Jonathan Pageau: Zaslepenosť držania sa vedy

18.01.2021USA
0 0

Veľké množstvo verejných činiteľov počas prebiehajúcej krízy používa slovné spojenie „držme sa vedy“. Podobné slovné spojenia prehliadajú skutočnosť, že veda je nástrojom, a neponúka nám žiadny spôsob, ako rozlíšiť cieľ, ktorým by sme sa mali riadiť.

Zdroj: Jonathan Pageau 18.01.2021

(0:00:00)  Jedna z mantier, ktorú do omrzenia počúvame
(0:00:02)  od začiatku covid situácie, je, že je potrebné držať sa vedy.
(0:00:07)  Politici, odborníci a celebrity túto frázu dookola omieľajú.
(0:00:13)  Skončime s politikou a držme sa vedy.
(0:00:16)  Táto fráza je hovorená s určitou dávkou namyslenosti,
(0:00:21)  ktorá výrazne implikuje, že váš ideologický alebo politický nepriateľ
(0:00:24)  sa vedou neriadi, a ak by sa ňou riadil, tak by prirodzene súhlasil
(0:00:30)  s vašim politickým postojom.
(0:00:32)  Budú už ľudia počúvať vedcov?
(0:00:39)  Určité politické strany sa dokonca samoľúbo nazvali stranou vedy.
(0:00:45)  Mohli by sme sa celý deň hádať o tom, kto sa vlastne drží vedy,
(0:00:49)  a ľudia na seba ukazujú prstami,
(0:00:51)  a uberajú sa po hroznej ceste click baitových tituliek
(0:00:54)  citujúc nejakú novú štúdiu, čím dávajú najavo,
(0:00:57)  že práve ich postoj sa riadi vedou.
(0:01:00)  Ale robiť to znamená pre stromy nevidieť les,
(0:01:04)  pretože je vlastne, a opovážim sa povedať, technicky nemožné,
(0:01:09)  sa jednoducho riadiť vedou.
(0:01:25)  Som Jonathan Pageau a vítam vás v Symbolickom svete.
(0:01:38)  Samotná otázka je oveľa dôležitejšia než práve prebiehajúca
(0:01:41)  situácia s covidom.
(0:01:43)  Je to skôr znak všeobecne zaslepeného materializmu,
(0:01:45)  ktorý v súčasnej diskusii prevláda.
(0:01:48)  Sme ohromení vedeckou kňazskou kastou,
(0:01:51)  stačí sa nám len pozrieť na to,
(0:01:53)  akú zbožnú úctu vytvárajú médiá v Spojených štátoch okolo Dr. Fauciho.
(0:01:58)  Ale ako som povedal, napriek tomu, že naši verejní činitelia
(0:02:01)  túto mantru ustavične opakujú, je nemožné sa jednoducho riadiť vedou,
(0:02:07)  aspoň spočiatku nie.
(0:02:09)  Keď veda robí to, čo by mala, je to presný a kvantifikovateľný opis
(0:02:14)  javov na určitej úrovni reality, a pretože sa javy dejú podľa
(0:02:19)  predvídateľného vzorca, tak potom, čo ste ich raz dostatočne presne opísali,
(0:02:24)  je v podobných podmienkach možné vytvoriť rovnaký jav.
(0:02:30)  Predstavte si vedecký proces ako písanie kuchárskej knihy.
(0:02:35)  Hneď ako zistíte niečo významné, povedzme ako vyrobiť bábovku,
(0:02:40)  potom vám kuchárska kniha povie, z čoho sa bábovka skladá,
(0:02:45)  a ak dodržíte dané pokyny,
(0:02:47)  použijete podobné množstvo určitých surovín,
(0:02:50)  vajec, múky a tak ďalej, a venujete tomu určitý čas,
(0:02:54)  tak by ste mali jav dôveryhodne zopakovať,
(0:02:57)  ktorý bude mať náležité vlastnosti bábovky.
(0:03:03)  Určite ste postrehli, keď som povedal, dodržíte dané pokyny,
(0:03:08)  čo vám samozrejme môže nahovárať, že sa skutočne môžete riadiť vedou,
(0:03:12)  ale presne v tomto spočíva problém a slabina, ktorá sa stala takou bežnou.
(0:03:17)  Vedou sa môžete riadiť jedine vtedy,
(0:03:20)  až keď zistíte, čím sa máte zaoberať, čo chcete robiť,
(0:03:25)  a obzvlášť aký je váš rebríček priorít v konkrétnom kontexte.
(0:03:31)  Veda vám nepovie, čo je dôležité.
(0:03:33)  Povedzme, že ste sa rozhodli zabiť čo najviac ľudí
(0:03:37)  tým najefektívnejším možným spôsobom.
(0:03:39)  Nuž potom sa môžete riadiť vedou, aby ste našli tú najlepšiu metódu
(0:03:43)  a nástroje, ktoré vám to umožnia.
(0:03:45)  Ak chcete reprodukovať nukleárnu explóziu,
(0:03:46)  vytvoriť u ľudí závislosť na vašom výrobku,
(0:03:48)  vytvoriť armádu robotov, tak potom vám veda môže pomôcť
(0:03:53)  poskytnúť plán na dosiahnutie týchto merateľných cieľov.
(0:03:57)  Ale veda nemá absolútne žiadne nástroje na to,
(0:03:59)  aby vám povedala, čo máte robiť, na ktoré ciele sa zamerať,
(0:04:03)  a veda vám taktiež nie je schopná povedať,
(0:04:06)  aké je rozumné množstvo prostriedkov, ktoré máte utratiť
(0:04:09)  na konkrétny cieľ, alebo čo ďalšie musíte obetovať pre to,
(0:04:13)  aby ste svoj cieľ dosiahli.
(0:04:14)  Takže povedzme, že si chcete upiecť bábovku,
(0:04:17)  ale vajcia získate jedine vtedy, ak strávite dva hodiny cesty autom.
(0:04:20)  Nuž veda nemá spôsob akým vám povedať, že je rozumné, aby ste tak urobili,
(0:04:24)  alebo či tú bábovku chcete tak veľmi,
(0:04:26)  aby ste obetovali čas a energiu aj tak ju urobiť.
(0:04:29)  Možno áno.
(0:04:30)  A táto slepota bola zdrojom jednej z najväčších politických zrážok
(0:04:35)  od konca 2. svetovej vojny.
(0:04:37)  Riadenie sa vedou nám poskytlo prostriedky na dosiahnutie materiálneho prebytku,
(0:04:43)  komfortu a kultúry na jedno použitie,
(0:04:46)  a teraz nám iné vedné odbory, environmentálna veda,
(0:04:50)  hovorí, aby sme sa riadili vedou, ktorá má zachrániť životné prostredie
(0:04:55)  pred následkami iného vedného odboru, ktorý môže za industrializáciu,
(0:05:01)  ktorá sa riadila vedou.
(0:05:03)  Takže veda je nástroj, a ani jeden z týchto protichodných naratívov,
(0:05:06)  ani dôvod pre rozvoj industriálnej civilizácie,
(0:05:09)  alebo dôvod pre zelené obmedzenie spotreby energie nie sú samé osebe vedecké.
(0:05:17)  Obe prístupy, obe mentality, sa riadili vedou,
(0:05:22)  ale robili tak preto, aby dosiahli svoj vytúžený cieľ.
(0:05:25)  Takže celá táto otázka nadobudla takmer absurdné rozmery
(0:05:29)  pri situácii s covidom.
(0:05:31)  Ustavične nám hovoria, aby sme sa riadili vedou.
(0:05:34)  Veď to poznáte, toto alebo tamto politické rozhodnutie alebo nariadenie
(0:05:38)  nie je v skutočnosti politické, ale nariaďuje ho veda.
(0:05:43)  Prinajlepšom ide o naivné tvrdenie ľudí, ktorí nevedia čo hovoria.
(0:05:48)  Neuvedomujú si, čo motivuje ich konanie.
(0:05:51)  Ale v tom najhoršom prípade ide o novú formu moralizovania,
(0:05:55)  ktoré sa chce tváriť, že jeho morálne postoje sú samozrejmé,
(0:05:59)  a rovnako dokázateľné ako to, že dva plus dva je štyri.
(0:06:02)  Občas je cieľ stanovený.
(0:06:04)  Zo začiatku našim cieľom bolo ochrániť zdravotný systém pred ochromením,
(0:06:10)  ten sa však v priebehu času zmenil na cieľ,
(0:06:12)  že za každú cenu musíme zabrániť, aby ľudia zomierali,
(0:06:16)  a napokon sa z neho stal cieľ absolútne zastaviť ďalšie šírenie choroby.
(0:06:23)  Takže napriek zmene cieľu, autority naďalej používajú rovnaké posolstvo
(0:06:28)  riaďte sa vedou, pričom sa tvária, že cieľ je naďalej očividný,
(0:06:34)  považujú ho za samozrejmý, a je priamo v samotnej vede.
(0:06:39)  Samozrejme, že ak ste sledovali môj kanál,
(0:06:41)  tak ste na tento problém nepretržite narážali.
