ultrasound4d83.jpg

Trumpova ´Komisia bioetikov´ zamietla 13 projektov, využívajúcich potratené bábätká

194
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Nová Komisia poradcov pre bioetiku, ktorú vymenoval prezident Donald Trump, vydala začiatkom minulého týždňa svoju prvú správu, v ktorej odporúča, aby vláda zamietla financovať 13 zo 14 výskumných projektov, v ktorých ich autori plánujú použiť časti telíčok potratených bábätiek. 

The New York Times nazval toto odporúčanie Komisie sekretárovi Ministerstva zdravotníctva a služieb obyvateľstvu (HHS) USA, Alexovi M. Azarovi II, "de facto vládnym zákazom" poskytovať finančné prostriedky na vedecký výskum, v ktorom sa používajú bunky z potratených bábätiek. Tieto odporúčania sú dobrou správou. Pro-life lídri totiž už celé roky naliehajú na Trumpovu administratívu, aby zastavila používanie peňazí daňových poplatníkov na financovanie neetických výskumov. Za Obamovej administratívy sa milióny dolárov daňových poplatníkov používali na financovanie podozrivých výskumov, vrátane toho, ktorý mal za úlohu vytvoriť “poľudštené myši" z tkaniva potencionálne životaschopných potratených bábätiek. Trumpova administratíva tento kontrakt zrušila a podnikla ďalšie kroky na zastavenie financovania neetických výskumov, vrátane tých, čo vznikli aj počas formovania spomínanej novej Komisie poradcov

Komisia preskúmala 14 návrhov na granty pre výskum, založený na "vedeckom posudzovaní navrhovaného použitia a kvantifikácie HFT (human fetal tissue - tkanivo z ľudského plodu) a použitia alternatívnych vzoriek", ako aj to, či existuje príslušný informovaný súhlas matiek k darcovstvu. Prevažnou väčšinou hlasov Komisia odmietla požiadavku financovať všetky návrhy, okrem jedného. V správe Komisie sa uvádza, že veľa jej členov vyjadrilo podporu výskumným projektom, len keby namiesto navrhovaného postupu mohli použiť eticky získaný materiál. Konkrétne to platí o niekoľkých projektoch, ktoré navrhujú priame porovnanie so vzorkami získanými z tkaniva ľudského plodu na základe metódy, ku ktorej povzbudzuje aj žiadosť nedávno vzniknutého NIH (National Institutes of Health), zameriavajúceho sa na výskum vývoja, skúšania a odobrenia alternatívnych experimentálnych vzoriek ľudského tkaniva." 

Stojí za zmienku, že v roku 2018 vytvorilo HHS nový $20 miliónový grant na investovanie do etických alternatív k častiam potratených bábätiek vo vedeckom výskume. Aj súčasťou plánu Trumpovej administratívy bolo podporiť vedecký pokrok a vedcov, ktorí sa usilujú potrebný materiál získať etickým spôsobom. Grant, ktorý Komisia odporučila schváliť je v súlade s týmto zámerom. Podľa Buzz Feed News vedci v tomto projekte dúfajú, že vyvinú alternatívu ku tkanivu z potratených bábätiek pre výskumné účely. Plánujú použiť bunky už "uskladnené v bio-schránkach, ktoré boli zhromažďované podľa príslušných smerníc a ktoré pre svoje plánované štúdie nepotrebujú žiadne dodatočné tkanivo".

Správu Komisia odoslala sekretárovi HHS Azarovi. Očakáva sa, že spomínané odôvodnené odporúčania bude akceptovať. Dvaja nemenovaní členovia Komisie pripojili k správe svoj písomný nesúhlas s odporúčaniami. Píšu: "Táto Komisia bola jasne ustanovená tak, aby v nej boli v prevažnej miere členovia, ktorí sú verejne známi ako odporcovia výskumu akéhokoľvek typu, ktorý používa tkanivo ľudského plodu. Ide jasne o pokus blokovať financovanie toľkých kontraktov a grantov, koľko sa len dá."

Trumpova administratíva založila National Institutes of Health (NIH) a popri ňom spomínanú Komisiu poradcov pre bioetiku výskumu tkaniva ľudského plodu už začiatkom tohto roku, a to najmä z dôvodu ukončenia neetickej praxe používania častí telíčok potratených bábätiek na výskum, financovaný z peňazí daňových poplatníkov. Prezident potom vymenoval vedcov a odborníkov na bioetiku, ktorí sú presvedčení, že bábätko v lone matky má úplne rovnaké ľudské práva ako každý človek. Potratoví aktivisti a liberálne plátky síce obviňujú Komisiu zo zaujatosti, ale už aj niektorí kritici spomedzi nich pripúšťajú, že medzi členmi Komisie sú "naozajstní vedci" a bioetici, ktorí rozumejú dôležitosti výskumu.

Hovorkyňa Susan B. Anthony List (zoznam), Mallory Quigleyová začiatkom leta uviedla, že je presvedčená, že Komisia je náležite vyvážená. Poukázala pritom na rôzne výbory expertov z minulosti, zaoberajúce sa "podobnými témami", ktorí sa však vždy "veľmi výrazne prikláňali k ľuďom, ktorí boli za voľne dostupné potraty a za výskum, pri ktorom sa ničili embryá." Trumpova administratíva vypočula naliehavé prosby zástancov pro-life za zastavenie financovania výskumu, pri ktorom sa používajú časti telíčok potratených bábätiek, a na ktorý sa používajú peniaze všetkých daňových poplatníkov, a založila NIH. V decembri Trumpova vláda zrušila kontrakt medzi NIH a the University of California San Francisco, ktorý používal časti telíčok potratených bábätiek na vytvorenie "poľudštených myší" za účelom medicínskych experimentov. Pár mesiacov predtým NIH zaviedol nové pravidlá, obmedzujúce výskumy, platené z daní, pri ktorých sa používajú časti telíčok potratených bábätiek.

Niektorí vedci sa sťažujú na zmeny, ktoré zaviedla Trumpova administratíva, avšak ostatní hovoria, že výskum, pri ktorom sa používajú tkanivá ľudského plodu, nie je úspešný. Výskumníci z Charlotte Lozier Institute sa vyjadrili, že existujú etické alternatívy, dostupné vedcom, ktoré nevyžadujú zničenie ľudského života. V liste asistenta sekretára HHS, Bretta Giroira, z roku 2018, sa uvádza, že Trumpova administratíva je "plne oddaná uprednostneniu, šíreniu a urýchľovaniu úsilia o rozvoj a zavedenie používania týchto alternatív". Uviedol aj to, že Ministerstvo je "pro-life a pro-vedecké".

Časti telíčok potratených bábätiek, ktoré sa používali pri experimentoch na "poľudštenie myší", sa brali zo zdravých bábätiek, potratených v neskorom štádiu tehotenstva. Podľa správy išlo o potratené bábätká medzi 18. až 24. týždňom gestačného veku od "žien s normálnym tehotenstvom, ktoré sa dobrovoľne rozhodli pre potrat nie zo zdravotných dôvodov". Ďalší článok uvádza, že sa použili aj pečene a detské žľazy (thymus) potratených bábätiek, ktoré boli medzi 20. až 24. týždňom gestačného veku. Článok z roku 2017 uvádza, že výskumníci používali na svoje experimenty aj črevá potratených bábätiek.

Centrum pre lekársky pokrok pred niekoľkými rokmi vyšetrovaním odhalil záujem organizácie Planned Parenthood o ilegálny obchod s časťami ľudských tiel. Objavili aj dôkazy o tom, že potratári riskovali životy žien, keď pri potrate používali také metódy, aby čo najmenej poškodili požadované orgány plodu, určené na predaj. Vyšetrovatelia zaistili aj dôkazy o možnom porušovaní ochrany súkromia a osobných údajov.

 

 

DISKUSIA k článku