234-1-1280x720-1-660x350-1.jpg

Mariánske zjavenia v egyptskom Zeitoune - neznáme, a predsa také aktuálne pre dnešnú dobu

517
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Ktoré mariánske zjavenie v 20. storočí videlo najviac svedkov? Väčšina by povedala, že vo Fatime v roku 1917, kde Zázrak slnka videlo viac ako 70.000 ľudí. Najviac svedkov v 20. storočí však videlo zázračné zjavenie Panny Márie v egyptskom Zeitoune, ktoré trvalo od roku 1968 do roku 1971.

Zeitoun, štvrť v egyptskej Káhire, je jedným z miest, kde sa Svätá rodina údajne zastavila na svojom úteku do Egypta, keď Herodes dal zabiť neviniatka pred viac ako 19 storočiami. Od 2. apríla 1968 do 29. mája 1971 sa Panna Mária zjavovala v priemere každý týždeň, najmä počas sviatkov, na vrchole koptského kostola sv. Márie v Zeitoune tak, aby ju všetci videli. Nešlo o mystické zjavenie len pre pár ľudí, ale o nadprirodzený zážitok, ktorý mohlo po celé tie roky zažiť množstvo ľudí. Na dôvažok sa to dialo v prevažne moslimskej krajine a v koptskom kostole, preto o tomto zjavení nevie veľa katolíkov. 

Zjavenie Preblahoslavenej Panny Márie videli stovky tisícov ľudí, vrátane koptov, katolíkov, protestantov, moslimov, ba aj svetských marxistov, ako bol aj bývalý egyptský prezident Abdel Nasser. Vďaka tomuto zjaveniu zmenil svoj vzťah ku kresťanom, ktorí boli v tom čase často terčom útokov - na domy im maľovali červené kríže, aby ich označili. Bolo to aj obdobie rýchleho nástupu islamského fundamentalizmu. Mária sa zrejme zjavila v tej dobe práve preto, aby zmiernila napätie medzi koptmi a inými kresťanmi v tej veľmi zraniteľnej dobe. Izrael porazil Egypt počas 6-dňovej vojny v júni v roku 1967 a udalosti v Zeitoune sa stali bodom obratu od tejto vojny k dohode v Camp Davide a napokon k mierovým rozhovorom s Izraelom v roku 1979 na jednej strane a vzostupom islamizmu a moslimského bratstva na strane druhej. 

Zázračná povaha zjavení pritiahla plnú pozornosť Egypta. Čiernobiele fotografie zachytávajú jasnú žiarivú postavu Preblahoslavenej Panny Márie zvonka v hornej časti kostola. Zjavenia začínali tak, že sa objavil svetelný kotúč, ktorý sa postupne zhmotňoval, až nadobudol podobu Panny Márie. Jeden z ľudí opísal Máriu, že je ako "jas miliónov sĺnk". Preto ju nazývajú aj Pani Svetla. Sprevádzali ju aj iné úkazy. Cez oblohu leteli veľké krásne holubice, ktoré sa časom sformovali do skupín po dvoch, siedmich a dvanástich a do tvaru kríža. Vznášala sa okolo nej nádherná vôňa kadidla, obklopovali ju svetelné záblesky a z nebeskej klenby padali hviezdy ako spŕšky diamantov, vybrúsených zo svetla, ako spomína jeden zo svedkov. Udialo sa mnoho zázračných uzdravení - zo slepoty, obrny, ochrnutia, rakoviny a ďalších nevyliečiteľných chorôb. Došlo k duchovným obráteniam moslimov a iných ku kresťanstvu.    

Vatikán k autenticite zjavenia nezaujal žiadny postoj. Koptská cirkev vec vyšetrovala a prišla k záveru, že ide o autentický a pravý úkaz. Aj civilná vláda prišla k záveru, že v Zeitoune sa deje niečo reálne. V istom okamihu vládne orgány vypli prívod elektrickej energie do celej oblasti v okruhu 24 km aby zistili, či úkaz nesúvisí s elektrickými výbojmi, no Panna Mária sa zjavovala ďalej.

Príbeh o zjavení začína však už o niečo skôr, okolo roku 1920, keď si tu koptský kresťan, Tawfik Khalil Abraham, ktorý tento kus zeme v Zeitoune vlastnil, chcel postaviť hotel. Vo sne sa mu zjavila Blahoslavená Panna Mária a požiadala ho, aby tam namiesto hotela postavil k Jej úcte koptský kostol. Ak to urobí, prisľúbila, že niekedy v budúcnosti urobí na tom mieste zázrak. V roku 1925 dokončili stavbu koptského ortodoxného Kostola sv. Márie. Podľa prísľubu sa v roku 1968 začal zázrak zjavenia Panny Márie. Dvaja moslimovia, obsluha čerpačky, si všimli ženu hore na kostole a mysleli si, že chce spáchať samovraždu. Jeden z nich, Farouk Mohammed Atwa, na ňu zakričal "Pani, neskáčte!" Čoskoro sa zhromaždil zástup ľudí a po chvíli zistili, že to nie je obyčajná žena, ale samotná Blahoslavená Panna Mária. Zjavenia odvtedy pokračovali 3 roky, niekoľko večerov každý týždeň. Ľudia začali do Zeitounu prichádzať zo širokého okolia, aby boli svedkami zázračného zjavenia. Jedného večera sa zhromaždilo dokonca až 250.000 ľudí, ktorí chceli vidieť ako sa z neba zjavuje Mária. 

Napriek dĺžke trvania zjavení a množstva svedkov Blahoslavená Panna Mária neprehovorila, ani nepovedala žiadne posolstvo. Vždy si kľakla pred krížom, ktorý bol na streche, modlila sa a žehnala ľudí. Potom sa pomaličky vznášala okolo kupoly kostola, niekedy dve alebo tri hodiny stála na jednom mieste alebo kľačala pred krížom na streche. To, že vníma zhromaždených ľudí okolo kostola dávala najavo tým, že sa na nich usmievala a žehnala im. Mária mala oblečené dlhé bielo-modré rúcho a belaso-biely presvetlený závoj, ktorý jej v teplom večernom vánku povieval. Na hlave mala oslnivú korunu a okolo hlavy svätožiaru z jasného svetla. Svedkovia ju niekedy videli s Ježišom ako malým dieťaťom, inokedy ako s dvanásťročným chlapcom a zas inokedy so sv. Jozefom. Niekedy niesla v rukách kríž alebo olivovú ratolesť, ktorá je typickým symbolom pokoja a jednoty.

Biskup Athanasius z Beni Soueiff, ktorého poslal osobne koptský "pápež", povedal: "Bola tam, päť alebo šesť metrov nad kupolou, vysoko na nebi, celá postava, ako fosforeskujúca socha, no nebola nehybná a stuhnutá ako socha. Pozoroval som pohyby tela a odevu ... mlčala; plná slávy."

Istý koptský kňaz poznamenal, že "z dlaní rúk jej smerom dole vychádzali svetelné lúče", ako je to zobrazené na zázračnej medaile. Koptský biskup Marcos povedal, že keď sa Mária pozerala na zástup ľudí, bolo to akoby sa sústredila iba naň a zároveň na každého zvlášť. Keď sa potom pýtal ľudí, potvrdili, že mali pocit, akoby tam Mária bola pre každého zvlášť a úplne ich to k nej priťahovalo. Ďalší svedok zjavení, koptský kresťan, Dr. Khairy Malek, tvrdí, že pri úsmeve jej videl dokonca zuby. V istom okamihu sa zástup otočil a začal kričať a ukazovať na mesiac, na ktorom sa ukázala akoby vlisovaná tvár Panny Márie. Je zrejmé, že v Zeitoune sa medzi rokmi 1968 a 1971 dialo niečo mimoriadne a dôležité. Otázka znie - prečo sa to stalo vtedy a prečo tam?   

Ako som spomínal, Zeitoun v Káhire je jedným z miest, kam sa podľa tradície utiahla Svätá rodina, keď utekala pred vraždením neviniatok, ktoré nariadil kráľ Herodes: "Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil" (Mt 2, 13). Herodes však aj napriek tomu svoj vražedný zámer uskutočnil (Mt 2, 16). Blahoslavená Panna Mária sa v Zeitoune zjavila možno práve preto, aby si ľudia uctili Svätú rodinu a to, že sa jej podarilo utiecť do Egypta pred Herodesovým masakrom nevinných detí.

Blogger a spisovateľ Emmet O´Regan poukázal na to, že práve roky 1968 až 1971 boli časovým rámcom, v ktorom sa začali masovo legalizovať potraty. V apríli 1968, kedy zjavenia v Zeitoune začali, vydala Veľká Británia Zákon o potrate. Práve toto bol počiatočný zlom, ktorý spôsobil zaplavenie sveta legalizovanými potratmi. V USA dochádza v roku 1969 k uvoľneniu zákonov o potrate a vzápätí, v roku 1971, sa ocitá na súde povestný prípad Roe vs. Wade, vo veci ktorého rozhodnutie v roku 1973 celkom otvorilo dvere masovému vyvražďovaniu nevinných bábätiek ešte v lone matky na celom svete. Nastalo herodesovské vyvražďovanie nevinných detí apokalyptických rozmerov. 

Zeitoun veľmi pripomína dramatické a bezprecedentné varovanie Blahoslavenej Panny Márie vo Fatime v roku 1917 pred chybami komunizmu, ktoré do sveta neskôr pustila Ruská revolúcia. A predsa - v Zeitoune neboli žiadne posolstvá, žiadne vízie, žiadne tajomstvá. Máriin odkaz bola jej mlčanlivá prítomnosť práve v tom čase a na tom mieste. Panna Mária teda v Zeitoune prichádza opäť, jedinečným spôsobom, zrejme preto, aby varovala svet pred novou formou zla, ktoré sa naň vrhá - pred zlom, ktoré predstavuje potrat. A možno išlo aj o upozornenie na rastúci islamský fundamentalizmus v Egypte.

Zrejme nie je náhoda, že zjavenia Blahoslavenej Panny Márie sa uskutočnili aj v rokoch 2000 - 2001 a opäť v roku 2006, v Assiute , čo je podľa tradície najjužnejší bod, kam sa Svätá rodina pri svojom úteku do Egypta dostala. K ďalšiemu údajnému zjaveniu prišlo v roku 2009 v egyptskom Warraqu, ďalšiemu miestu na trase úteku.

Kráča Blahoslavená Panna Mária po dvoch tisícročiach po stopách Svätej rodiny a prichádza do miest, kde sa počas úteku zdržiavala? V čase týchto nevídaných zjavení prichádza Blahoslavená Panna Mária do Zeitounu ako Pani Svetla: "Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd ..." (Zjv 12, 1).  

Panna Mária zo Zeitounu, oroduj za nás!

 

Zeitoun

 

"Kto má uši na počúvanie, nech počúva!"

 

 

DISKUSIA k článku