Rand Paul sa pustil do Dr. Fauciho za jeho karanténne opatrenia

23.09.2020
0 0

Rand Paul vmietol do tváre doktorovi Faucimu jeho karanténne opatrenia, a že „sploštenie krivky“ bola katastrofa. Rozhodne si to musíte pozrieť! - Teraz k dostaniu: https://www.dineshdsouza.com/socialism Nová kniha Dinesh D'Souzy „United States of Socialism“ odhaľuje, ako ľavica používa venezuelský vzorec pre socializmus, rozhodne vyvracia túto novú tvár socializmu a mrazivo dokumentuje celú škálu gangsterských tendencií ľavice a provokatívne odhaľuje taktiku socialistickej ľavice. Kto je za tým, prečo je to zlé a ako to môžeme zastaviť? Nezostávajte v tme - objednajte si dnes mocnú novú knihu Dinesh D’Souzy. - Chcete sa spojiť s Dinesh D'Souzou online a získať podrobnejšiu analýzu súčasných udalostí v Amerike? Tu je postup: Facebook: https://www.facebook.com/dsouzadinesh Twitter: https://twitter.com/dineshdsouza Instagram: https://www.instagram.com/dineshjdsouza e-mail: http: //www.dineshdsouza. com / email /

(0:00:00)  Mám v podstate na mysli fyzickú izoláciu, a podobné odporúčania, ktoré sme urobili.
(0:00:06)  Boli ste veľkým fanúšikom Cuoma a uzavretia New Yorku,
(0:00:09)  chválili ste New York za jeho politiku,
(0:00:11)  ale New York mal najvyšiu mortalitu na svete,
(0:00:13)  ako teda môžeme skákať od radosti a vyhlasovať,
(0:00:15)  že guvernér Cuomo odviedol skvelú prácu,
(0:00:17)  keď mal najhoršiu mortalitu na svete?
(0:00:19)  Spočiatku boli štátni úradníci aspoň natoľko úprimní, aby si priznali,
(0:00:23)  že cieľom úsilia o zmiernenie šírenia, známeho ako karanténa,
(0:00:26)  bolo sploštenie krivky, lenže oblasť pod krivkou,
(0:00:30)  celkový počet obetí vírusu, by pravdepodobne zostala nezmenená.
(0:00:33)  Inými slovami chcem povedať to, že karanténa mala zmierniť prudký rast
(0:00:37)  počtu obetí vírusu, aby nenastalo ochromenie nemocníc,
(0:00:39)  ale počet obetí by bez ohľadu na karanténu zostal pravdepodobne rovnaký.
(0:00:44)  Médiá, a priamo štátni úradníci, na tento dôležitý bod očividne zabudli.
(0:00:49)  Zo sploštenia krivky sa stalo presvedčenie,
(0:00:51)  že zastavením ekonomiky by sme snáď mohli zmeniť priebeh pandémie,
(0:00:55)  čo je nešťastné riešenie, a karanténne opatrenia viedli k postupnému hospodárskemu úpadku,
(0:00:59)  v ktorom sme teraz až po uši.
(0:01:01)  Je výsostne dôležité, aby sme preskúmali dáta, poučili sa z nich,
(0:01:05)  a do budúcna sa pokúsili vyhnúť robeniu ľudských chýb.
(0:01:09)  Tí z vás, ktorí tvrdia, že karanténne opatrenia v New Yorku a New Jersey sploštili krivku,
(0:01:13)  tak dôkazy hovoria o čomsi inom.
(0:01:16)  V New Yorku a New Jersey vyskočila mortalita prudko nahor,
(0:01:19)  bola dokonca s počtom obetí cez 1700 na milión najvyššou na svete.
(0:01:24)  Naproti tomu vo Švédsku, ktoré malo pomerne jemnejšie opatrenia,
(0:01:28)  len málo nariadení, a poväčšine šlo o dobrovoľné usmernenia,
(0:01:31)  bola mortalita oproti New Yorku a New Jersey len tretinová.
(0:01:36)  Niekto by mohol namietať, že obyvateľov Švédska predsa nemožno porovnávať
(0:01:39)  s tými v New Yorku a New Jersey, a možno sa v tom nemýli,
(0:01:42)  ale aj priemerná mortalita je v USA vyššia než vo Švédsku.