(0:06:44)  Je to problém, o ktorom som diskutoval s Bretom Weinsteinom,
(0:06:48)  kde bola veda umiestnená na samý vrchol rebríčka dôležitosti,
(0:06:52)  slabina v mojej diskusii s Rationality Rules,
(0:06:55)  ktorý podával morálne argumenty, akoby ich hlavný zmysel bol zjavný,
(0:07:00)  pričom zároveň nebol schopný tento zmysel sformulovať, pomenovať,
(0:07:04)  alebo dokonca vidieť skôr, ako sa odvolával na ten či onen príklad,
(0:07:08)  alebo toho či onoho dôsledku.
(0:07:10)  Všetky tieto rozhovory sú iným spôsobom,
(0:07:12)  než to zvyčajne myslíme, zaslepené vedou,
(0:07:16)  a úprimne sú presvedčení o tom, že sú objektívni,
(0:07:18)  hoci ich slabinou sú ich vlastné presupozície.
(0:07:20)  Myslia si, že sú objektívni a vedeckí, a považujú svoje nepochopiteľné presupozície
(0:07:24)  za samozrejmé pravdy, ktorým by ľudia s dobrou vôľou mali byť schopní porozumieť.
(0:07:31)  A tak tí z nás, ktorí spochybňujú to či ono morálne stanovisko,
(0:07:35)  sa môžu ocitnúť v nebezpečných situáciách,
(0:07:37)  pretože ak niekto považuje svoj názor za samozrejmý,
(0:07:40)  to nevyhnutne znamená, že tí, ktorí tento názor nezdieľajú,
(0:07:46)  tak robia z nenávisti, alebo so zámerným a prospechárskym
(0:07:51)  popieraním „vedy“.
(0:07:53)  A preto človek vždy počuje opovrhujúcu poznámku zakaždým,
(0:07:58)  keď politik alebo verejný činiteľ povie „riaďme sa vedou“,
(0:08:03)  alebo keď naznačuje, že jeho politickí oponenti
(0:08:06)  sa odmietajú „riadiť vedou“.
(0:08:08)  Obviniť niekoho z toho, že sa neriadi vedou,
(0:08:10)  je podobné ako ho obviniť z porušenia Božieho prikázania.
(0:08:14)  Veda je, ako ináč, objektívna, neideologická,
(0:08:17)  a preto neriadiť sa ňou znamená ísť proti samotnej realite,
(0:08:21)  a pre tých, ktorí takto uvažujú, je to hriech, ak to mám správne nazvať.
(0:08:26)  Samozrejme, že inkvizítor je po celý čas ukrytý,
(0:08:29)  alebo možno ani vôbec nevie o skutočnom zámere svojich činov.
(0:08:33)  Preto hovorím, že sme v tejto chvíli bezprostredne ohrození.
(0:08:37)  A pokiaľ ide o bezpečnosť verzus nebezpečenstvo,
(0:08:41)  záchranu životov a vytvárania príležitostí,
(0:08:44)  realita sa má tak, že normálne spoločnosti boli vždy nútené hľadať spôsoby,
(0:08:47)  ako tieto extrémy vyvážiť.
(0:08:50)  Samozrejme, že to nie je ľahké, ale táto diskusia je nevyhnutná,
(0:08:54)  a mali by sme mať možnosť o tom hovoriť bez toho,
(0:08:57)  aby tí, ktorí túto diskusiu chcú mať,
(0:08:59)  neboli označovaní za „popieračov vedy“, alebo za bezcitných a zlých.
(0:09:03)  Keby cieľom ľudskej spoločnosti bola len záchrana životov,
(0:09:06)  nikto by nešiel splavovať rieky, ani neliezol po horách,
(0:09:10)  alebo by ani nešiel na diaľnicu.
(0:09:12)  Na intuitívnej úrovni to vieme, no napriek tomu sme zostali ochromení
(0:09:15)  podivnou ilúziou, že bezpečnosť a telesná ochrana
(0:09:19)  sú jediné hodnoty, na ktorých záleží.
(0:09:22)  Samozrejme, že by bolo absurdné tvrdiť, že na tom nezáleží,
(0:09:25)  fyzická pohoda ľudí v našom okolí by nám mala ležať na srdci,
(0:09:30)  ale nesmie to byť naša jediná smerodajná hodnota,
(0:09:33)  bezpečnosť nemožno dosiahnúť na úkor všetkých ostatných hodnôt,
(0:09:38)  ktoré patria k ľudskému životu, ako je spoločenstvo,
(0:09:42)  obchodovanie, dobrodružstvo, riskovanie, a predovšetkým bohoslužby.
(0:09:46)  Zakaždým, keď nasadnete do auta, riskujete svoj život.
(0:09:51)  Každý okamih strávený v aute môžete v priebehu niekoľkých sekúnd zomrieť,
(0:09:56)  a nemáte nad tým absolútne žiadnu kontrolu,
(0:09:59)  pretože ste vydaní na milosť a nemilosť iným vodičom.
(0:10:02)  V USA každoročne zomrie následkom autohavárie 12,4 ľudí na desaťtisíc,
(0:10:08)  ale do toho treba počítať aj 4 milióny ťažko zranených.
(0:10:15)  Dopravné nehody sú popravde hlavnou príčinou úmrtia ľudí
(0:10:18)  vo veku od 1 do 54 rokov.
(0:10:21)  Veľmi jednoducho by sme túto úmrtnosť a zranenia pri autonehodách
(0:10:25)  mohli znížiť a proste zakázať všetkým súkromným automobilom
(0:10:29)  jazdiť po cestách. A je to.
(0:10:31)  Alebo by sme mohli znížiť rýchlosť na diaľniciach na 30 kilometrov za hodinu.
(0:10:36)  Stavím sa s vami, že by to mieru úmrtí a zranení znížilo takmer na nulu.
(0:10:43)  Fungovalo by to, ale aj tak to neurobíme.
(0:10:46)  A prečo to neurobíme?
(0:10:48)  Chcem tým azda povedať, že návšteva holičstva alebo nákupného strediska
(0:10:57)  je dôležitejšia než ľudský život?!
(0:11:01)  Intuitívne chápeme, že aby sme naplno mohli žiť svoje životy,
(0:11:06)  sa vystavujeme riziku smrti.
(0:11:08)  Samozrejme, že autohavárie a infekčné choroby nie sú to isté,
(0:11:11)  a nepochybne sa musíme starať o slabých a starých ľudí,
(0:11:14)  ale mne skôr ide o to, aby sme prejavili ochotu akceptovať
(0:11:17)  neustále riziko smrti sekundu čo sekundu, každý deň,
(0:11:21)  a intuitívne vedeli, že bezpečnosť sa nemôže stať jedinou hodnotou,
(0:11:25)  ktorá je hnacím motorom našej spoločnosti.
(0:11:28)  A musíme byť už značne unavení z tých, ktorí o tom odmietajú čo i len diskutovať,
(0:11:33)  a trvajú na tom, že samotná diskusia je nemorálna,
(0:11:35)  pretože sa „neriadi vedou“.
(0:11:38)  Musíme si byť viac vedomí toho, kým človek je,
(0:11:41)  a neodsúvať to na bok v spoločnosti postavenej na jedinej hodnote
(0:11:47)  bezpečnosti a ochrany.
(0:11:51)  Človek je zložitejší, má iné hodnoty, iné zámery,
(0:11:56)  a niektoré z nich sú v skutočnosti dôležitejšie než naša bezpečnosť.
(0:12:00)  Dúfam sa vám páčila táto diskusia v Symbolickom svete.
(0:12:03)  Ako ste si už možno všimli, som v nových priestoroch,
(0:12:07)  vrátil som sa domov od záplavy v roku 2019,
(0:12:10)  ale tiež ste si mohli všimnúť, že ešte nie som celkom zariadený,
(0:12:14)  mám problémy zariadiť si kanceláriu,
(0:12:16)  všetky obchody sú zatvorené, máme lockdown,
(0:12:18)  a obchody nič nemajú, nedokážem si zohnať ani len stôl
(0:12:23)  správnej veľkosti, ktorý by sa mi hodil do kancelárie,
(0:12:26)  a tak neustále poletujem, snažím sa všetko zariadiť,
(0:12:27)  a urobiť všetko správne, ale čoskoro sa to už zlepší,
(0:12:31)  určite ste si všimli, že mám kvalitnejšiu kameru,
(0:12:34)  zvuk bude tiež lepší, osvetlenie bude lepšie,
(0:12:38)  a tak sa už neviem dočkať toho, čo má pre nás rok 2021 prichystané
(0:12:42)  v zmysle šialenstva, a dúfam, že budem schopný to okomentovať
(0:12:47)  najlepšie ako viem, takže vám chcem všetkým poďakovať
(0:12:50)  za vašu podporu, ako iste viete, všetko čo tu robím,
(0:12:52)  je vďaka vašej podpore, a teda ak by ste mali záujem podporiť tento podcast,
(0:12:56)  tieto videá, navštívte symbolicworld.com/support,
(0:13:00)  kde nájdete spôsoby ako ma podporiť,
(0:13:02)  tiež si môžete kúpiť niektoré z tričiek, ktoré som navrhol na teespring.
(0:13:07)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka