1605297067_1_1605546248.jpeg

Kňaz švédskej katolíckej farnosti: "Vandal chcel vytvoriť kulisu pre večný Veľký piatok"

204
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Oltár vo farnosti Krista Kráľa v Gothenburgu, vo Švédsku, bol 13. novembra zámerne zničený vandalmi a to spôsobom, o ktorom je tamojší kňaz presvedčený, že je zámerne nejakým symbolom.   

Fr. Tobias Unnerstål vošiel do kostola a zistil, že ambóna je prevrátená a oltár celkom obnažený, bez plachiet. Spevníky boli povyhadzované z políc a stoličky vyhodené zo sanktuária. Vence a plakety s menami tých, čo tento rok zomreli, boli tiež zničené. "Zaujímalo by ma, koľko toho páchateľ vedel o kresťanských symboloch, pretože to, čo urobil, bolo veľmi špecifické"uviedol Fr. Unnerstål pre ACI Stampa, partnera pre taliansku verziu CNA. "My sami odstraňujeme všetko z oltára raz za rok, a to na Veľký piatok. Tu to vyzerá, akoby páchateľ chcel vytvoriť kulisu pre večný Veľký piatok, čo je pre veriaceho človeka najhoršia možná predstava."

Unnerstål oznámil vandalizmus na polícii, no zatiaľ nikoho neidentifikovali. Kňaz uviedol, že miestne spoločenstvo veriacich prisľúbilo podporu. Po tejto udalosti dostáva veľa telefonátov, mailov, sms: "Najviac ma na tom teší, že mnohí povedali, že sa za toho človeka, čo to spôsobil, modlia. Nie je medzi nimi túžba po odvete, po pomste." Unnerstål povedal, že kostol počas víkendu neuzavrie, práve naopak, povzbudí svojich farníkov, aby sa tam aj v týždni chodili modliť. Aj tým, že sú v kostole ľudia, sa riziko vandalizmu znižuje.

Kardinál Anders Arborelius, prvý švédsky kardinál, reagoval na tento prejav vandalizmu "s bolesťou a zdesením". Modlí sa za tamojšie spoločenstvo veriacich, ktorí prežívajú tieto náročné chvíle. 

 

DISKUSIA k článku