Kanadskí-biskupi-varujú-pred-zákazom-liečby-homosexuality-BM-Cirkev-obr.-1024x768.jpg

Kanadskí biskupi varujú pred zákazom liečby homosexuality

103
Kultúra smrti

Kanadská vláda a parlament pripravujú nový zákon, ktorý bude zakazovať liečbu nechceného homosexuálneho cítenia a príťažlivosti. Kanadskí biskupi varujú, že v kontexte nového zákona sa môžu stať súkromné rodinné rozhovory s deťmi o ľudskej sexualite trestným činom.

Návrh zákona s označením C6, zakazuje všetky formy konverznej terapie, ktorú definuje ako „prax, liečbu alebo službu zameranú na zmenu sexuálnej orientácie jednotlivca na heterosexuálnu alebo zmenu z gendrovej identity na cisgendrovú (zo sociokultúrnej na prirodzenú, pozn. red.), ako aj snahu potlačiť alebo znížiť neheterosexuálnu príťažlivosť alebo správanie.“

V reálnej praxi to bude teda vyzerať tak, že homosexuál, ktorý nechce byť homosexuálom a chce sa liečiť, bude mať podobnú službu štátom zneprístupnenú a trestanú. To je liberálna „sloboda voľby“ v praxi.

Kanadská biskupská konferencia reagovala na návrh zákona listom kanadskej vláde. V ňom na začiatku odmietli násilné donucovanie osôb v liečbe sexuálnych úchyliek, poznamenali však, že jazyk zákona je nejasný, čo by mohlo viesť k zákonnému postihu náboženského vyučovania a súkromných rozhovorov, pričom pre ľudí, ktorí chcú vrátiť späť svoju chirurgickú „zmenu pohlavia“ by bol proces návratu sťažený. Tí, čo by chceli prekonať „dotieravé a nežiaduce pocity“, by sa nemohli vďaka novému zákonu dostať k profesionálnej pomoci.

Biskupi sa tiež obávajú, že súkromné rodinné diskusie medzi rodičmi a deťmi, ktorými by sa napríklad snažili rodičia bojovať u dieťaťa s potencionálnou hrozbou sexuálnej deviácie, by mohli byť podľa nového zákona stíhané: „Ako hlavní vychovávatelia svojich detí majú rodičia právo vychovávať ich v súlade s oprávnenými etickými a náboženskými pravidlami. Žiadny štátny zásah by nemal prevážiť nad základným rodičovským právom na starostlivosť o deti a rozhodovaní o ich blahu,“ pripomenuli biskupi a dodali, že: „Existuje skutočné nebezpečenstvo, že kresťanské učenie a iné náboženské a etické učenia o ľudskej sexualite, budú interpretované ako trestný čin.“

Zákon bude podľa biskupov kriminalizovať katolíckych duchovných, náboženských vodcov a skupiny, ktoré povzbudzujú ľudí so sexuálne neprirodzeným zameraním, aby žili v čistote podľa učenia katolíckej Cirkvi a v súlade s Evanjeliom.

BM

Zdroj: PCH24, KAI, Lifesitenews

DISKUSIA k článku