Pope-blessing-Getty.jpg

Vatikán pripomína OSN, že "neexistuje právo na potrat"

96
Milko Kostovič
Kultúra života

Stály vatikánsky pozorovateľ pri OSN pripomenul Valnému zhromaždeniu, že všetky ľudské bytosti majú neodňateľné právo na život, vrátane nenarodených.

Arcibiskup Gabriele Caccia vo svojom prejave zo 6. októbra povedal:

Svätá stolica je hlboko znepokojená tým, že niektoré krajiny a medzinárodné inštitúcie podporujú potraty ako jednu z tzv. "základných služieb" poskytovaných v rámci humanitárnej reakcie na pandémiu. Je znepokojujúce vidieť, ako jednoducho a pohodlne sa pre niektorých ľudí stalo popieranie existencie ľudského života riešením problémov, ktoré môžu a musia byť vyriešené tak pre matku, ako aj pre jej nenarodené dieťa.

"Každý človek v rodine národov si zaslúži, aby boli jeho práva uznávané, chránené, vážené a presadzované," trval na svojom arcibiskup. Ďalej uviedol, že Svätá stolica je:

... hlboko znepokojená rastúcim tlakom na nový výklad samotných základov ľudských práv a na kompromitovanie ich vnútornej jednoty, aby sa upustilo od ochrany ľudskej dôstojnosti a uspokojili sa politické a ekonomické záujmy. Tento prístup vytvára hierarchiu ľudských práv relativizovaním ľudskej dôstojnosti a priraďovaním väčšej hodnoty a dodatočných práv silným a zdravým, zatiaľ čo slabí sa vyškrtávajú. 

Takáto tendencia je očividná najmä pri odmietaní uznať vnútornú hodnotu a dôstojnosť každého ľudského života v každej fáze. Toto nepochopenie podstaty a reality ľudských práv vedie k vážnym nerovnostiam a nespravodlivosti. Príkladom toho je ignorovanie detí v lone matky a zaobchádzanie so životmi starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím ako s neprekonateľnou záťažou pre spoločnosť.

"Rovnako ako neexistuje právo na potrat, neexistuje ani právo na eutanáziu. Zákony nemáme preto, aby spôsobovali smrť, ale aby chránili život a uľahčovali spolužitie ľudí." Arcibiskup zopakoval:

Celková vízia ľudskej osoby sa môže zakladať iba na uznaní vnútornej hodnoty a rovnakých a neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny. Úsilie zamerané na podporu a ochranu ľudských práv musí začať správnym pochopením týchto práv a širokého dopadu, ktorý má rešpektovanie ľudských práv na spoločnosť.

Arcibiskup Caccia vo svojom príhovore tiež zdôraznil význam náboženskej slobody keď poznamenal, že ide o prirodzené ľudské právo a nie o "ústupok" zo strany štátu. 

Svätú stolicu "obzvlášť znepokojujú manévre zamerané na potlačenie náboženstva vo verejnom živote. Vyplýva to z redukovanej predstavy o človeku, no zároveň to potláča rozvoj autentického pokoja a spravodlivosti."

"Sloboda vierovyznania je neodňateľným a všeobecným ľudským právom, čo potvrdzuje Všeobecná deklarácia ľudských práv. Sloboda vierovyznania nikdy nebola a nikdy nemôže byť ‘ústupkom’ alebo "výsadou’, ktorú môže štát ľubovoľne odvolať."

"S obavami preto sledujeme pokusy niektorých ľudí obmedziť alebo ignorovať toto právo a vytvoriť prekážky pre tých, ktorí chcú slobodne vyznávať a praktizovať svoju vieru, vrátane kresťanov."

 

 

DISKUSIA k článku