Lethal_injection_Death_row_Credit_Oleksandr_Lysenko_Shutterstock_CNA.jpeg

Španielski katolícki biskupi: ´Pôst a modlitba proti legalizácii eutanázie´

86
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Katolícki biskupi Španielska vyzvali ľudí, aby sa pred očakávaným schvaľovaním návrhu zákona o legalizácii eutanázie a asistovanej samovraždy v kongrese, modlili a postili a prosili Pána, aby inšpiroval také zákony, ktoré budú rešpektovať a podporovať starostlivosť o ľudský život. 

Biskupi vyjadrili znepokojenie nad "podozrivo zrýchleným procesom", v ktorom bol návrh zákona predstavený a prešiel parlamentom počas pandémie, argumentujúc, že vôbec neprešiel fázou "posluchu a verejnej diskusie či dialógu". Nazvali eutanáziu "zlyhaním" úcty k daru života a povedali, že ak tento návrh zákona prejde, vytvorí "morálnu trhlinu; zmenu cieľov štátu - od obrany života k zodpovednosti za spôsobenú smrť". Naliehavo vyzývajú k podpore a presadzovaniu paliatívnej starostlivosti na pomoc ľuďom, ktorých treba počas ich vážnej choroby ´sprevádzať´. Biskupi ďalej píšu: "Táto celková starostlivosť uľavuje od bolesti, upokojuje a poskytuje nádej, pochádzajúcu z viery a dáva zmysel každému ľudskému životu, aj v utrpení, zraniteľnosti a bezbrannosti." Biskupi vo svojom vyhlásení citujú aj dokument Samaritanus bonuszverejnený Kongregáciou pre náuku viery: "Tento text objasňuje zvažovanie a morálne posudzovanie takéhoto typu legislatívy." Biskupi poukazujú na to, že krajiny, kde je už eutanázia zlegalizovaná, ju zneužívajú na elimináciu najslabších členov spoločnosti:

"Pandémia odhalila krehkosť života a ozrejmila nevyhnutnosť poskytovania starostlivosti spoločnosti práve v tom čase, keď sa potupne, neúctivo a urážlivo snaží zbaviť nutnosti starať sa o starších. V spoločnosti rastie povedomie, že takéto umelé ukončenie života nemôže byť riešením ľudských problémov. Spolu s pápežom hovoríme: ´Eutanázia a asistovaná samovražda je porážkou všetkých. My sme povolaní nikdy neopustiť tých čo trpia, nikdy sa nevzdávať, ale starať sa o nich a s láskou im dodávať nádej.´ Pozývame vás k modlitbe, starostlivosti a verejnému svedectvu o záväzkoch osôb alebo aj inštitúcií chrániť život a starať sa oň od jeho prirodzeného počiatku až po prirodzenú smrť, sprevádzať na ceste utrpenia chorých a dodávať im nádej."      

 

DISKUSIA k článku