(0:01:47)  Faktom je, že mortalita v USA je v značnej miere porovnateľná
(0:01:50)  s rozvojovými krajinami, ako sú Brazília, Bolívia a Ekvádor,
(0:01:52)  kde je doslova nemožné zachovávať spoločenský odstup,
(0:01:56)  čo nás privádza k dôležitej otázke, a to, či ľudia skutočne dokážu
(0:02:01)  pozmeniť priebeh nákazlivej choroby pomocou zvládania davu?
(0:02:05)  Štatistiky nám hovoria hlasné nie.
(0:02:07)  Dôkazy nám hovoria, že opatrenia o zmiernenie šírenia
(0:02:10)  nemali na sploštenie krivky žiadny dopad,
(0:02:12)  že väčšina štátov bez ohľadu na svoju politiku verejného zdravia
(0:02:15)  zaznamenalo výrazný nárast úmrtí, a ich následné postupné znižovanie.
(0:02:19)  Niekto by mohol namietať, ale čo taký Hong Kong,
(0:02:22)  Taiwan, Južná Kórea, Japonsko, z ktorých mal každý
(0:02:25)  mimoriadne nízky počet úmrtí.
(0:02:27)  Hong Kong, Taiwan a Južná Kórea rozhodne nariadili prísnejšiu karanténu než USA,
(0:02:31)  a sledovanie kontaktov, ale nariadenia v Japonsku
(0:02:35)  boli väčšinou dobrovoľné, keďže ich premiér nemá právomoc karanténu vymáhať.
(0:02:41)  Jedným vysvetlením pre nízky počet úmrtí vo väčšine ázijských štátov je aj to,
(0:02:45)  že jej populácia je v častejšom kontakte s koronavírusmi vyvolávajúcimi nádchu,
(0:02:49)  a preto je voči nemu imúnnejšia.
(0:02:54)  Ak by to niektorých vedcov zaujímalo,
(0:02:57)  existuje fascinujúca oblasť výskumu zaoberajúca sa náchylnosťou na COVID-19,
(0:03:01)  a následným posudzovaním, či ľudia majú už vytvorenú imunitu
(0:03:05)  na podobné koronavírusy.
(0:03:07)  Faktom je, že už existujúca skrížene reaktívna imunita na koronavírus,
(0:03:11)  môže vysvetľovať, prečo toľko ľudí má len mierne symptómy,
(0:03:14)  alebo nemá vôbec žiadne.
(0:03:16)  Hoci je stále veľa vecí, ktoré sa musíme o tejto pandémii dozvedieť,
(0:03:20)  je dôležité, aby sme my ľudia nesúhlasili len tak s autoritárskymi príkazmi bez toho,
(0:03:25)  aby najprv opatrovateľský štát nepreukázal svoju hypotézu.
(0:03:30)  Zatiaľ sme sa dozvedeli, že New York a New Jersey,
(0:03:33)  a Connecticut, a Rhode Island majú stále najvyššiu mortalitu na svete.
(0:03:38)  Tiež vieme, že Švédsko, ktoré zaviedlo menej nariadení,
(0:03:42)  malo oproti New Yorku a New Jersey len tretinovú mortalitu.
(0:03:46)  Tiež vieme, že celková mortalita v USA je v podstate rovnaká s tou v južnej Amerike,
(0:03:52)  kde sú snahy o zníženie šírenia a spoločenský odstup prakticky nemožné.
(0:03:56)  Dr. Fauci, dnes ste prehlásili, že ste proti zastaveniu ekonomiky,
(0:04:02)  napriek tomu vaše odporúčania počnúc randením, baseballom,
(0:04:07)  cez reštaurácie a kiná, viedli k tejto zástave ekonomiky.
(0:04:11)  Vzhľadom na predložené dôkazy, nemáte žiadne
(0:04:13)  pochybnosti o vašich odporúčaniach na zamedzenie šírenia,
(0:04:16)  ktoré napriek tomu všetkému, čo sme v USA urobili,
(0:04:19)  nepomohli znížiť mortalitu, ktorá je horšia než vo Švédsku,
(0:04:23)  a zhodná s rozvojovými krajinami, ktoré neboli schopné nič z toho,
(0:04:26)  čo ste propagovali, urobiť, tak nemáte žiadne pochybnosti?
(0:04:29)  Ste ochotní pozrieť sa na tieto dáta, ktoré hovoria,
(0:04:32)  že štáty, ktoré urobili len veľmi málo,
(0:04:33)  majú v skutočnosti nižšiu mortalitu než USA?
(0:04:36)  Senátor, poviem vám, že by ma hocikedy inokedy potešilo
(0:04:40)  sadnúť si s vami, a preštudovať si každý detail,
(0:04:42)  povedali ste veľa rozličných vecí,
(0:04:44)  porovnali ste nás k Švédsku, pričom je medzi nami celá kopa rozdielov,
(0:04:49)  a povedali ste, že medzi nami a Švédskom je kopa rozdielov,
(0:04:52)  ale porovnajte si mortalitu vo Švédsku s ďalšími škandinávskymi krajinami.
(0:04:58)  Je na tom horšie, takže si nemyslím, že je náležité porovnávať Švédsko s nami.
(0:05:04)  Je pravda, že na začiatku sme prijali opatrenia na základe vedomostí,
(0:05:10)  ktoré sme v tom čase mali, a dúfam, že ja, aj moji kolegovia,
(0:05:15)  sme natoľko pokorní a skromní, aby sme si uvedomili,
(0:05:18)  že s novými údajmi vydáme nové odporúčania,
(0:05:20)  ale neľutujem, keď som povedal, že jediný spôsob,
(0:05:23)  ktorým sme skutočne mohli zastaviť explóziu infekcie,
(0:05:26)  bolo v podstate, ehm, chcem povedať zatvorenie,
(0:05:31)  čím mám v podstate na mysli fyzickú izoláciu a podobné odporúčania, ktoré sme urobili.
(0:05:38)  Boli ste veľkým fanúšikom Cuoma a uzavretia New Yorku,
(0:05:40)  chválili ste New York za jeho politiku,
(0:05:42)  ale New York mal najvyšiu mortalitu na svete,
(0:05:44)  ako teda môžeme skákať od radosti a vyhlasovať,
(0:05:46)  že guvernér Cuomo odviedol skvelú prácu,
(0:05:48)  keď mal najhoršiu mortalitu na svete?
(0:05:51)  Nie, nepochopili ste to senátor, a už v minulosti ste sa toho opakovane dopustili,
(0:05:56)  New York bol ťažko zasiahnutý, dopustil sa niekoľkých chýb,
(0:05:59)  ale ak sa pozriete na súčasnú situáciu,
(0:06:02)  tak v New Yorku pribúda už len 1 percento a menej nakazených,
(0:06:11)  a je to vďaka tomu, že sa riadi odporúčaniami, ktoré naša pracovná skupina zostavila,
(0:06:15)  a skladajú sa zo štyroch alebo piatich vecí,
(0:06:18)  konkrétne rúšok, spoločenského odstupu, viac na verejnosti než doma,
(0:06:23)  vyhýbaniu sa davom, a umývaniu rúk.
(0:06:25)  Alebo si vytvorili dostatočnú kolektívnu imunitu,
(0:06:28)  a už tam žiadna pandémia nie je, pretože Newyorčania majú už dosť silnú imunitu,
(0:06:33)  ktorá ju stopla.
(0:06:34)  O tom pochybujem senátor, pane, prosím vás, rád by som mu to povedal,
(0:06:39)  pretože toto sa so senátorom Random stáva v jednom kuse.
(0:06:42)  Nepočuli ste to, čo povedal riaditeľ CDC?
(0:06:46)  Že v New Yorku je to 22%, ak veríte tomu, že 22% je imunita stáda,
(0:06:52)  tak to ste potom jediný.
(0:06:54)  Počítajte do toho aj už existujúcu imunitu tých, ktorí majú skríženú reaktivitu,
(0:06:59)  čo je podľa štúdií asi tretina verejnosti,
(0:07:01)  a dostáva nás to približne k dvom tretinám.
(0:07:05)  O tom by som sa s vami rád porozprával,
(0:07:06)  pretože nedávno vyšla nová štúdia, ktorá uvádza,
(0:07:09)  že už existujúca imunita na koronavírusy spôsobujúce bežnú nádchu
(0:07:14)  nereaguje skrížene na COVID-19.
(0:07:17)  Ďakujem senátor Paul. Senátor Murphy, máte hlas.
(0:07:20)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka