bishop_vincent_long_1024_512_75_s_c1.jpg

V austrálskej diecéze učia náboženstvo po novom - najmä o LGBT, gender fluidity, ateizme

224
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Katolícka diecéza v Austrálii prijala nové náboženské učebné osnovy, "založené na súčasnom výskume", na základe ktorých sa majú učiť o problematike LGBT, gender fluidity (rod človeka plynulo prechádza medzi mužským a ženským a naopak, podľa toho, ako sa človek práve cíti ...), politickej identity a ateizmu, aby sa náboženstvo viac dotýkalo životov konkrétnych študentov. 

Študentov 7. a 8. ročníka škôl v austrálskej diecéze Parramatta údajne požiadali, "aby uznali, že sexualita sa má pri formovaní osobnej identity človeka skúmať" a že treba diskutovať o otázke, či "je pohlavnosť voliteľná?", "Má náuka Cirkvi o sexualite nejakú hodnotu alebo význam pre moderný život?", "Ako budujú spoločenské médiá sexuálnu identitu?"

"Môžte si predstaviť ako nás, katolíckych rodičov z tejto diecézy, tieto nové učebné osnovy vydesili", napísal jeden z rodičov, bijúcich na poplach v súvislosti s náboženským programom, ktorý sa má zavádzať. Riaditeľ diecéznej školy pre austrálsky Daily Telegraph pripustil, že ide o krok, ktorý vyvolá medzi oddanými katolíkmi spor, avšak trval na tom, že zmena je nevyhnutná, ak majú učitelia náboženstva študentov nejako k náboženstvu pritiahnuť.   

 

Biskup nabáda veriacich, aby zišli z cesty náuky Cirkvi a Svätého Písma

"Nové osnovy nie sú len jednosmernou ulicou", tvrdí biskup Parramatty Vincent Long. "Nejde len o to, aby naši učitelia ohlasovali doktríny a zásady kresťanskej viery, ktorú vyznávame. Pre mladých ľudí bude viera zmysluplnejšia, osobnejšia a dôležitejšia vtedy, keď sa bude venovať ich otázkam, záujmom a problémom. Učitelia náboženstva nemusia o týchto veciach žiakov učiť len z učebnice, z náuky Cirkvi alebo z Biblie", pokračuje biskup Long vo svojom podcast interview. “Je už na nich, aby začali viesť dialóg s mladými ľuďmi namiesto toho, aby ich len učili alebo im ohlasovali vieru."

 

Nový učebný plán je ´Trójskym koňom´, aby sa medzi veriacich vpašovala ľavicová politická agenda

Komentár, vytlačený v The Daily Telegraph desať dní po ich úvodnom článku, prináša zdrvujúcu kritiku nového učebného plánu, o ktorom logicky predvídajú, že bude príčinou postupného zániku katolíckeho školstva v diecéze: "Keď McDonald´s prestane predávať hamburgery a začne namiesto toho ponúkať sushi, už to nebude viac McDonald´s. Ľudia, ktorí do ´Golden Arches (zlatých oblúkov - písmeno M v názve) pravidelne chodia na Big Mac a hranolky, prestanú tam chodiť. To isté platí pre katolícke školy. Rodičia predsa posielajú svoje deti do katolíckych škôl, aby získali katolícku výchovu a vzdelanie. Ak by chceli, aby ich deťom vštepovali ideológiu LGBT, gender fluidity, politiku identity a ateizmu, zapísali by ich do miestnej vládnej ´Safe School´ (bezpečnej školy) a ušetrili by peniaze za rôzne poplatky. " 

Je to celkom zrejmé, no z nejakého dôvodu sa katolícke školy v Parramatte rozhodli ísť touto cestou k zabudnutiu; učiť podľa nového študijného plánu, ktorý je však len Trójskym koňom, ktorý má medzi veriacich vpašovať ľavicovú politickú agendu ... O tomto absolútne pomýlenom, sexom posadnutom sociologickom žargóne, zamaskovanom za jazyk Cirkvi, sa predpokladá, že bude ´príťažlivejší´ pre katolíckych študentov, a že zachráni katolícku "firemnú značku". Obidva dôvody sú viac ako postačujúce na odmietnutie tohto učebného plánu. 

"Ako katolícky kňaz diecézy Parramatta si dovoľujem pripomenúť Úradu pre katolícke vzdelávanie a výchovu jeho zodpovednosť v náuke študentov o dôležitosti Desatora Božích prikázaní a o katolíckej morálke", povedal páter John Rizzo, kňaz tejto diecézy, pre Daily Telegraph. "Katolícki veriaci sú už chorí a unavení z ´politicky korektnej agendy´, ktorá z každej strany ohrozuje nevinnosť ich detí."    

 

Prebudený biskup

Nový učebný plán zjavne harmonizuje s osobným presvedčením biskupa Parramatty, ktorého regionálne noviny opísali ako "prebudeného miestneho biskupa Vincenta Longa", keď zišiel z cesty nekompromisnej vernosti katolíckej morálnej náuky. V roku 2016 Long na jednej prednáške odmietol náuku Cirkvi, že homosexualita je vnútorne nezriadená. Povedal, že len jednoducho nasleduje pápeža Františka, ktorý vyzval Cirkev, aby prestala "deptať" gayov a lesby tým, že bude ich "sexualitu definovať ako ´vnútorne nezriadenú´"   

"Pápež František sa opäť zameriava na ohlasovanie Božej lásky chudobným, bezbranným a tým, čo sú na okraji spoločnosti ... chce dostať Cirkev na cestu záväzkov, ubezpečenia a súcitu, ktoré sú srdcom evanjelia", povedal ďalej Long. "Nemôžme hovoriť o integrite stvorenstva, o všeobecnej a všetko zahŕňajúcej Božej láske, zatiaľ čo sa zároveň spolčujeme so silami útlaku, zle zaobchádzame s menšinami, ženami, a homosexuálnymi osobami. Tomuto mladí neporozumejú - s gaymi máme zaobchádzať s láskou a pochopením, a predsa ich sexualitu definujeme ako ´vnútorne nezriadenú´."

Páter Terence Mary Naughtin, kaplán pre latinské omše v austrálskej diecéze Wagga, sa vyjadril, že slovo "všetko zahŕňajúce", ktoré používa biskup Long je "nejasné, viaczmyselné slovo", ktoré používajú ideologicky motivované skupiny, aby si po svojom vysvetlili "evanjelium nášho Pána Ježiša Krista ako také, ktoré by sa malo prispôsobiť hriešnemu životnému štýlu". "Túto myšlienku musíme odmietnuť", dodal ešte na záver.                                                                                                                                                                            

 

DISKUSIA k článku