Arcibiskup Vigano, biskupi Tobin a Strickland reagujú na pápežom schválené registrované partnerstvá

21.10.2020VAT
0 0

(0:00:00)  Som John-Henry Westen z LifeSiteNews,
(0:00:02)  a prinášam vám mimoriadne správy priamo z Ríma.
(0:00:04)  Arcibiskup Vigano, biskupi Tobin a Strickland odpovedali
(0:00:08)  na pápežove schválenie registrovaných partnerstiev homosexuálov.
(0:00:12)  V novom filme, ktorý bude mať premiéru v severnej Amerike v nedeľu,
(0:00:15)  ale ktorý mal premiéru dnes v Ríme,
(0:00:17)  pápež František nad slnko jasnejšie uviedol svoju výzvu
(0:00:19)  na zlegalizovanie registrovaných partnerstiev homosexuálov,
(0:00:22)  ktoré sú v rozpore s učením Katolíckej cirkvi.
(0:00:25)  Keď je reč o registrovaných partnerstvách homosexuálov,
(0:00:27)  tak v dokumente, ktorý vyšiel dnes v Ríme, pápež povedal:
(0:00:30)  „Musíme vytvoriť zákon o registrovaných partnerstvách.
(0:00:35)  Takto budú mať právnu ochranu. Podporujem to.“
(0:00:39)  Homosexuáli majú právo byť súčasťou rodiny.
(0:00:45)  Sú Božími deťmi a majú právo založiť si rodinu.
(0:00:47)  Nikto by nemal byť vylúčený, alebo sa cítiť kvôli tomu mizerne.
(0:00:52)  Potrebujeme vytvoriť zákon o registrovaných partnerstvách,
(0:00:55)  čím im bude poskytnutá právna ochrana.
(0:00:59)  LifeSite okamžite požiadali niekoľkých biskupov a kardinálov o vyjadrenie,
(0:01:03)  ale zatiaľ len arcibiskup Vigano odpovedal rozsiahlou analýzou situácie.
(0:01:09)  Okrem neho sa vyjadrili aj americkí biskupi Strickland a Tobin:
(0:01:13)  Nebolo by to prvýkrát, čo by bol pápež František v rozpore
(0:01:17)  s cirkevným učením ohľadom homosexuality,
(0:01:19)  ale je to jedno z jeho najjasnejších vyhlásení odporujúcich platnému učeniu Cirkvi.
(0:01:23)  V roku 2003 Cirkev vydala osobitné usmernenie o potrebe odmietnuť
(0:01:28)  návrhy registrovaných partnerstiev homosexuálov v dokumente,
(0:01:31)  ktorý napísal v tom čase kardinál Joseph Ratzinger (pápež Benedikt XVI.),
(0:01:35)  a ktorý schválil a nariadil zverejniť pápež sv. Ján Pavol II.
(0:01:40)  Dokument mal názov „Úvahy o návrhoch na právne uznanie
(0:01:44)  zväzkov homosexuálov“, v ktorom je uvedené,
(0:01:49)  že „všetci katolíci sú povinní sa postaviť proti zákonnému uznaniu
(0:01:55)  homosexuálnych zväzkov“.
(0:01:57)  Catholic News Agency uviedla, že film ukazuje „príbeh pápeža,
(0:02:02)  ktorý povzbudzuje dvoch Talianov žijúcich v homosexuálnom zväzku
(0:02:06)  vychovávať svoje deti vo farskom kostole.“
(0:02:09)  Pápež hovorí vo filme o svojom pastoračnom prístupe, a uvádza:
(0:02:16)  „Homosexuáli majú právo byť súčasťou rodiny.
(0:02:18)  Sú Božími deťmi a majú právo založiť si rodinu.
(0:02:22)  Nikto by nemal byť vylúčený, alebo sa cítiť kvôli tomu mizerne.“
(0:02:26)  Biskup Thomas Tobin z Providence na Rhode Islande vydal vyhlásenie,
(0:02:31)  v ktorom uviedol:
(0:02:32)  „Je potrebné objasniť zjavnú podporu Svätého Otca
(0:02:35)  pre uznanie registrovaných partnerstiev homosexuálov.
(0:02:39)  Pápežovo vyhlásenie zreteľne protirečí dlhoročnému učeniu Cirkvi
(0:02:44)  o homosexuálnych zväzkoch.
(0:02:46)  Cirkev nemôže podporovať akceptovanie objektívne amorálnych vzťahov.
(0:02:52)  Ľudia, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie,
(0:02:54)  sú milovanými Božími deťmi, a zákon musí uznať a chrániť
(0:02:58)  ich ľudské a občianske práva, avšak legalizácia
(0:03:04)  ich registrovaných partnerstiev, ktoré sa snažia napodobniť
(0:03:07)  posvätný zväzok manželstva, sú neprípustné.“
(0:03:11)  Biskup Joseph Strickland z Tyleru v Texase o tom zverejnil príspevok na Twitteri,
(0:03:16)  bez toho, aby citoval v ňom pápeža, len uviedol:
(0:03:19)  „Z Kongregácie pre náuku viery 3. júna 2003“,
(0:03:22)  a pridal odkaz na dokument, o ktorom som vám predtým hovoril,
(0:03:25)  vatikánsky dokument s názvom Úvahy o návrhoch na právne uznanie
(0:03:30)  zväzkov homosexuálov.“
(0:03:31)  Ale arcibiskup Vigano nám poskytol plnú analýzu,
(0:03:35)  ktorú si môžete prečítať na LifeSiteNews,
(0:03:37)  ktorú vydal po našom dnešnom telefonickom rozhovore.
(0:03:40)  Povedal: „Človek nemusí byť teológom, ani odborníkom na morálku,
(0:03:45)  aby vedel, že podobné vyhlásenia sú totálne neortodoxné,
(0:03:48)  a pre veriacich predstavujú veľmi vážnu príčinu škandálu.
(0:03:52)  Buďte však opatrní, tieto slová sú jednoducho už ixtou provokáciou,
(0:04:00)  ktorými sa „ultraprogresívna“ časť hierarchie pokúša
(0:04:05)  prefíkaným spôsobom vyprovokovať schizmu, ako sa už o to aj pokúsila.
(0:04:10)  Hovorí, že sa pápež pokúša „navýšiť stávky“
(0:04:16)  postupným stupňovaním heretických výrokov,
(0:04:19)  aby takýmto spôsobom prinútil zdravú časť Cirkvi,
(0:04:22)  vrátane biskupov, duchovenstva a veriacich,
(0:04:24)  ho označiť za heretika, a následne ju mohol
(0:04:26)  vyhlásiť za schizmatickú a „nepriateľa“ pápeža.
(0:04:31)  Arcibiskup Vigano varuje, že postaviť sa pápežovi v tejto záležitosti
(0:04:37)  by mohlo niektorých cirkevných vodcov dostať do problémov so zákonom,
(0:04:40)  pretože ako hovorí: „V mnohých štátoch platia zákony,
(0:04:44)  ktoré trestne stíhajú každého, kto sodomiu považuje za odsúdeniahodnú a hriešnu,
(0:04:48)  alebo kto nesúhlasí s uzákonením „manželstva“ homosexuálov,
(0:04:52)  aj keď tak číní na základe svojho vierovyznania.“
(0:04:57)  Bergoglio by tak mal na svojej strane nielen „cirkev v Cirkvi“,
(0:05:03)  ale aj „štát v štáte“, hovorí arcibiskup Vigano.
(0:05:06)  A celé to zakončuje tým, že hovorí: „Našim poslaním ako katolíkov
(0:05:10)  je stáť na strane tých, ktorí bránia život, prirodzenú rodinu, a štátnu zvrchovanosť.
(0:05:14)  Mysleli sme si, že Kristov zástupca je na našej strane.
(0:05:17)  Bolestne uznávame, že v tomto epochálnom konflikte sa ten,
(0:05:22)  kto by mal viesť Petrov koráb, rozhodol postaviť na stranu nepriateľa,
(0:05:27)  aby ho potopil.“
(0:05:29)  Modlite sa, úporne sa modlite za Cirkev.
(0:05:34)  Pre LifeSiteNews, som John-Henry Westen, a Boh vás žehnaj!
(0:05:38)  Pre lifenews.sk preložil Miroslav Čonka