1234.jpg

4 rozlišovacie znaky posadnutia zlým duchom podľa exorcistu arcidiecézy Chicago

528
Zuzana Smatanová
AltKAT

Anjeli a zlí duchovia, duchovný boj a exorcizmus - to všetko skutočne existuje; to všetko je naozaj reálne. Písmo Sväté, tradícia Cirkvi, Katechizmus Katolíckej cirkvi nás učí, a najmä pápež František zdôrazňuje, že ide o kľúčovú súčasť katolíckej viery. 

Joseph O’Brien v Adoremus Bulletin nedávno publikoval fascinujúce interview s pátrom Jeffrey Grobom, ktorý je poverený vykonávať exorcizmy v arcidiecéze Chicago. Odporúčame vám prečítať si to celé. V jednej časti sa spomínajú 4 znaky posadnutia zlým duchom, ako ich opisuje p. Grob. Všimnime si, že absolútne jasne hovorí, že exorcizmus môže vykonávať iba kňaz, ktorý má k tomu poverenie od svojho biskupa! Žiadny laik sa teda nemôže pokúsiť diagnostikovať posadnutosť zlým duchom a vykonať exorcizmus. Táto informácia poskytuje skôr nahliadnutie do tejto veľmi reálnej a dôležitej súčasti života a poslania Cirkvi. 

Tu sú jeho 4 rozpoznávacie znaky posadnutia zlým duchom:

 

1) Ovládanie cudzích jazykov, ktoré dotyčná osoba nikdy neštudovala

Páter Grob vysvetľuje, že sa jedná o "viac, než o vytiahnutie príručky s frázami v jazyku, ktorý človek neovláda a potrebuje si ozrejmiť niekoľko známych výrazov vo francúzštine alebo taliančine. Tu ide o to, že dotyčný človek plynule konverzuje v jazyku, ktorý absolútne neovláda". 

 

2) Poznanie skrytých vecí

Posadnutý človek dobre pozná detaily z osobného života exorcistu, ktoré neboli nikdy zverejnené a ktoré sa nemal ako inak dozvedieť. Páter Grob vysvetľuje: "Exorcista vojde do miestnosti, v ktorej sa nachádza niekto posadnutý. Tento človek ´prezrádza´ o exorcistovi také veci, ktoré sa nenachádzajú ani na googli. Sú to celkom osobné veci." 

 

3) Mimoriadna sila

Posadnutá osoba disponuje silou, ktorá sa absolútne vymyká prirodzenosti. "Jedna vec je, keď Arnold Schwarzenegger v dňoch svojej slávy zdvihol v ľahu z lavičky 150 kg", hovorí p. Grob v interview, "a úplne iná vec je, keď 70-ročná krehká starenka rozhadzuje okolo seba päť-šesť dospelých mužov ako handrové bábiky." 

 

4) Odpor voči posvätným veciam

Môže sa jednať o posvätné predmety (krucifixy - kríže s korpusom Pána Ježiša, svätená voda), posvätné modlitby (Otče náš) alebo sväté mená (meno a tituly, ktoré sa prisudzujú Preblahoslavenej Panne Márii).

 

Modlime sa a intenzívne prosme za všetkých exorcistov!

 

DISKUSIA k článku