penance

Švédska farnosť: Po vandalizme na kostol prebieha deň pokánia a pôstu

401
Milko Kostovič
Kultúra života

Farnosť Krista Kráľa vo švédskom Göteborgu usporadúva deň pokánia a pôstny piatok ako odplatu za vandalizmus v ich kostole. 

Otec Tobias Unnerstål sa pre Katolícku spravodajskú agentúru (CNA) vyjadril, že omšu za odpustenie plánovali na 20. novembra. Zatiaľ čo polícia pokračovala vo vyšetrovaní toho, kto stojí za vandalizmom, Unnerstål uviedol, že jeho katolícke spoločenstvo sa namiesto toho sústreďuje na modlitby za neznámeho páchateľa. 

"Každý hovorí: ‘modlime sa za páchateľa alebo páchateľov’ a tiež čiňme pokánie za skutočnosť, že v kostole bola spáchaná svätokrádež, čo je útok na samotného Krista," uviedol Unnerstål. 

V piatok 13. novembra dorazil kňaz do svojho kostola, aby zistil, že kazateľnica bola prevrátená a oltár kompletne rozobratý. Z poličiek zmizli spevníky a zo svätyne boli odhodené stoličky. Nad votívnymi sviečkami bol vyprázdnený hasiaci prístroj a poškodený bol aj veniec a doska pripomínajúca zosnulých. 

Unnerstål uviedol, že polícia mu odkázala, že vyšetrovanie incidentu sa začalo 17. novembra.

Unnerstål pripomenul, že len pár dní pred Halloweenom bol ukradnutý oltárny kríž, ktorý bol neskôr vrátený bez tela. "Potom som sa dozvedel, bolo to iba pred niekoľkými dňami ... že v rovnakom čase, v to isté popoludnie, boli ukradnuté aj oltárne kríže z farnosti mojej sestry."

Vandalizmus na katolícke kostoly je v Európe na vzostupe. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zverejnila začiatkom tohto týždňa údaje dokumentujúce viac ako 500 nenávistných činov voči kresťanom v Európe v roku 2019. 

Väčšina incidentov sa týkala útokov na cirkevný majetok, vrátane podpaľačstva, ničenia sôch Panny Márie a krádeží posvätených hostií zo svätostánkov. 

Rovnako ako iné katolícke farnosti vo Švédsku, aj farnosť Krista Kráľa je rozmanitou a rastúcou komunitou. Omša sa slúži v niekoľkých jazykoch, vrátane švédčiny, angličtiny, poľštiny, španielčiny, chorvátčiny, tagalčiny, slovinčiny a maďarčiny. Ďalej sa tu konajú omše v posunkovej reči, tradičné latinské omše a maronitská božská liturgia v aramejčine.

Omša za odpustenie je iniciatívou poľsky-hovoriacej farskej komunity, uviedol Unnerstål. 

K iniciatíve sa pridali ľudia z rôznych komunít, aby sa vo farnosti stále niekto nachádzal, čím sa má odradiť od ďalšieho vandalizmu a zabrániť zatvoreniu kostola. 

Katolicizmus je jedným z mála rastúcich náboženstiev vo Švédsku, ktoré sa označuje za jednu z najmenej pobožných krajín západného sveta. Katolícka cirkev každoročne získava 3 až 4 tisíc nových členov vďaka kombinácii prisťahovalectva a krstu. 

 

DISKUSIA k článku