Biskup Schneider - Možné povinné očkovanie vakcínami z potratených detí bude začiatkom Apokalypsy

06.10.2020USA
0 0

(0:00:00)  Minulý týždeň biskup Athanasius Schneider
(0:00:02)  predniesol apokalyptický scenár týkajúci sa povinného
(0:00:05)  celosvetového očkovania vakcínami pochádzajúcimi z potratených detí.
(0:00:08)  Pravdepodobne to mnohí nepostrehli pre prezidentské debaty,
(0:00:11)  a správu o tom, že sa prezident a prvá dáma nakazili koronavírusom,
(0:00:14)  a boli hospitalizovaní, my túto tému však otvoríme
(0:00:16)  v dnešnej Šou Johna-Henryho Westena, takže nikam neodchádzajte.
(0:00:35)  Šou Johna-Henryho Westena
(0:00:39)  Predtým, než začneme, chcem poďakovať tým,
(0:00:41)  ktorí nás finančne podporili počas zbierky, ktorá sa skončila minulý týždeň.
(0:00:47)  Bez vás by sme v našej práci nemohli pokračovať,
(0:00:49)  patríte do tímu, ste s nami v prvej línii v tomto boji za vieru, život, rodinu a slobodu.
(0:00:54)  Boh vás žehnaj!
(0:00:55)  Ako vždy začnime prežehnaním sa.
(0:00:59)  V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
(0:01:04)  Biskup Athanasius Schneider Lifesite povedal,
(0:01:08)  že nás možno čaká celosvetové povinné očkovanie proti koronavírusu
(0:01:14)  vakcínami vyrobenými z bunkových línií potratených detí.
(0:01:17)  Citujem: „A potom vstúpime do obdobia Apokalypsy.“
(0:01:22)  Vysvetľuje to týmto spôsobom: „Možno sa mýlim,
(0:01:27)  ale mám také tušenie, že táto situácia s Covidom
(0:01:33)  nebola vytvorená len za účelom zavedenia novej diktatúry,
(0:01:37)  a kontroly nad populáciou, ale aj ako určitý spôsob celosvetovo legalizovať potraty -
(0:01:42)  zabíjanie nenarodených bábätiek - takže celý svet bude na ňom kolaborovať tým,
(0:01:48)  že bude používať vakcíny vyrobené z častí tiel potratených detí.
(0:01:53)  Očkovanie bude nariadené a povinné, aby sa bez neho nedalo pracovať,
(0:01:58)  cestovať, chodiť do školy, čím donútite celú populáciu dať sa zaočkovať,
(0:02:04)  ale iná vakcína, než tá vyrobená z buniek potratených detí, nebude.
(0:02:11)  Možno iné vakcíny neuznajú, a budú vám klamať a tvrdiť,
(0:02:15)  že neúčinkujú, a jediná účinná vakcína je tá z potratených detí.
(0:02:20)  Nehovorím teraz, že sa tak aj stane, ale mám také tušenie:
(0:02:25)  vidím to ako reálnu možnosť, že by taká situácia mohla nastať.
(0:02:32)  Považujem to za posledný krok satanizmu,
(0:02:38)  že satan a svetová vláda, v konečnom dôsledku slobodomurárska svetová vláda,
(0:02:43)  donúti takýmto spôsobom všetkých, dokonca aj Cirkev,  súhlasiť s potratmi.
(0:02:48)  A preto, keď niečo také nastane, musíme sa voči tomu veľmi dôrazne vzoprieť.
(0:02:54)  Dokonca musíme počítať s tým, že sa staneme mučeníkmi.
(0:02:58)  Dovoľte mi ešte raz zopakovať poslednú časť:
(0:03:01)  A preto, keď niečo také nastane, musíme sa voči tomu veľmi dôrazne vzoprieť.
(0:03:06)  Dokonca musíme počítať s tým, že sa staneme mučeníkmi.
(0:03:12)  Fíha, sme na to pripravení?
(0:03:15)  Pripraviť sa na to môžeme jedine tak, že sa postaráme o to,
(0:03:23)  aby sme boli v stave posväcujúcej milosti, vrúcne sa modlili,
(0:03:26)  pristupovali k sviatostiam a konali pokánie.
(0:03:29)  Ale po týchto slovách sa biskup Schneider dostáva k zarmucujúcej časti:
(0:03:36)  „Bohužiaľ, niektorí biskupi, dokonca aj dobrí biskupi a kňazi,
(0:03:42)  vyrukovali s niečím, čo je podľa mňa sofizmus,
(0:03:46)  ktorým sa snažia morálne ospravedlniť zaočkovanie takouto vakcínou
(0:03:50)  z potratených detí.“
(0:03:52)  Len tak mimochodom, sofizmus je „chytrý, ale falošný argument,
(0:03:57)  obzvlášť taký, ktorý sa používa pri zámernom klamaní.“
(0:04:02)  Biskup Schneider teda hovorí, že niektorí biskupi,
(0:04:05)  dokonca aj dobrí, podľa neho „vysvetľujú veľmi sofisticky
(0:04:10)  princíp len morálnej spolupráce, bez vašej vôle, bez vášho súhlasu.
(0:04:17)  Lenže podľa mňa je to sofizmus, ktorý v tomto konkrétnom prípade
(0:04:22)  nemožno použiť, pretože každému, so štipkou zdravého rozumu,
(0:04:27)  musí byť hneď jasné, že ak človek vie, že vakcína je z potratených detí,
(0:04:31)  potom nie je možné tento morálny princíp alebo teóriu uplatniť.
(0:04:35)  A preto si treba dávať veľký pozor na to,
(0:04:37)  aby sme nenaleteli na tento sofistický argument,
(0:04:41)  aj keď sme ho počuli od dobrých, tradičných kňazov.
(0:04:45)  Toto nebezpečenstvo nám hrozí, a musíme mu odolávať.“
(0:04:49)  Čo je skutočne pravda.
(0:04:52)  Na celom svete dnes drvivá väčšina biskupov trvá na očkovaní bez ohľadu na to,
(0:04:58)  či vakcíny sú alebo nie sú vyrobené z bunkových línií potratených detí.
(0:05:03)  Ako už Lifesite predtým informovali,
(0:05:05)  celá Konferencia biskupov Anglicka a Walesu
(0:05:07)  v súvislosti s vakcínami proti koronavírusu vyhlásila,
(0:05:10)  že katolíci majú „povinnosť prima facie byť zaočkovaní“.
(0:05:13)  Katolícka cirkev očkovanie dôrazne podporuje,
(0:05:18)  a pokiaľ ide o katolíkov, tí majú mať povinnosť prima facie byť zaočkovaní,
(0:05:22)  nielen kvôli vlastnému zdraviu, ale aj zo solidarity s ostatnými,
(0:05:26)  najmä najzraniteľnejšími,“ uvádzajú v liste publikovanom vo štvrtok 30. júla.
(0:05:32)  „Veríme, že existuje morálna povinnosť zaistiť dostatočnú zaočkovanosť,
(0:05:37)  ktorá je nevyhnutná pre bezpečie ostatných.
(0:05:40)  Je to obzvlášť dôležité v súvislosti s objavom vakcíny proti COVID-19.“
(0:05:45)  Je to bláznivé, celá Konferencia biskupov Anglicka a Walesu,
(0:05:51)  ale nie sú to len oni, takíto biskupi sa nájdu na celom svete.
(0:05:54)  Faktom je, že kardinál Blaise Cupich z Chicaga účinkoval v reklame,
(0:05:59)  kde mu pichli vakcínu, aby povzbudil aj ostatných dať sa zaočkovať.
(0:06:03)  Skorumpovaná Vatikánska pápežská akadémia pre život
(0:06:05)  v roku 2017 skutočne vydala dokument, v ktorom sa píše,
(0:06:09)  že existuje „morálna povinnosť zaručiť zaočkovanosť
(0:06:13)  nevyhnutnú pre ochranu ostatných,“ a dodáva,
(0:06:17)  že „všetky klinicky odporúčané očkovania môžu byť s čistým svedomím použité,
(0:06:22)  a použitie takýchto vakcín neznamená nejaký druh spolupráce
(0:06:26)  s dobrovoľným potratom.“
(0:06:28)  Na druhej strane niekoľko katolíckych kardinálov a biskupov
(0:06:32)  pod vedením bývalého pápežského nuncia, arcibiskupa Carla Mariu Vigana,
(0:06:36)  a kardinálmi Gerhardom Muellerom, Josephom Zenom a Janisom Pujatsom,
(0:06:41)  v otvorenom liste z mája uviedlo, že „pre katolíkov je morálne neprijateľné
(0:06:48)  vyvíjať alebo používať vakcíny pochádzajúce z tkanív potratených plodov.“
(0:06:54)  Navyše kardinál Raymond Burke na Rímskom fóre o živote v máji 2020 povedal:
(0:07:00)  „Musí byť jasné, že nikdy nie je morálne ospravedlniteľné
(0:07:04)  vyvinúť vakcínu pomocou bunkových línií potratených plodov.“
(0:07:09)  Ďalej dodal, že nútené očkovanie narušuje „občiansku integritu“.
