church.png

Najvyšší súd USA zablokoval nariadenie, ktorým sa obmedzovala návšteva kostolov na 10 osôb

129
Milko Kostovič
Kultúra života

Kresťania a ďalší veriaci Američania dosiahli veľké víťazstvo pre náboženskú slobodu. Najvyšší súd Spojených štátov totiž zakázal guvernérovi Andrewovi Cuomoovi presadiť svoje lockdown nariadenie, ktorým sa obmedzoval počet ľudí navštevujúcich kostoly alebo synagógy. 

Tesne pred polnocou v predvečer Vďakyvzdania Najvyšší súd stopol guvernéra Cuoma, ktorý chcel uvaliť diskriminačné limity 10- a 25- osôb na synagógy a kostoly. Súdny dvor súhlasil s tým, že guvernérove "pravidlá možno chápať tak, že mieria na ‘ultraortodoxnú (Židovskú) komunitu,’" a porušujú Prvý dodatok tým, keď diskriminujú náboženské úkony oproti sekulárnym aktivitám. 

Sudcovia boli v otázke rozdelení pomerom 5 ku 4, pričom nová sudkyňa Amy Coney Barrett zabezpečila väčšinu v prospech náboženskej slobody bez zásahov vlády - čo znamená, že jej prvé hlasovanie bolo veľmi dôležité. 

Začiatkom tohto roka, keď bola na súde jej liberálna predchodkyňa, sudkyňa Ruth Bader Ginsburg, sudcovia ponechali v platnosti obmedzujúce lockdown ustanovenia v Nevade. 

Najvyšší súd vo svojom stanovisku uviedol, že "...ani počas pandémie nemožno odložiť Ústavu bokom a zabudnúť na ňu. Predmetné obmedzenia v skutočnosti bránia mnohým ľuďom zúčastniť sa bohoslužieb, čím sa zasahuje do samotnej podstaty Prvého dodatku a jeho záruky náboženskej slobody."

Sudcovia tiež zdôraznili, že "neexistujú dôkazy o tom, že by žiadatelia prispeli k šíreniu COVID-19", a naopak, že "dodržiavajú vynikajúcu úroveň bezpečnosti". Súd navyše objasnil, že "existuje mnoho ďalších menej obmedzujúcich pravidiel, ktoré by mohli byť prijaté na minimalizáciu rizika pre tých, ktorí sa zúčastňujú bohoslužieb", vrátane určenia maximálnej účasti podľa veľkosti synagógy alebo kostola. 

Agudath Israel of America, 98-ročná skupina zastrešujúca ortodoxných Židov so sídlom v New Yorku, uspela vo svojej vôbec prvej žalobe pred Najvyšším súdom. Právnici organizácie požiadali Najvyšší súd o núdzovú ochranu v mene Agudatha Izrael a pridružených synagóg v rámci prebiehajúceho súdneho sporu proti obmedzeniam guvernéra Cuoma - ktoré boli náhle vyhlásené iba 48 hodín pred trojicou posvätných židovských sviatkov Hoshanah Rabbah, Shmini Atzeres a Simchas Torah. S podobnou žalobou spochybňujúcou obmedzenia prišla aj Katolícka diecéza Brooklyn. 

Katolícka diecéza Brooklyn, ktorá zastrešuje Brooklyn a Queens, bola tiež zúčastnenou stranou a argumentovala, že domy bohoslužieb boli nespravodlivo vyčlenené exekutívnym nariadením guvernéra. 

"Sme nesmierne vďační za to, že Najvyšší súd konal tak rýchlo a rozhodne, aby ochránil jedno z našich najzákladnejších ústavných práv - slobodu vierovyznania," uviedol vo vyhlásení Randy Mastro, advokát diecézy.

"Guvernér Cuomo mal vedieť, že otvorené útočenie na Židov kvôli špeciálnemu COVID zásahu nebude nikdy ústavné," uviedol Eric Rassbach, viceprezident a seniorný advokát nadácie Becket a zástupca židovských žalobcov. "Ale zaobchádzať so synagógami a kostolmi horšie ako so zverimexmi, liehovinami a obchodnými domami, to tiež nedávalo zmysel, najmä keď naše farnosti starostlivo a zodpovedne dodržiavali pravidlá. Najvyšší súd správne zakročil a umožnil Židom a Katolíkom zúčastniť sa bohoslužieb, ako to robili po celé stáročia."

New York sa pokúsil vyhnúť rozhodnutiu Najvyššieho súdu zmenou svojej klasifikácie, zatiaľ čo žiadosť bola prejednávaná na Najvyššom súde. Sudcovia ale túto hru na mačku a myš odmietli, dospeli k záveru, že domy bohoslužieb "zostávajú pod neustálou hrozbou" toho, že ich guvernér preklasifikuje, a "že nemusí byť dostatok času, aby žiadatelia dosiahli predbežné opatrenie od Súdu predtým, než uplynie ďalší Šabat."

Nesúhlasní sudcovia tvrdili, že Súd nemusí hneď rozhodnúť o tejto otázke z dôvodu nedávnej zmeny pravidiel v New Yorku. Aj títo sudcovia však zdôrazňovali dôležitosť ochrany náboženskej slobody počas pandémie. Hlavný sudca Roberts napríklad poznamenal, že reštrikcie "sa zdajú neprimerane obmedzujúce" a "môžu ... porušovať doplňujúce ustanovenie o slobode vierovyznania".

"Guvernér by mohol znova zaviesť obmedzenia. Ale tiež by nemusel. Uprostred smrteľnej pandémie je veľmi zásadnou otázkou, keď sa rušia rozhodnutia verejných zdravotných úradníkov týkajúce sa toho, čo je potrebné pre verejnú bezpečnosť," napísal Roberts. 

Sudcovia Sotomayor a Kagan sa zhodli na tom, že "sloboda vierovyznania je jedným z našich najcennejších a starostlivo chránených ústavných práv" a že "štáty nemôžu diskriminovať náboženské bohoslužby" ani v časoch krízy. 

Predbežné opatrenia zostanú v platnosti, zatiaľ čo odvolanie pokračuje na Druhom obvode a Najvyššom súde. 

 

 

DISKUSIA k článku