Josh_Williamson_1024_512_s_c1.png

Polícia sa prizerá, ako sa aktivisti vyhrážajú vypálením kostola

164
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Pink News, online LGBT "spravodajský" kanál, je často označovaný nikým iným než homosexuálnym komentátorom Douglasom Murrayom za lacný nenávistný zdrap primárne zameraný na šírenie rozhorčenia. To všetko je pravda, ale autorov tohto spravodajstva vystihuje predovšetkým nedostatok sebauvedomenia. 8. septembra napríklad zverejnili útok na 34-ročného Joshuu Williamsona z Newquayskej baptistickej cirkvi. Titulok článku znel nasledovne: "Nenávistný kazateľ trvá na tom, že kresťan-homosexuál neexistuje, zatiaľ čo ďakuje Bohu za zrušenie dúhového pochodu."

Williamsonov hriech (a je dôležité poznamenať, že títo aktivisti skutočne veria v hriech, iba si otočili scenár) je príspevok na sociálnych sieťach, v ktorom komentuje zrušenie dúhového pochodu v kraji Cornwall slovami "Skvelé správy!". Keď sa ho niekto spýtal, prečo to zverejnil, odpovedal: "Nemyslím si, že by sme mali oslavovať hriech," a neskôr sa odvolal na biblické knihy Jána, Jakuba a 1. list Korinťanom 6:9-11. Poznamenal tiež, že na modlitebnom stretnutí sa spolu s prítomnými modlil za to, aby sa podujatie zrušilo, a aby "Pán spasil organizátorov. Jedna modlitba bola vyslyšaná, teraz čakáme, či bude aj druhá."

Williamson, podobne ako všetci ortodoxní kresťanskí farári, je proti oslavám sexuálnych aktivít, ktoré Biblia považuje za hriešne. Kedysi to vedeli všetci relatívne gramotní ľudia. Ale teraz sme v roku 2020 a Williamson sa okamžite stal terčom vlny nenávisti tých, ktorí ho z nenávisti obviňovali. Dúhový pochod Cornwall vyzval LGBT podporovateľov, aby zavolali políciu a obvinili Williamsona z nenávistného činu, zatiaľ čo iní oznámili, že budú protestovať proti jeho bohoslužbám. Objavili sa aj výzvy, aby baptistická cirkev v Newquay stratila charitatívne postavenie a aby bol Williamson deportovaný do Austrálie, kde sa narodil. (Predstavte si ten rev, keby niečo podobné padlo na adresu moslimského imáma). 

Napriek tomu Williamson prijal pozvanie člena transrodovej komunity na stretnutie. Na hodinovom stretnutí sa Williamson podelil o svoje názory a pozval všetkých zainteresovaných členov LGBT komunity, aby prišli do jeho kostola. Potom požiadal o povolenie odovzdať im brožúru, v ktorej bol vyjadrený postoj Biblie k homosexualite. Táto brožúra bola vyfotografovaná a zdieľaná na internete, čo malo za následok ďalší odpor a opätovné volania polícii požadujúce vyšetrovanie zločinu z nenávisti. 

Podľa redakcie Christian Concern jeden užívateľ sociálnych médií vyzval ľudí, aby kostol vypálili. Ďalší súhlasil a veľkými písmenami napísal: "PODPÁĽME KOSTOL! PODPÁĽME KOSTOL!" Ďalší navrhovali, aby sa v kostole konali masové orgie a aby boli napadnutí tí, ktorí šíria brožúru. Ďalší upravil homosexuálnu porno fotografiu, na ktorú umiestnil hlavu Williamsona a jeho manželky, a zverejnil fotku na internete. 

V tomto okamžiku Williamson podľa redakcie Christian Concern informoval "o vyhrážaniach políciu v Devone a Cornwalle, ktorá je sponzorom pochodu" a "bolo mu povedané, že situácia je ‘komplexná‘ a že si nemyslia, že sa tieto vyhrážky prejavia". Policajné oddelenie "zároveň Williamsonovi odkázalo, že by si mal dať pozor, aby neurazil nikoho v LGBT komunite, aby nedošlo k porušeniu zákona." Ďalej mu bolo povedané, že by mal obmedziť svoje názory na "bezpečné prostredie", čím asi mali na mysli za dverami jeho kostola. 

Považujeme za potrebné zverejniť kompletnú reakciu Williamsona:  

Moja rodina a ja, a naša cirkevná komunita, sme veľmi znepokojení úrovňou protikresťanského hanobenia a násilných vyhrážok, ktorých sme boli cieľom v posledných týždňoch. Polícia so mnou formálne nehovorila o žiadnom zločine z nenávisti ani nežiadala svedeckú výpoveď k rôznym internetovým komentárom, medzi ktorými boli vyhrážky, že nám vypália kostol. 

Ako kresťania sa usilujeme hovoriť pravdu v láske a radi by sme privítali všetkých ľudí na našich bohoslužbách. Biblia však hlása posolstvo pokánia, ku ktorému vyzýva všetkých ľudí, aby sa odvrátili od svojho hriechu a dôverovali Kristovi. Bolo by pre nás neláskavé, aby sme mlčali o tom, čo Božie slovo hovorí o ľudskom hriechu vrátane všetkých foriem sexuálneho hriechu. Musíme preto hlásať pravdu, že homosexualita je hriech, ale že Boh miluje hriešnikov a Ježiš môže odpustiť všetky naše hriechy. 

Newquayskú baptistickú cirkev tvoria hriešnici, ktorým úžasný Spasiteľ odpustil; keďže ide práve o to, tak by sme radi pozvali všetkých ľudí, vrátane LGBT komunity, aby prišli na naše bohoslužby. Našou túžbou je, aby všetci spoznali a milovali Ježiša.

Redakcia Christian Concern v súčasnosti podporuje Williamsona a výkonná riaditeľka Andrea Williams tiež vydala vyhlásenie:

Vo Veľkej Británii sa stáva znepokojujúcim zvykom vidieť hrozby a výzvy k násiliu voči kresťanom, ktorí vyjadrujú svoj prostý odpor voči LGBT pochodom. Policajné zložky by mali kresťanom ukázať, že to berú vážne a že chránia ich slobodu prejavu voči vyhrážkam davu, než sa usilovať o ich umlčanie. 

Kresťania majú zlo oplácať dobrom - nepochybujem o tom, že farár Williamson bude aj naďalej hlásať realitu hriechu a dobrú správu o Ježišovi Kristovi medzi obyvateľmi Newquay. 

Nič z kontextu - ani vyhlásenia Williamsona - sa nedostali do správ Pink News. Nenávidiaci pre týchto aktivistov nie sú tí, ktorí sa vyhrážali vypálením kostola (v ktorom sa často cez noc nachádzajú rodiny) alebo útokom na ľudí za rozdávanie letákov alebo fotošopovaním muža a jeho manželky do pornografie. Je to farár, ktorý znovu verejne vyhlásil, že miluje tých, ktorí ho nenávideli, a vrúcne sa modlil za ich spasenie. Odpoveď na to bola jednoduchá: Do pekla s ním. Polícia, bohužiaľ, zrejme súhlasí. 

 

 

DISKUSIA k článku