Viganova odpoveď na správu, v ktorej ho Vatikán obvinil za škandál s McCarrickom

10.11.2020VAT
0 0

(0:00:00)  Som John-Henry Westen z LifeSiteNews,
(0:00:02)  a prinášam vám mimoriadne správy od arcibiskupa Carla Mariu Vigana,
(0:00:04)  hneď ako poskytol LifeSite prvý komentár k dlho očakávanej
(0:00:08)  správe o McCarrickovi vydanej Vatikánom.
(0:00:11)  Potom, ako vám uvediem podrobný prehľad hlavných bodov
(0:00:13)  tejto 449-stránkovej správy o McCarrickovi, ktorú dnes Vatikán vydal,
(0:00:16)  vám prečítam jeho vyjadrenie v plnom znení.
(0:00:19)  Začnime ako vždy tým, že sa prežehnáme.
(0:00:23)  V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
(0:00:27)  Dovoľte mi pripomenúť vám, aby ste pre najnovšie správy
(0:00:31)  navštevovali priamo našu webovú stránku lifesitenews.com,
(0:00:34)  keďže Facebook a Twitter nás začali cenzúrovať.
(0:00:36)  Ani možno neviete, že niekedy za deň vydáme cez 30 článkov, a to každý deň.
(0:00:41)  Ak máte záujem prečítať si celú správu, navštívte lifesitenews.com,
(0:00:44)  kde sa napravo môžete prihlásiť na odber našich správ,
(0:00:47)  ktoré vám budú každý deň prichádzať na váš e-mail,
(0:00:52)  aby nič z toho, čo robíme, neuniklo vašej pozornosti.
(0:00:55)  Takže v prvom rade Vatikán dnes o ôsmej hodine ráno
(0:00:57)  uverejnil správu o McCarrickovi, ktorej oficiálny názov je
(0:00:59)  Správa o inštitucionálnych znalostiach a rozhodovaní Svätej stolice
(0:01:03)  v súvislosti s bývalým kardinálom Theodorom Edgarom McCarrickom.
(0:01:06)  Ako sme od samého začiatku tušili, správa je pokusom o obvinenie
(0:01:10)  pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI. zo škandálu s McCarrickom,
(0:01:14)  a pápeža Františka vykresliť ako hrdinu.
(0:01:17)  Správa naozaj začína konštatovaním, že si ju objednal pápež František
(0:01:22)  pre blaho všeobecnej Cirkvi.
(0:01:24)  Došlo však k novému zvratu, ktorý sme mali predvídať.
(0:01:27)  Vinu za McCarricka sa snažia hodiť aj na arcibiskupa Vigana.
(0:01:31)  V správe sa po prvé uvádza, že František iba počul o obvineniach a klebetách,
(0:01:38)  ktoré sa mali týkať nemravností s dospelými,
(0:01:41)  ku ktorým malo dôjsť ešte pred vymenovaním McCarricka do Washingtonu.
(0:01:45)  A na tomto mieste sa začína obviňovanie,
(0:01:47)  ktoré nahráva na smeč pápežovi Františkovi,
(0:01:49)  a obviňuje Jána Pavla II. a Benedikta:
(0:01:51)  „V domnení, že tieto obvinenia už boli preskúmané a zavrhnuté
(0:01:56)  pápežom Jánom Pavlom II., a v plnom vedomí, že McCarrick
(0:02:00)  aktívne pôsobil za pápeža Benedikta XVI.,
(0:02:03)  pápež František nevidel potrebu meniť postoj,
(0:02:06)  ktorý bol prijatý v predchádzajúcich rokoch.“
(0:02:10)  V správe sa tiež hovorí, že newyorkská arcidiecéza sa o prvom známom prípade
(0:02:13)  sexuálneho zneužívania obete mladšej ako 18 rokov, ktorého sa mal McCarrick dopustiť
(0:02:17)  začiatkom 70-tych rokov, a z ktorého bol obvinený, dozvedela až v júni 2017.
