Proroctvo Fultona Sheena spred 50-tich rokov o súčasnej situácii v USA

17.07.2020
0 0

(0:00:00)  Kopa našich krajanov kričí preč.
(0:00:04)  Preč s políciou, preč s kostolmi, preč s učiteľmi, preč s vládou,
(0:00:10)  ale môžete niečo vybudovať, keď tu nič nebude? Nemôžete!
(0:00:14)  Rozhodne nastal čas, aby náš národ zmenil rétoriku,
(0:00:19)  a začnime tým, že budeme používať slovo hor' sa.
(0:00:22)  Hor' sa k čistote, hor' sa k pokoju, hor' sa k súdom, ktoré nebudú ľahostajné,
(0:00:27)  hor' sa k cimburiu večnosti a k samotnému Bohu.
(0:00:33)  Nový typ násilia, ktorý sa rozšíril v našej zemi,
(0:00:35)  na našich školách, v našich uliciach, znamená zničenie všetkého minulého.
(0:00:43)  Prvým typickým znakom nového násilia v súčasnosti je to,
(0:00:48)  čo budeme nazývať elitárstvom.
(0:00:51)  Znamená to toľko, že existuje dominantná menšina,
(0:00:55)  ktorá narobí veľa hluku a používa násilie, aby vnútila svoju vôľu iným.
(0:01:06)  Ide o revolucionárov bez programu,
(0:01:09)  vedia len to, proti čomu protestujú, ale nevedia, za čo vlastne sú.
(0:01:16)  Je to ten typ plieniteľov, ktorí ničia majetok, podpaľujú domovy,
(0:01:21)  urobia všetko, aby si presadili svoje.
(0:01:24)  Satanizmus má tiež v tom svoj podiel, ide o tretí typický znak.
(0:01:27)  Svet vychádza z určitého poriadku.
(0:01:32)  Existuje plán, takže vedci dokázali objaviť zákony vesmíru,
(0:01:37)  a keď tieto zákony vesmíru boli objavené, ľudia v nich našli harmóniu.
(0:01:45)  Táto harmónia a poriadok musia odniekiaľ pochádzať, a pochádzajú od Boha.
(0:01:50)  Čo je podstatou satanizmu?
(0:01:53)  Podstatou satanizmu je tento poriadok zničiť.
(0:01:56)  Právny poriadok, morálny poriadok, náboženský poriadok,
(0:02:03)  etický poriadok, čokoľvek vám len napadne.
(0:02:06)  Verte mi, moji americkí krajania, keď vám poviem,
(0:02:09)  že pred potopou sveta, sa v knihe Genezis dočítame,
(0:02:13)  že za Noemových dní bolo na Zemi násilie.
(0:02:19)  Všetko to násilie, ktoré sa v našej zemi deje, je grafom horúčky.
(0:02:24)  Len sa na neho pozrite!
(0:02:26)  Poukazuje na rozpad našej civilizácie.
(0:02:30)  Ako sa z toho dostaneme?
(0:02:34)  Poviem vám, čo musíme urobiť.
(0:02:37)  Musíme si uvedomiť, prečo sme si za náš národný symbol vybrali orla.
(0:02:43)  Orli si vždy stavajú hniezda vysoko v horských štrbinách.
(0:02:50)  Keď sa mladé orlíčatá vyliahnu, orlica ich vyhodí z hniezda.
(0:02:58)  Orlíča padá dolu a musí sa mu to javiť ako náhla smrť.
(0:03:06)  Tesne predtým, ako orlíča dopadne na zem,
(0:03:10)  orlica zletí z hniezda do rokliny a mladé orlíča chytí,
(0:03:15)  a vyletí s ním hore do neba, odkiaľ ho opäť zhodí.
(0:03:20)  Celý proces opakuje, dokým sa orlíča nenaučí lietať.
(0:03:29)  Mojžiš to videl a napísal, že ako orol zobúdza svoje hniezdo,
(0:03:33)  tak Boh zobúdza národy.
(0:03:36)  Možno nás Boh zobúdza.
(0:03:41)  Privádza nás na pokraj nebezpečenstva, aby sme začali skúmať svoje vnútro,
(0:03:52)  a ľuďom vrátili ich dôstojnosť a vieru v Boha.
(0:04:06)  Ešte by som o tom mohol hovoriť ďalšiu polhodinu,
(0:04:08)  ale čas nám vypršal, takže sa teraz s vami lúčim, a Boh vás miluje!
(0:04:16)  Aj keď ubehlo už takmer 50-rokov od doby, keď to povedal,
(0:04:19)  znie to tak, akoby to hovoril práve nám,
(0:04:21)  a rád by som zdôraznil to, čo povedal na začiatku,
(0:04:23)  že pokým sa neobrátime k Bohu, a neuznáme ho ako najvyššiu autoritu,
(0:04:27)  tak z toho nevyviazneme.
(0:04:29)  Môžeme mať v úcte svojich predstaviteľov a podobne,
(0:04:31)  ale Boh je jediný, kto nás dokáže skutočne viesť,
(0:04:34)  a pokým mu neodovzdáme svoju vôľu a nezačneme slúžiť,
(0:04:37)  tak sa nič nezmení, a preto vás prosím, aby ste označili, že sa vám video páčilo,
(0:04:41)  a zdieľali ho ďalej, pretože je to skutočne osviežujúce a povzbudzujúce počuť
(0:04:44)  v týchto ťažkých časoch.
(0:04:47)  Dúfam, že ste mali úžasný deň, a Boh vás miluje!
(0:04:49)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka