shutterstock_1850429743_1024_512_75_s_c1.jpg

Top LGBT lobby žiada Bidena zrušiť akreditáciu kresťanským vysokým školám a univerzitám

300
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

The Human Rights Campaign (HRC - Kampaň za ľudské práva), ktorá zastrešuje najväčšie a najmocnejšie LGBT lobby organizácie, tlačí na Joea Bidena a Kamalu Harrisovú aby sa zamerali na kresťanské vzdelávacie inštitúcie a od Bidenovej administratívy požadujú, aby zbavila akreditácie všetky univerzity a vysoké školy, ktoré sa pridŕžajú pravidiel, protirečiacich homosexualite. 

"Návrh na pozitívnu zmenu", ktorý predkladá HRC, ponúka 85 odporúčaní, navrhuje elimináciu ne-diskriminujúcich výnimiek pre cirkevné univerzity, ak odmietnu prestať učiť o biblickom ponímaní manželstva. Al Mohler, teológ a prezident Southern Baptist Theological Seminary, vo svojej úvahe o krokoch HRC pod názvom “Priame ohrozenie kresťanskej výchovy a vzdelávania” bije hlasno na poplach. Píše, že dlhý zoznam požiadaviek HRC predstavuje absolútnu transformáciu; HRC žiada, aby Štátna správa "zaviedla znaky aj pre nebinárny rod/pohlavie" napríklad do pasov a aby vytvorila komisiu, ktorá by skúmala ako by sa LGBT agenda dala klasifikovať ako "nescudziteľné právo" a ako by sa dala pretlačiť v medzinárodných vzťahoch. 

Najnebezpečnejší návrh však má za cieľ celkom zlikvidovať kresťanské inštitúcie - takpovediac z večera do rána. V "Návrhu na pozitívnu zmenu" HRC vyzýva Bidenovu administratívu odoprieť akreditáciu - alebo aspoň napomôcť odopretiu akreditácie - kresťanským inštitúciam, cirkevným univerzitám a vysokým školám, ako aj všetkým ostatným náboženským inštitúciam alebo školám, ktoré sa nestotožňujú s požiadavkami LGBTQ ortodoxie. Znamenalo by to zriecť sa biblických princípov pri výučbe, pri prijímaní pedagógov do zamestnania, pri prijímaní študentov do školy, pri ubytovaní študentov a celkovo v študentskom živote. Znamenalo by to jedným slovom, že cirkevné školstvo už viac nebude cirkevným, kresťanským.

V súvislosti s doterajším ponímaním akreditácie ide priam o atómovú bombu.

Od začiatku až do konca je to zákerné a zradné. Školám, ktoré nebudú držať krok s tzv. morálnou revolúciou a ak Bidenova administratíva bude konať na základe spomínaných požiadaviek, sa odoberie akreditácia! Všimnime si, ako zákerne to sformulovali: Akreditácia sa odoberie tým školám, ktoré odmietnu "nediskriminačné" normy LGBT alebo "normy vedeckej výuky". Ale počkať chvíľu! HRC predsa nie je známa žiadnou agendou na kreatívno-evolučnom fronte; HRC cielene útočí na sexuálnu orientáciu a rodovú identitu pod pláštikom "vedy". Ide skrátka o nepokrytú snahu dosiahnuť, aby sa cirkevné školy a univerzity zriekli svojich biblických princípov, lebo inak prídu o akreditáciu. Je to otvorené ohrozenie schopnosti cirkevných škôl pôsobiť na základe svojho kresťanského presvedčenia a absolútne jasný pokus o elimináciu náboženskej slobody kresťanských škôl, alebo iných škôl s náboženským zameraním, ktoré sa odmietajú skloniť pred morálnymi revolucionármi z HCR.

Mohler ďalej poznamenáva, že je to "nepokrytý pokus o pozastavenie činnosti každej kresťanskej univerzity alebo školy, ktorá by mala tú ´drzosť´ jednať na základe kresťanského svetonázoru. LGBT lobby sa netají skutočnosťou, že keď získa moc, ich prvoradým cieľom bude “potrestať tých skazených hriešnikov” - to sú ich slová, nie moje. HRC a ostatné LGBT inštitúcie sú totiž rozzúrené do nepríčetnosti 4-ročnou prestávkou v ich dúhovej ´blitzkrieg´ (bleskovej vojne), počas ktorej transformovali americké inštitúcie a teraz sa pomstychtivo vrhli na kresťanov.

Čo sa týka tejto problematiky je Joe Biden rovnako radikálny ako HRC. Každému LGBT lídrovi, ktorý bol ochotný ho počúvať otvorene sľúbil, že bude ich mužom v Bielom dome. Pre LGBT aktivistov to je signálom, že majú odštartovať hon na svojich ´nepriateľov´. Ich nepriatelia, ako otvorene naznačili, sú tí, ktorí sa odmietajú pridať k Pride Parade a radšej tvrdohlavo lipnú na viere a tradícii, ktoré sú tu už tisícky rokov namiesto toho, aby sa pridali na "správnu stranu histórie" (ktorá trvá zhruba 20 rokov). Priam fanaticky hľadajú spôsob ako zničiť kresťanské inštitúcie. A ich "Návrh na pozitívnu zmenu" je iba začiatok!

 

 

DISKUSIA k článku