2020-10-13-Madre-Terra.jpg

Vatikán razí mincu Matky Zeme

473
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Mincovňa Vatikánskeho mestského štátu vydala 10-eurovú striebornú mincu s vyobrazením "Matky Zeme" - navrhnutá pre Svetový deň Zeme sochárom a rytcom z Bergama, Luigim Oldanim

Hoci Numizmatická kronika interpretovala ikonu ako Madre Terra (Matku Zem), Vatikán ju vykreslil ako "matku nesúcu Zem, ktorej dlžíme starostlivosť a lásku, akoby bola dcérou".

Minca vydaná v pondelok symbolizuje plodnosť zeme "s dlhými pšeničnými vlasmi" prepletenými s matkinými vrkočmi a evokuje "odkaz na vzťah medzi minulosťou a budúcnosťou, ktorý sa stáva nadčasovým a preto večným," uvádza sa v publikácii. 

Uctievanie zeme vzkriesené z pohanskej synody

Vatikán ocenil túto mincu ako reprezentujúcu "záväzok starať sa o planétu" pod pontifikátom pápeža Františka. 

Vatikán uviedol, že oslava života na zemi "je projektom, ktorému chce Cirkev ponúknuť svoju podporu, veľkolepým a komplexným dielom: podpora medzinárodných opatrení na zaistenie budúcnosti pre každého, zabezpečenie potravín, ktoré potrebujú - v kvalite i kvantite - aby bol ekonomický posun sprevádzaný sociálnym rozvojom, bez ktorého nie je možné dosiahnuť skutočný pokrok."

Oldani opísal svoj výtvor poetickým spôsobom, keď obraz označil za "úrodnú a plodnú zem, úrodnú a plodnú ako mladá žena. Zem musí byť chránená ako žena očakávajúca nový život. Zem si treba vážiť ako matku a jej dieťa."

Anglický publicista dkn. Nick Donnelly v rozhovore pre redakciu Church Militant odsúdil Vatikán za to, že zopakoval svoju tému amazonskej bohyne plodnosti Pachamamy aj potom, čo pobúril Katolíkov na Amazonskej synode 2019. 

"Pri prvom výročí uctievania démonickej Pachamamy vydáva Vatikán mincu, ktorá explicitne uctieva modlu Matku Zem," uvádza Donnelly. 

Donnelly pokračuje:

"Toto je vzdorovité znesväcovanie Boha. Biblia jasne hovorí, že uctievanie prírody stelesnené v ženských modlách odporuje svätosti Božej," poznamenal. Donnelly podčiarkuje, že Sväté písmo kategoricky odmieta antropomorfizmus či divinizáciu zeme, najmä v kontexte uctievania božstva plodnosti Baala starovekého Blízkeho východu. 

Toto uctievanie Pachamamy počas októbra - v mesiaci, kedy Katolíci po celom svete majú osobitnú oddanosť Najsvätejšiemu ružencu Panny Márie -  je urážkou Panny Márie. Pokánie, pokánie, pokánie!

Oldani pri kreslení ilustrácie pre malú mincu čelil výzve, ako "syntetizovať obrovský objem, od planéty Zeme ako symbolickej maternice, ktorá je bránená matkou, ktorá na ňu s láskou pozerá, po fyziognómiu ženy a najmenšie detaily uší, ktoré zdobia jej hlavu."

Velebená imigrácia

Druhá minca vydaná Pápežskou mincovňou je vyrytá s ďalším leitmotívom Františkovho pontifikátu a je venovaná Svetovému dňu migrantov a utečencov.

Päťeurová strieborná minca, ktorú navrhol ilustrátor Marco Ventura, zobrazuje "sv. Petra, knieža apoštolov, ako otvára svoju náruč, na znak privítania v mene Cirkvi, všetkým migrantom a utečencom, ktorí každodenne utekajú pred hladom, chudobou a konfliktami."

Vatikán vydal k minci nasledovné stanovisko:

Cirkev žiada a prosí o pomoc pre migrantov a utečencov a dúfa, že bude vypočutá všetkými ľuďmi dobrej vôle - pre lásku nášho Pána Ježiša, ktorý trpí vo všetkých marginalizovaných, on je pútnikom, on je v núdzi. 

Minca v kombinácii s pápežským znakom preto znázorňuje Petra, knieža apoštolov, ktorý víta, chráni a zabezpečuje všetkých tých, ktorí sa ukryjú v Cirkvi ... Cirkvi bez hraníc, matka všetkých, ktorej patrí privilégium naznačovať odpoveď evanjelia milosrdenstva smerom k lepšiemu svetu.

Strieborné mince sú v predaji od 16. októbra v cene 69 eur za desaťeurovú mincu a 58 eur za päťeurovú. 

Pápež František bráni modlárstvo

Verní Katolíci boli rozhnevaní po tom, čo pápež František usporiadal pohanský obrad 4. októbra 2019 so soškami Pachamamy vo Vatikánskych záhradách. Jedna z modiel bola požehnaná a laici i duchovní boli vyfotografovaní, ako sa klaňajú k zemi pred modlou, ktorá okupovala hlavnú scénu počas konferencie. 

O tri dni neskôr sa František pomodlil pred Pachamamou v Bazilike svätého Petra a vošiel s ňou do synodálnej sály. 

Pápež potvrdil, že modlou bola "Pachamama" a ospravedlnil sa za "krádež" po tom, čo rakúsky Katolík Alexander Tschugguel odstránil modly z kostola Santa Maria v Traspontine a hodil ich do rieky Tiber. 

Pápež František obhajoval použitie modly Pachamama vo svojej apoštolskej exhortácii Querida Amazonia: ľudia by nemali "hneď označiť za poverčivosť alebo pohanstvo určité náboženské praktiky, ktoré spontánne vychádzajú zo života ľudí."

"Istým spôsobom je možné prijať pôvodný symbol bez toho, aby sme ho nevyhnutne považovali za modlárstvo," zdôraznil František. "Mýtus nabitý duchovným významom sa dá využiť na prospech a nemusí sa vždy považovať za pohanský omyl."

 

 

DISKUSIA k článku