(0:02:24)  Nuž, samozrejme, že ďalej sa dočítame o tom, ako proti nemu zakročili,
(0:02:28)  že bol McCarrick napokon laicizovaný, keď sa tieto obvinenia potvrdili.
(0:02:37)  Netreba zabúdať na to, že McCarrickova laicizácia Vatikánu umožnila
(0:02:44)  nemať formálne vyšetrovanie, pretože týmto spôsobom proste mohol povedať,
(0:02:50)  že je po všetkom, zbavili sa ho, a napísať si vlastnú správu bez toho,
(0:02:53)  aby bolo potrebné čosi vyšetrovať. Takže to je to, čo urobili.
(0:02:56)  Správa tiež zámerne vynecháva, chápete to, zámerne vynecháva súčasné finančné nezhody,
(0:03:05)  a nezhody v rámci zahraničných vzťahov,
(0:03:08)  ktoré by pápeža Františka uviedli do veľmi negatívneho svetla.
(0:03:11)  Nezabúdajte na to, že McCarrick bol jedným z architektov
(0:03:13)  katastrofálnej vatikánsko-čínskej dohody, ktorá veriacich v Číne
(0:03:17)  zapredala komunistickej strane, a tiež jeden zo zakladateľov
(0:03:20)  Pápežskej nadácie, ktorá sa výrazne podieľala na vatikánskej finančnej korupcii,
(0:03:26)  ktorá nekontrolovateľne narástla za vlády pápeža Františka,
(0:03:28)  avšak McCarrickova správa výslovne tieto okolnosti
(0:03:31)  v McCarrickovom zázname zatajuje.
(0:03:35)  Z finančného hľadiska správa uvádza toto:
(0:03:38)  „Aj keď sa nižššie uvedený text zaoberá McCarrickovým získávaním financií
(0:03:41)  a rozdávaním darov, správa podobné aktivity, ku ktorým došlo pred viac
(0:03:46)  ako 40-mi rokmi, nezohľadňuje. A prečo? V správe sa píše „Hoci McCarrickove zručnosti
(0:03:56)  v oblasti získavania finančných prostriedkov v tom výrazne zavážili,
(0:03:59)  neboli rozhodujúce, pokiaľ ide o dôležité rozhodnutia týkajúce sa McCarricka,
(0:04:05)  vrátane jeho vymenovania do Washingtonu v roku 2000.“
(0:04:09)  Je jedno, čo vám natárajú, aby vás zmiatli,
(0:04:11)  tieto finančné nezrovnalosti vyšetrovať nemienia,
(0:04:16)  pretože by tým vlastne ukázali prstom na pápeža Františka.
(0:04:20)  A tiež pokiaľ ide o zahraničné vzťahy sa v správe uvádza:
(0:04:25)  „Táto správa sa vyvaruje poskytovať podrobné informácie
(0:04:29)  týkajúce sa zahraničných vecí, obzvlášť ak ide o pretrvávajúce,
(0:04:33)  alebo chúlostivé záležitosti.“
(0:04:35)  Samozrejme by tam musela byť spomenutá Čína,
(0:04:38)  a otrasný škandál so zapredaním zbožných čínskych katolíkov
(0:04:42)  komunistickej strane, samozrejme, že od toho dáme ruky preč.
(0:04:45)  Dobre, pokračujeme ďalej.
(0:04:48)  Správa síce pripúšťa, že arcibiskup Vigano žiadal dvakrát,
(0:04:52)  v rokoch 2006 a 2008, aby Kongregácia pre náuku viery
(0:04:56)  začala McCarricka a jeho činy vyšetrovať, ale aj tak sa zo všetkých ľudí
(0:05:04)  v McCarrickovom prípade snaží obviniť z nedbanlivosti práve jeho,
(0:05:07)  v podstate za celý škandál s McCarrickom chcú obviniť Vigana.
(0:05:10)  Na LifeSite zajtra, alebo ešte tento večer, keď sa nám to podarí,
(0:05:14)  vyjde kompletná analýza správy o McCarrickovi,
(0:05:17)  ale toto sú prvé postrehy, o ktoré som sa chcel s vami podeliť,
(0:05:21)  a tiež o prvú reakciu arcibiskupa Vigana, o ktorú sme ho požiadali.
(0:05:26)  On sám tento dokument stále študuje, ale tu je jeho predbežný názor.
(0:05:31)  Budem citovať z odpovede arcibiskupa Vigana pre LifeSiteNews:
(0:05:34)  „Dnes bola Svätou stolicou zverejnená oficiálna správa o McCarrickovom prípade.
(0:05:40)  Skôr, ako sa vyjadrím k jej meritu, si vyhradím čas na analýzu jej obsahu.
(0:05:46)  Nemôžem však prehliadnúť neskutočnú mystifikáciu ohľadom toho,
(0:05:53)  kto nesie zodpovednosť za utajovanie škandálov
(0:05:57)  amerického kardinála zosadeného z funkcie,
(0:05:59)  a zároveň mi nedá neprejaviť svoje rozhorčenie nad tým, keď vidím,
(0:06:05)  že rovnaké obvinenia z jeho krytia boli vznesené proti mne,
(0:06:09)  keď skutočnosť je taká, že som opakovane odsúdil nekonanie Svätej stolice,
(0:06:14)  napriek závažnosti obvinení týkajúcich sa McCarrickovho správania.“
(0:06:20)  Arcibiskup Vigano ďalej pokračuje:
(0:06:22)  „Nezaujatý komentátor by si bol všimol nanajvýš podozrivé načasovanie
(0:06:28)  zverejnenia správy, ako aj pokus o moju diskreditáciu,
(0:06:33)  keď ma obvinili z neposlušnosti a nedbanlivosti tí,
(0:06:37)  ktorí majú maximálny záujem zbaviť legitímnosti niekoho,
(0:06:41)  kto na svetlo sveta vyniesol neprekonateľnú sieť korupcie a morálnej skazenosti.
(0:06:47)  Zdá sa, že ich bezočivosť a falošná povaha, ktoré sa pri tejto príležitosti ukázali,
(0:06:52)  si v tejto chvíli od nás vyžadujú, aby sme túto sugestívnu rekonštrukciu faktov
(0:06:58)  nazvali „Viganovou správou“, čím čitateľovi ušetríme nepríjemné prekvapenie z toho,
(0:07:03)  keď opäť bude svedkom falšovania reality.
(0:07:07)  To by si však od nich vyžadovalo intelektuálnu poctivosť,
(0:07:11)  ešte viac než lásku k spravodlivosti a pravde.“
(0:07:14)  Arcibiskup Vigano ďalej hovorí:
(0:07:16)  „Na rozdiel od mnohých osôb, ktoré sú do toho zapletené,
(0:07:19)  nemám žiadny dôvod sa obávať, že pravda bude protirečiť mojim odsúdeniam,
(0:07:25)  a tiež ma nemajú čím vydierať.
(0:07:29)  Každý, kto šíri nepotvrdené obvinenia s jediným cieľom
(0:07:33)  odvrátiť pozornosť verejnej mienky, nakoniec s trpkým prekvapením zistí,
(0:07:38)  že zákrok vedený proti mne sa minul svojmu účinku,
(0:07:43)  a poskytol len ďalšie dôkazy o skorumpovanosti a zlomyseľnosti tých,
(0:07:49)  ktorí príliš dlho držali jazyk za zubami, popierali, a odvracali zrak inam,
(0:07:55)  ktorí za to dnes musia byť volaní na zodpovednosť.
(0:07:58)  Vatikánska fikcia stále nekončí.“
(0:08:01)  Týmto sa končí dnešný komentár arcibiskupa Vigana.
(0:08:04)  Nepochybujem o tom, že v najbližších dňoch od neho budeme počuť viac.
(0:08:08)  Som John-Henry Westen z LifeSiteNews,
(0:08:10)  ako vždy pre celú reportáž choďte na stránku lifesitenews.com,
(0:08:12)  a Boh vás žehnaj!
(0:08:14)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka