rada_stala_www_1068x712.jpg

Poľskí biskupi znepokojení nárastom počtu znesvätení

680
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Poľskí biskupi vyjadrili v sobotu znepokojenie nad nárastom činov znesvätenia.

Vo vyhlásení vydanom na konci plenárneho zhromaždenia 29. augusta biskupi vyzvali k väčšej úcte k náboženskému cíteniu. 

"Biskupi ... vyjadrujú svoje znepokojenie nad čoraz častejšími prípadmi znevažovania bohoslužobných miest a náboženských symbolov, čo spôsobuje bolesť mnohým ľuďom," uvádza sa v stanovisku. 

"Poľská biskupská konferencia vyzýva k rešpektovaniu náboženského cítenia veriacich a tých, pre ktorých tieto miesta a symboly predstavujú jedinečnú hodnotu bez ohľadu na ich svetonázor."

Biskupi vo svojom vyhlásení neuviedli žiaden príklad, no stanovisko prichádza po významnom júlovom incidente, keď demonštranti pripevnili dúhovú vlajku k historickej soche Krista v hlavnom meste Varšava. 

Varšavský kardinál Kazimierz Nycz opísal incident pred Kostolom svätého kríža ako "znesvätenie", ktoré "spôsobilo bolesť veriacim, farníkom Kostola svätého kríža a mnohým obyvateľom hlavného mesta"

Počas minulotýždňového stretnutia na Jasnej Hore vydali biskupi 27-stranový dokument, v ktorom vyzvali Katolíkov, aby rešpektovali LGBT+ ľudí, ale aby neprijímali ich názory nekriticky. Text s názvom "Pozícia Poľskej biskupskej konferencie k LGBT+" tiež odsúdila verbálne a fyzické násilie voči ľuďom spojeným s LGBT+ hnutím.

Na svojom zhromaždení, ktoré sa konalo od 27. do 29. augusta, si biskupi pripomenuli aj 30. výročie návratu hodín náboženstva na poľské školy po páde komunizmu. Diskutovali o súčasnom stave náboženskej výchovy, ako aj o správnej príprave a výchove katechétov. 

Biskupi sa venovali aj škandálom zneužívania, ktoré v posledných rokoch otriasli Cirkvou. Dostali najnovšie informácie o práci Nadácie sv. Jozefa, ktorú založili v roku 2019 na podporu obetí zneužívania.

V marci 2019 biskupi oznámili, že v rokoch 1990 až 2018 bolo zo sexuálneho zneužívania mladistvých obvinených takmer 400 poľských kňazov.

Biskupi komentovali aj reakciu Poľskej cirkvi na sexuálne zneužívanie mladistvých duchovenstvom: "Odpoveď je možná len skrz prijatie úprimnej a dôslednej zodpovednosti za každý skutočne spáchaný zločin a cez pomoc obetiam, ako aj prostredníctvom vysvetlenia ľahostajnosti." 

 

 

DISKUSIA k článku