Chceme sa jedine uistiť o tom, že tieto voľby sú slobodné a spravodlivé

04.11.2020USA
0 0

(0:00:00)  Nuž, chceme len dostať príležitosť to celé preskúmať,
(0:00:02)  čo je aj zmyslom toho, prečo ľudia majú mať prístup k volebným miestnostiam.
(0:00:07)  To je účelom toho, je to absolútne legálne,
(0:00:09)  a zákon v Michigane, ako aj v ďalších štátoch
(0:00:11)  nám tento zmysluplný prístup umožňuje, ale bolo nám v ňom zabránené.
(0:00:17)  Chceme sa jedine uistiť o tom, že tieto voľby sú slobodné a spravodlivé.
(0:00:22)  Prezident si želá, aby každý oprávnený volič bol schopný voliť,
(0:00:25)  volil raz, a tento jeho hlas bol započítaný.
(0:00:28)  Stretli sme sa však s tým, že v štáte za štátom, v meste za mestom,
(0:00:31)  a obzvlášť v mestách, kde vládnu demokrati,
(0:00:33)  bolo tomuto prístupu a transparentnosti, ktoré zákon požaduje,
(0:00:37)  aby ľudia videli, čo sa tam deje, bránené.
(0:00:40)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka