shutterstock_1222637548_1024_512_75_s_c1.jpg

Najnovšie prieskumy: "Kresťanstvo je najkrutejšie prenasledovaným náboženstvom na svete"

854
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Niekoľko samostatných fundovaných štúdií odhalilo, že aj tento rok je kresťanstvo najviac prenasledovaným náboženstvom na svete, pričom s tou či onou formou týrania, sužovania a bezdôvodného obťažovania preň sa stretávajú veriaci v 145 zo 198 krajín vo svete.  

Už svoju 11-tu štúdiu s týmto zameraním vypracoval Pew Research, pričom pracoval s údajmi z roku 2018. Pew definoval toto prenasledovanie, týranie a obťažovanie ako "širokú škálu činnosti - od verbálnych útokov až po fyzické násilie a zabíjanie - motivované náboženskou príslušnosťou dotyčnej osoby." Správa rozlišuje medzi prenasledovaním iba vládou a prenasledovaním v rámci celej spoločnosti. Prenasledovanie kresťanstva vládou sa vyskytlo v 79 krajinách v roku 2007, no v roku 2018 sa dialo už v 124 krajinách. Podobne je to s prenasledovaním ľuďmi v spoločnosti - v roku 2007 to bolo v 74 krajinách a v roku 2018 už v 104 krajinách. Pew zaznamenal tento trend aj v krajinách, ktoré sa stali novými centrami prenasledovania kresťanov. V regióne ´Stredný východ-Severná Afrika´ sú kresťania šikanovaní a prenasledovaní v 19 z 20 krajín. Prenasledovanie v rámci celej spoločnosti sa objavuje v 15 a prenasledovanie iba vládou v 19 krajinách z nich. Aj v regióne ´Ázia-Pacifik´ sú "kresťania prenasledovaní, či už iba vládou alebo celou spoločnosťou, v 80% z týchto krajín". 

Fr. Armand de Malleray z Kňazského bratstva sv. Petra (FSSP) zostavil záverečnú správu z Druhej medzinárodnej konferencie o prenasledovaní kresťanov, ktorá sa konala v Budapešti; dozvieme sa z nej, že na svete je každý deň prenasledovaných 245 miliónov kresťanov práve pre svoje náboženstvo. Vo vlastnej výročnej správe z rokov 2017-2019 uvádza ACN (Pomoc Cirkvi v núdzi), že "na celom svete sú kresťania obľúbeným terčom násilníckych militantných extrémistov, ktorí nerešpektujú žiadne hranice a miestnych kresťanov pokladajú za legitímnu alternatívu priameho útoku na Západ." ´Open Doors USA´ na svojej webstránke zostavili v rámci celosvetového pozorovania (World Watch) za rok 2020 zoznam s ohromujúcou štatistikou. Záznamy dokazujú, že za minulý rok bolo "2.983 kresťanov zabitých pre svoju vieru; 9.488 kostolov a iných kresťanských budov rôznym spôsobom atakovaných; 3.711 veriacich zadržaných bez riadneho súdneho procesu, zatknutých, potrestaných, či uväznených." 

´Open Doors USA´ tvrdia, že "prenasledovanie kresťanov je v súčasnosti oveľa väčšie než v ktoromkoľvek inom období dejín súčasnosti." Zdôraznili aj to, že "v 7 krajinách zo zoznamu World Watch Top 10 je primárnou príčinou prenasledovania kresťanov to, že údajne utlačujú islamistov." ACN podčiarkuje, že "útoky na Cirkev na Srí Lanke a na Filipínach dokazujú, že tam existuje bezbožná trojica hrozieb, ktorej čelia kresťania v Juhovýchodnej Ázii: islamský extrémizmus, populistický nacionalizmus a autoritárske režimy." Fr. de Malleray pripomína, že "komunizmus vo svojej politickej a kultúrnej maske je dokonca ešte škodlivejší než islam, ak je to vôbec možné. Protikresťanská marxistická ideológia chce, aby sme skrývali, kompromitovali a napokon zabudli na svoju kresťanskú vieru. V súčasnosti prijímané zákony vo Veľkej Británii, a celkove na Západe, podrývajú prirodzený a kresťanský poriadok vecí, čím naznačujú ďalší marxistický útlak. Samotná ACN označila Severnú Kóreu pod vedením komunistického diktátora Kim Jong-Una za "najnebezpečnejšie miesto na svete pre kresťana". Open Doors k tomu dodávajú, že "keď v Severnej Kórei chytia kresťana, deportujú ho do pracovných táborov ako politického zločinca, alebo ho rovno na mieste zabijú." 

Korea Future Initiative (KFI), založená v Londýne, nedávno publikovala veľmi detailnú správu o náboženskom prenasledovaní, najmä kresťanov, v Severnej Kórei a v Číne v rokoch 1990 až 2019. Vyšetrovatelia urobili 117 rozhovorov so svedkami, ktorí prežili "trest" vo väzenských táboroch Severnej Kórei. Z 273 obetí, na ktorých sa páchalo násilie z náboženských dôvodov, bolo 215 kresťanov. Svedkovia-väzni jednoznačne potvrdili, že "najkrutejšie tresty v táboroch boli vyhradené pre kresťanov". K zdokumentovaným incidentom násilia patrí: 244 svojvoľných zatknutí, 195 prípadov svojvoľného zhabania majetku, 125 svojvoľných uväznení, 111 svojvoľných výsluchov, 79 opakovaných neoprávnených zásahov, 36 potrestaní rodinného príslušníka, 36 prípadov týrania a trvalých fyzických útokov, 32 prípadov sexuálneho násilia, 20 popráv, 19 verejných ´súdnych procesov´ alebo verejné ´vystavenie´ previnilcov. V mnohých prípadoch zažila jedna obeť aj viac násilných prejavov. Obete sú vo veku od 3 do 80 rokov. Jeden z väzňov uviedol: "Na svete niet žiadneho náboženstva; Kim Jong-il je boh". Následkom toho je na verejných školách kresťanstvo označené za "protináboženskú výchovu". U jednej osoby sa našla Biblia - okamžitý trest bol poslanie do väzenského tábora. Ďalšiu osobu, u ktorej našli Bibliu, rovno zastrelili pred 3.000 obyvateľmi. 

KFI má zdokumentované, že medzi 273 identifikovanými obeťami bolo 32 "prípadov sexuálneho násilia a vynútených potratov, ktorých sa dopustili násilníci na osobách, obvinených z kriminálnych trestných činov, spáchaných údajne na základe ich náboženskej príslušnosti." Všetky bábätká, ktoré prežili potrat, komunistickí väzenskí dozorcovia následne zadusili.

 

 

DISKUSIA k článku