(0:07:13)  V nadväznosti na vyhlásenie biskupov Spojeného kráľovstva,
(0:07:17)  ktoré všetkých nabádalo dať sa zaočkovať,
(0:07:21)  v skutočnosti hovorilo o morálnej povinnosti zaočkovania sa,
(0:07:24)  biskup Joseph Strickland z texaského Tyleru zopakoval svoj nesúhlasný postoj k očkovaniu
(0:07:29)  vakcínami vytvorenými pomocou bunkových línií potratených detí.
(0:07:32)  „Opakujem svoju výzvu, aby sme odmietli akúkoľvek vakcínu,
(0:07:36)  ktorá je vyvinutá použitím potratených detí.“
(0:07:39)  Ďalej dodáva: „Hoci by boli desiatky rokov staré,
(0:07:43)  stále to znamená, že bol život dieťaťa ukončený skôr,
(0:07:46)  než sa stihlo narodiť, a potom bolo jeho telo použité ako náhradné diely.
(0:07:50)  Nikdy s potratmi neprestaneme, keď neukončíme toto zlo!“
(0:07:54)  Viac ako 870-tisíc ľudí podpísalo petíciu LifeSiteNews,
(0:08:01)  ktorá vyzýva vlády na celom svete, aby očkovanie proti koronavírusu nebolo povinné.
(0:08:07)  Nastal scenár, v ktorom kardináli budú proti kardinálom, a biskupi proti biskupom,
(0:08:14)  predpovedaný v schválenej vízii Panny Márie
(0:08:19)  sestre Agnes Sasagawovej v japonskej Akite.
(0:08:22)  13. októbra 1973 Panna Mária povedala sestre Sasagawovej:
(0:08:27)  „Diablovo dielo prenikne aj do cirkvi takým spôsobom,
(0:08:32)  že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom.
(0:08:36)  Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania
(0:08:39)  a iní kňazi im budú klásť prekážky. Budú pustošené chrámy a oltáre.
(0:08:43)  Cirkev bude plná tých, ktorí robia kompromisy,
(0:08:46)  a diabol zvedie mnoho kňazov a Bohu zasvätených duší, aby opustili Pána.“
(0:08:53)  Ale korupcia v hierarchii bola predpovedaná už od počiatku Cirkvi.
(0:09:01)  Sv. Lukáš v Skutkoch apoštolov píše:
(0:09:05)  „Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci
(0:09:08)  a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži“,
(0:09:15)  teraz má na mysli biskupov,„čo budú prevrátene hovoriť,
(0:09:19)  aby strhli učeníkov za sebou.“ Skutky apoštolov 20;29-30
(0:09:23)  Biskup Schneider dúfa, že sa jeho scenár povinného celosvetového očkovania
(0:09:29)  vakcínami vyrobenými pomocou buniek potratených detí, nenaplní.
(0:09:33)  Povedal: „Ale dúfam, že sa tak na globálnej úrovni nestane.
(0:09:39)  Keď sa to stane, tak vstúpime do obdobia Apokalypsy.“
(0:09:45)  Prečítam vám to ešte raz: „Ale dúfam, že sa tak na globálnej úrovni nestane.
(0:09:53)  Keď sa to stane, tak vstúpime do obdobia Apokalypsy.“
(0:09:59)  A dodáva: „V období Apokalypsy, o ktorom už teraz máme určité známky,
(0:10:05)  musíme neustále vzývať anjelov, svätého Michala Archanjela,
(0:10:09)  a posolstvo Panny Márie z Fatimy, ktoré je čoraz aktuálnejšie a potrebnejšie.“
(0:10:15)  A v podobných časoch si laici častokrát kladú otázku,
(0:10:22)  čo môžu urobiť, keď čelia šialenstvu zo strany biskupov a kardinálov,
(0:10:26)  ba dokonca aj pápeža.
(0:10:28)  Ale pravda je taká, že odpoveď máme.
(0:10:30)  V skutočnosti ide o odpoveď na otázku, čo môžu veriaci urobiť,
(0:10:34)  ktorú položil reportér LifeSiteNews, Steven Kokx, arcibiskupovi Viganovi
(0:10:37)  v otvorenom liste zverejnenom na Catholic Family News.
(0:10:42)  Viete, jednou z mojich najdrahocennejších výsad počas štvrťstoročia
(0:10:47)  stráveného v LifeSiteNews bolo, že som svoj hlas mohol prepožičať arcibiskupovi Viganovi,
(0:10:51)  tomuto odvážnemu Kristovmu vojakovi, ktorý okrem toho,
(0:10:54)  že sa s nami nedávno modlil ruženec, nikdy nerečnil na verejnosti,
(0:10:58)  ale svoje rady nám dáva výlučne v listoch a rozhovoroch.
(0:11:00)  Video teda zakončím jeho slovami:
(0:11:05)  „Nemôžeme našich pastierov súdiť za ich úmysly,
(0:11:10)  ani predpokladať, že sú všetci pokrivení vo viere a mravoch;
(0:11:14)  naopak, môžeme dúfať, že mnohí z nich, ktorí doteraz zo strachu mlčali,
(0:11:20)  pochopia, akému klamstvu to naleteli, keď budú svedkami nárastu zmätku a apostázy,
(0:11:27)  a konečne sa zobudia.
(0:11:30)  Ozýva sa veľa laikov, ďalší ich budú nasledovať spolu s dobrými kňazmi,
(0:11:38)  ktorí sa určite nájdu v každej diecéze.
(0:11:41)  Toto prebúdzanie sa Cirkvi bojujúcej,
(0:11:43)  dovolím si to nazvať rovno vzkriesením,
(0:11:46)  je nevyhnutné, naliehavé a neodvratné:
(0:11:48)  žiadny syn nebude tolerovať, aby jeho matku urážali sluhovia,
(0:11:52)  alebo aby jeho otca tyranizoval jeho hospodár.
(0:11:56)  Boh nám v týchto bolestivých situáciách ponúka možnosť
(0:12:01)  stať sa jeho spojencami v tomto svätom boji pod jeho zástavou:
(0:12:08)  „Kráľ, ktorý zvíťazil nad bludom a smrťou,
(0:12:12)  sa delí s nami o česť triumfálneho víťazstva a večnú odmenu,
(0:12:17)  ktorá z neho vyplýva, potom, čím sme si s ním prešli a čo sme si vytrpeli.
(0:12:24)  Ale aby sme si túto večnú Božiu slávu zaslúžili,
(0:12:28)  sme povolaní znovuobjaviť - v zženštilom veku ochudobnenom o hodnoty akými sú česť,
(0:12:34)  chlapské slovo, a hrdinstvo - fundamentálne aspekty každého pokrsteného človeka.
(0:12:43)  Kresťanský život je milícia, a so sviatosťou birmovania
(0:12:49)  sme povolaní stať sa Kristovými vojakmi, pod ktorého insígniami musíme bojovať.
(0:12:54)  Samozrejme, že vo väčšine prípadov ide o duchovný boj,
(0:12:58)  ale v priebehu dejín sme videli, ako často bolo nutné postaviť sa proti
(0:13:04)  porušeniu zvrchovaných Božích práv a slobody Cirkvi,
(0:13:07)  a tiež bolo potrebné chopiť sa zbraní, keď sme museli s namáhavým odporom odraziť
(0:13:13)  islamskú inváziu v Lepante a na periférii Viedne,
(0:13:19)  pri prenasledovaní Cristeros v Mexiku, katolíkov v Španielsku,
(0:13:23)  a dokonca aj dnes pri krutej vojne proti kresťanom, ktorá sa vedie na celom svete.
(0:13:29)  Ešte nikdy predtým sme neboli schopní porozumieť teologickej nenávisti
(0:13:33)  smerujúcej od nepriateľov Boha, inšpirovaných satanom, tak ako dnes.
(0:13:37)  Útočí sa na všetko, čo pripomína Kristov kríž,
(0:13:40)  na čnosť, na dobro a krásu, na čistotu,
(0:13:44)  čo nás má povzbudiť k tomu, aby sme sa hrdo postavili za svoje práva,
(0:13:48)  nielen, aby sme neboli prenasledovaní našimi vonkajšími nepriateľmi,
(0:13:53)  ale predovšetkým za to, aby sme mali silných a odvážnych pastierov,
(0:13:59)  svätých a bohabojných, ktorí budú robiť presne to, čo robili ich predchodcovia
(0:14:04)  po celé stáročia: hlásať evanjelium o Kristovi, obracať jednotlivcov i národy,
(0:14:08)  a zväčšovať Kráľovstvo živého a pravého Boha na celom svete.
(0:14:12)  Veriaci laici majú dnes posvätnú úlohu: utešovať dobrých kňazov
(0:14:18)  a dobrých biskupov tým, že sa okolo nich zomknú ako ovce okolo svojich pastierov.
(0:14:22)  Pohostia ich, budú im pomáhať a utešovať počas ich skúšok.
(0:14:26)  Vytvoria komunitu, v ktorej nebude prevládať hundranie a nejednota,
(0:14:30)  ale skôr bratská láska vo zväzku viery.
(0:14:33)  A keďže ako ustanovil Boh, jedinca viaže poslušnosť voči autorite,
(0:14:39)  a pretože nemá inú možnosť, len sa jej postaviť na odpor,
(0:14:43)  keď svoju moc zneužíva, nebude mu pripočítaná vina za neveru svojich vodcov,
(0:14:49)  ktorí nesú veľmi vážnu zodpovednosť za to,
(0:14:52)  akým spôsobom vykonávajú svoju zastupiteľskú moc, ktorá im bola zverená.
(0:14:57)  Nesmieme sa búriť, ale protestovať;
(0:15:00)  nesmieme sa tešiť z chýb našich pastierov,
(0:15:03)  ale modliť sa za nich a s úctou ich napomínať;
(0:15:06)  nesmieme spochybňovať ich autoritu, ale spôsob, akým ju používajú.“
(0:15:12)  Na záver arcibiskup hovorí:
(0:15:16)  „Som si istý, s istotou, ktorá pramení z viery,
(0:15:19)  že nás Pán nezabudne odmeniť za našu vernosť potom,
(0:15:22)  ako nás potrestá za chyby duchovných.
(0:15:26)  Dá nám svätých kňazov, svätých biskupov, svätých kardinálov,
(0:15:30)  a predovšetkým svätého pápeža.
(0:15:32)  Lenže títo svätí vzídu z našich rodín, komunít, našich zborov:
(0:15:38)  rodín, komunít a zborov, v ktorých sa musí pestovať Božia milosť neustálou modlitbou,
(0:15:44)  častou svätou omšou a sviatosťami, ponúkaním obetí a konaním pokánia,
(0:15:49)  ktoré nám Spoločenstvo svätých umožňuje obetovať Božskému veličenstvu,
(0:15:53)  aby sme sa vykúpili z našich hriechov a hriechov našich bratov,
(0:15:58)  vrátane tých, ktorí majú autoritu.
(0:16:01)  V tomto zohrávajú zásadnú úlohu laici, ktorí strážia vieru vo svojich rodinách tak,
(0:16:05)  aby sa naši mladí ľudia, ktorí sú vedení k láske a bázni pred Bohom,
(0:16:10)  jedného dňa stali zodpovednými otcami a matkami,
(0:16:13)  ale tiež dôstojnými služobníkmi Pána, jeho poslami v mužských a ženských reholiach,
(0:16:19)  a apoštolmi v občianskej spoločnosti.
(0:16:27)  Liekom na vzburu je poslušnosť. Liekom na herézy je vernosť učeniu Tradície.
(0:16:33)  Liekom na rozkol je synovská oddanosť posvätných pastierov.
(0:16:38)  Liekom na apostázu je láska k Bohu a jeho Svätej Matke.
(0:16:43)  Liekom na zlozvyk je pokorné praktizovanie čnosti.
(0:16:47)  Liekom na pokrivenie mravov je život v neustálej Božej prítomnosti.
(0:16:52)  Lenže poslušnosť Bohu nemožno prekrútiť na apatickú servilitu;
(0:16:56)  Úctu k autorite nemožno prekrútiť na poslušnosť k súdu.
(0:17:01)  A nezabúdajme, že ak je povinnosťou laikov poslúchať svojich pastierov,
(0:17:08)  ešte väčšou povinnosťou pastierov je poslúchať Boha.“
(0:17:15)  Pre LifeSiteNews John-Henry Westen. Boh vás žehnaj!
(0:17:22)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka