32113-19.jpg

Občania odmietajú očkovanie proti Covid-19 v petícii

391
Kultúra života

Symbolicky v Deň Ústavy SR, 1. septembra tohto roku, vznikla Petícia za dobrovoľnosť očkovania proti Covid-19. Snaží sa pritom o ochranu ústavných práv a slobôd a dodržiavanie medzinárodného Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne. Je reakciou na politických stranách nezávislej iniciatívy občanov na medializované výroky členov Pandemickej komisie či poradcov premiéra a tiež vyjadrenie na stránke Ministerstva zdravotníctva, že o tom, či očkovanie proti Covid-19 bude povinné, ešte rozhodnú odborníci.

Aktuálne, v priebehu takmer mesiaca, petíciu podporilo viac ako 13 000 signatárov a ich počet stále rastie…

Autori petície ju adresujú prezidentke, vláde, parlamentu, Ministerstvu zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva.

„Rozumieme snahe chrániť zdravie a život občanov Slovenskej republiky proti vírusu SARS-CoV-2. Napriek tomu trváme na tom, aby bolo v budúcnosti rešpektované právo na slobodný a informovaný súhlas, a aby očkovanie nebolo akokoľvek povinné, vynucované či vynútiteľné a aby neočkovaní ľudia neboli nijako diskriminovaní vo svojich právach a povinnostiach oproti ľuďom očkovaným,“ uvádzajú.

Svoj postoj vysvetľujú aj krátkou dobou testovania, novým typom vyvíjaných vakcín, či zbavovaním sa zodpovednosti farmaceutických firiem za nežiaduce účinky.

„Farmaceutická spoločnosť AstraZeneca si presadila imunitu voči hmotnej zodpovednosti za nežiaduce  účinky svojej očkovacej látky. Táto vakcína je úplne nového typu, aký doposiaľ nikdy v histórii  humánnej medicíny nebol použitý na ľuďoch. Lekári sa vyjadrujú, že môže spúšťať autoimunitné ochorenia, čo môže mať nepredvídateľné dôsledky na zdravie ľudí.“

Ďalej zdôrazňujú, že na  Slovensku nie je zavedený žiaden fond na odškodňovanie vážnych poškodení zdravia očkovaním, ako to je samozrejmosťou v krajinách západnej Európy.

Ďalšie výhrady sú ohľadom účinnosti a opodstatnenia tohto očkovania. V znení petície sa uvádza, že vakcína nemusí byť účinná kvôli častým mutáciám SARS-CoV-2 a obtiažnosti vývoja vakcín na podobné vírusy, keďže sa doteraz nepodarilo dotiahnuť do finále vakcíny proti koronavírusom SARS a MERS. Vakcína sa ukázala ako neúčinná, keďže „pri testovaní na zvieratách súčasnej oxfordskej vakcíny (AstraZeneca) všetky testované opice, ktoré boli očkované, sa napriek tomu nakazili SARS-CoV-2.“

Výrazným argumentom je aj fakt, že očkovanie bude pravdepodobne zbytočné, keďže 40-60% ľudí si už v minulosti vybudovalo imunitu vďaka pamäťovému imunitnému systému, ktorý si cez T-lymfocyty dokáže udržať dlhé obdobie pamäťovú stopu po SARS-CoV-2.

„Pri úmrtnosti na Covid-19 (do konca augusta 33 prípadov za polrok, aktuálne 48 prípadov) v porovnaní s chrípkou (priemerne 900 prípadov za rok) a vzhľadom na to, že len 5% populácie sa dobrovoľne dáva zaočkovať proti chrípke (t.j. okolo 250 tisíc občanov), objem objednaných vakcín (3 milióny) je vysoko pravdepodobne vyhodenými prostriedkami daňových poplatníkov, aj keď obavy z Covid-19 môžu byť niekoľkonásobne vyššie vzhľadom na dennodennú medializáciu šírenia strachu z tohto vírusu.“

Autori tu pripomínajú podobnú situáciu z nedávnej minulosti, keď z 1 milióna vakcín proti prasacej chrípke bolo podaných menej ako 10% a štát musel zaplatiť za likvidáciu exspirovaných vakcín.

Značná časť ľudí odmietajúcich očkovanie tak činí po predchádzajúcich závažných nežiaducich účinkoch u seba, svojich najbližších alebo v blízkom okolí. Kto by na ich mieste opäť riskoval pri takejto kontroverznej vakcíne?

Nedávno pritom prebehla správa o pozastavení testovania vakcíny proti Covid-19 od AstraZeneca práve kvôli nepredvídanému závažnému nežiaducemu účinku. Od tejto spoločnosti má naša krajina objednané 3 milióny vakcín.

Podľa zainteresovanej osoby v anonymite išlo o transverznú myelitídu, čo je zápalový syndróm, ktorý postihuje miechu.

Napriek tomu sa len po pár dňoch testovanie obnovilo, pričom neboli zverejnené žiadne detaily či prešetrenie prípadu.

Honba za očkovaním obyvateľstva proti Covid-19 by mohla viesť k uvedeniu vakcíny, ktorá nie je veľmi účinná, a k riziku zhoršenia tejto pandémie, vyjadrili sa poprední vedci. Vakcína proti Covid-19 bude možno účinná len na 30%, tzn. menej ako priemerné placebo! S takouto účinnosťou však nie je vôbec možné potlačiť akúkoľvek pandémiu či epidémiu a je to skoro, ako keby sa nechal epidémii voľný priebeh, hoc by bolo zaočkovaných aj 100% obyvateľov! Vedci naliehali na úrady, aby sa držali odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorých by nemala byť schválená vakcína, ktorej účinnosť je menej než 30%. Existujú však obavy, že by sa úrady zodpovedné za schvaľovanie mohli dostať pod politický tlak, kvôli čomu by bola schválená aj vakcína s ešte nižšou účinnosťou.

Petíciou poukazujú členovia petičného výboru na porušovanie práv v prípade avizovaného povinného očkovania, a to práva na nedotknuteľnosť osoby, slobodu svedomia, právo na slobodný a informovaný súhlas a zdôrazňujú nadradenosť záujmu a blaha ľudskej bytosti pred záujmami vedy a spoločnosti, čo sú hodnoty chránené na úrovni ústavného poriadku. Svoje požiadavky preto formulovali v piatich bodoch, ktoré členovia petičného výboru predostrú kompetentným pri legislatívnej úprave či konkrétnom riešení tejto otázky.

  1. www.peticie.com/peticia_za_dobrovolnost_ockovania_proti_covid-19
  2. Konkrétne v článku 24, odsek 1, kde Ústava hovorí: (1) sloboda myslenia, svedomia náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Považujeme návrh zákona za neprijateľné porušenie slobody myslenia a svedomia.

Keďže podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny v znení Oznámenia Ministerstva  zahraničných vecí SR č. 40/2000 Z.z., sa v článku 5 hovorí, že „zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas“, vynucovanie povinného očkovania tento Dohovor porušuje.

Alexandra Pavlovská

DISKUSIA k článku