Šou Johna Henryho Westena - Zavretý seminár a "povinnosť" katolíkov dať sa zaočkovať

11.08.2020
0 0

(0:00:00)  Vítam vás pri tejto epizóde Šou Johna-Henryho Westena.
(0:00:02)  Napriek šialenstvu, ktoré k nám prichádza z Ríma a iných miest v Cirkvi,
(0:00:06)  nás nádej neopúšťa, ako odvážni preláti otvorene karhajú
(0:00:10)  a stavajú sa na odpor svojim bratom biskupom.
(0:00:13)  Keď Vatikán pápeža Františka vyložil karty na stôl vo veci
(0:00:16)  odmietnutia podávania svätého prijímania veriacim na jazyk,
(0:00:19)  arcibiskup Carlo Maria Vigano zverejnil veľmi kritické varovanie,
(0:00:23)  a napriek naliehaniu biskupov Veľkej Británie na to,
(0:00:27)  že katolíci sú povinní dať sa zaočkovať vakcínou proti koronavírusu,
(0:00:30)  hoci je poškvrnená potratom, biskup z USA, Joseph Strickland,
(0:00:34)  zopakoval, že katolíci musia odmietnúť každú vakcínu,
(0:00:39)  ktorá bola vyvinutá pomocou potratených detí.
(0:00:42)  Nikam neodchádzajte.
(0:00:58)  Šou Johna-Henryho Westena
(0:01:02)  Skôr než začneme, prosím nezabudnite označiť, že sa vám video páčilo a zdieľať ho,
(0:01:06)  kliknite na tlačidlo ODOBERAŤ a zvonček, ktoré nájdete pod videom,
(0:01:09)  aby ste boli upozornení na všetky budúce epizódy hneď ako vyjdu.
(0:01:12)  Ako vždy začneme prežehnaním sa.
(0:01:15)  V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.
(0:01:19)  Biskup Eduardo Taussig zo San Rafael v Argentíne
(0:01:24)  oznámil blížiace sa zavretie jediného pravoverného seminára v štáte,
(0:01:30)  pretože rektor a ďalší kňazi pracujúci v seminári
(0:01:33)  by seminaristom a iným veriacim neodmietli
(0:01:38)  podať sväté prijímanie, keď si kľaknú a na jazyk.
(0:01:41)  Ako nám oznámila naša korešpondenta Dorothy Cummingsová McLeanová,
(0:01:44)  tak biskup Taussig v rozpore s učením Cirkvi od kňazov žiada,
(0:01:48)  aby odmietli podať sväté prijímanie veriacim, ktorí nechcú prijať nášho Pána
(0:01:53)  do svojich nevysvätených rúk, ale radšej ho chcú prijať na jazyk,
(0:02:00)  ako je ich právo.
(0:02:02)  Diecéza oznámila, že seminár sa zatvára na základe príkazu
(0:02:05)  pápežskej Kongregácie pre klérus.
(0:02:08)  Otec José Antonio Álvarez vo vyhlásení diecézy uviedol:
(0:02:13)  „V súlade s pokynmi od Svätého stolca sme rozhodli o zatvorení seminára.“
(0:02:20)  Kňaz ďalej za diecézu povedal: „Opatrenie prijaté Kongregáciou pre klérus,
(0:02:29)  ktorá je práve dikastériom Svätého Otca,
(0:02:32)  a tieto prípady patria pod jeho jurisdikciu, berie do úvahy,
(0:02:36)  že v dôsledku nedisciplinovanosti veľkej časti duchovných v diecéze,
(0:02:41)  diecéza momentálne nie je schopná zostaviť skupinu učiteľov,
(0:02:46)  ktorí budú ochotní sa cirkevnej disciplíne podriadiť,“ uviedol Álvarez,
(0:02:52)  pričom tým myslel kňazov, ktorí naďalej umožňujú seminaristom
(0:02:56)  a iným veriacim prijímať sväté príjimanie na jazyk.
(0:03:00)  Náš známy zdroj reportérovi prezradil,
(0:03:02)  že v ňom bolo 40 "dobrých a dobre formovaných" seminaristov,
(0:03:05)  ktorí si teraz nie sú istí, čo si počnú.
(0:03:08)  Zavretie seminára v San Rafael nazval "skutočnou pohromou",
(0:03:12)  pretože je presvedčený o tom, že to bol
(0:03:14)  "posledný ozajstný katolícky seminár v katolíckej Argentíne".
(0:03:19)  Biskup Taussig, potomok českých prisťahovalcov do Argentíny,
(0:03:23)  bol vymenovaný za biskupa San Rafael v roku 2004 sv. Jánom Pavlom II.
(0:03:28)  Vysvätil ho argentínsky prímas, v tej dobe kardinál-arcibiskup
(0:03:34)  Jorge Bergoglio (dnes pápež František), a niekoľko ďalších biskupov.
(0:03:40)  Na toto rozhodnutie zareagoval otvoreným listom arcibiskup Carlo Maria Vigano,
(0:03:47)  ktorý biskupovi Taussigovi uštipačne napísal:
(0:03:51)  „Povráva sa, že toto rozhodnutie mala Kongregácia pre klérus údajne prijať
(0:03:55)  na vaše horlivé naliehanie, ktoré považuje za neprípustné,
(0:04:00)  aby duchovní pod vašou jurisdikciou odmietali podávať a prijímať
(0:04:06)  najsvätejšiu Eucharistiu na ruku, a nie na jazyk.
(0:04:10)  Arcibiskup Vigano ďalej pokračuje:
(0:04:13)  „Predpokladám, že chvályhodné a koherentné správanie kňazov,
(0:04:18)  duchovných a veriacich v San Rafael vám poskytlo výbornú zámienku
(0:04:23)  na zavretie najväčšieho seminára v Argentíne,
(0:04:26)  a rozptýlenie seminaristov za účelom ich prevýchovy,
(0:04:30)  do iných seminárov, ktoré sú natoľko príkladné, že zívajú prázdnotou.“
(0:04:37)  Arcibiskup Vigano ďalej pokračuje tým, že biskupa Taussiga nazýva modernistom:
(0:04:43)  „Chápem, že ste sklamaný, keď vidíte, že napriek neúnavnej indoktrinácii,
(0:04:50)  ktorú radikálni modernisti vykonávali niekoľko posledných desaťročí,
(0:04:54)  sa ešte stále nájdu odvážni kňazi a duchovní,
(0:04:57)  ktorí nekladú poslušnosť voči biskupskému súdu pred úctu,
(0:05:03)  ktorá patrí Najsvätejšej sviatosti; a dokážem si predstaviť
(0:05:07)  vaše znepokojenie nad tým, keď vidíte laických veriacich,
(0:05:10)  ba dokonca celé rodiny nasledujúce dobrých pastierov,
(0:05:13)  o ktorých evanjelium hovorí "lebo ovce poznajú jeho hlas",
(0:05:16)  a nie nádenníkov, ktorým na ovciach nezáleží.
(0:05:20)  Poukazujúc na to, že na erbe, ktorý si biskup Taussig zvolil,
(0:05:25)  ma napísané "Otcovská a bratská láskavosť",
(0:05:29)  ho arcibiskup Vigano karhá a hovorí mu:
(0:05:33)  „Na trestaní kňazov, ktorí nechcú zneuctiť posvätnú hostiu,
(0:05:36)  nevidím nič otcovského, ani akýkoľvek prejav láskavosti voči tým,
(0:05:42)  ktorí neuposlúchli tento príkaz o neprípustnosti.
(0:05:46)  Láskavosť, ako hovorí, má slúžiť dobru a pravde:
(0:05:50)  ak na jej začiatku stojí blud a na konci zlo,
(0:05:55)  môže byť jedine grotesknou paródiou na cnosť.
(0:05:59)  Biskup, ktorý namiesto toho, aby bránil česť,
(0:06:02)  ktorá prináleží Kráľovi kráľov, a chválil tých,
(0:06:04)  ktorí sa o tento ušľachtilý cieľ snažia,
(0:06:07)  dokonca zachádza až tak ďaleko, že zavrie prekvitajúci seminár,
(0:06:10)  a svojich duchovných verejne pokarhá,
(0:06:13)  neprejavuje láskavosť, ale skôr trestuhodne zneužíva svoju moc,
(0:06:18)  za čo sa bude pred Božím súdom zodpovedať.“
(0:06:24)  Arcibiskup Vigano svoj list končí slovami:
(0:06:28)  „Spoločne s duchovnými a laikmi z vašej diecézy,
(0:06:32)  ktorých ste nespravodlivo potrestali a vážne urazili,
(0:06:36)  sa modlím za vás, Vaša Excelencia, a aj za úradníkov Svätého stolca.“
(0:06:43)  Dodáva: Modlíme sa za vaše obrátenie, ku ktorému sme všetci povolaní,
(0:06:48)  ktoré by nemali naďalej odsúvať tí, čo nepracujú pre Božiu slávu,
(0:06:53)  ale proti dobru duší a cti Cirkvi.
(0:06:56)  Modlime sa, hovorí, za seminaristov a veriacich zo San Rafael,
(0:07:01)  ktorým ste vy, Vaša Excelencia, vyhlásili vojnu.“
(0:07:05)  Určite navštívte lifesitenews.com, kde nájdete jeho list v úplnom znení,
(0:07:08)  v reportáži Dr. Micah Hixsonovej z Lifesite news.
(0:07:13)  Medzičasom nám náš londýnsky spravodajca Paul Smeaton oznámil,
(0:07:18)  že vo Veľkej Británii Konferencia biskupov Anglicka a Walesu vyhlásila,
(0:07:22)  že katolíci majú "povinnosť sa dať zaočkovať",
(0:07:26)  aj keď sa pri výrobe vakcín používajú potratené deti.
(0:07:30)  Tu je citát z listu biskupov: „Katolícka cirkev rázne podporuje očkovanie,
(0:07:36)  a pokiaľ ide o katolíkov, tak je ich prima facie povinnosťou
(0:07:39)  dať sa zaočkovať, a to nielen kvôli svojmu zdraviu,
(0:07:43)  ale aj kvôli solidarite s ostatnými, najmä najzraniteľnejšími.“
(0:07:47)  List, ktorý bol zverejnený vo štvrtok 30. júla, ďalej uvádza:
(0:07:52)  „Sme presvedčení, že je našou morálnou povinnosťou zaručiť
(0:07:57)  dostatočnú zaočkovanosť potrebnú pre bezpečie ostatných.
(0:08:00)  Je to obzvlášť dôležité v súvislosti s objavom vakcíny proti Covid 19.“
(0:08:05)  Hoci sa v liste spomína, že „Cirkev je proti výrobe vakcín
(0:08:11)  pomocou tkanív pochádzajúcich z potratených plodov“,
(0:08:14)  zároveň však uvádza, že „Cirkev učí, že pre zdravie dieťaťa
(0:08:20)  a iných zraniteľných osôb je veľmi dôležité umožniť rodičom použiť vakcínu,
(0:08:25)  ktorá bola vyvinutá za pomoci diploidných bunkových línií.“
(0:08:30)  Skôr než biskupi citovali samostatné vyhlásenie
(0:08:33)  Pápežskej akadémie za život z roku 2017, v ktorom sa uvádza,
(0:08:37)  že „všetky klinicky odporúčané očkovania sa môžu používať s čistým svedomím,
(0:08:41)  a použitie takýchto očkovacích látok neznamená nejaký druh účasti
(0:08:45)  na dobrovoľnom potrate,“ ešte nakrátko spomenuli dokument
(0:08:49)  Pápežskej akadémie za život z roku 2005:
(0:08:53)  „Morálna úvaha o vakcínach vyrobených z buniek
(0:08:57)  pochádzajúcich z potratených ľudských plodov.“
(0:09:00)  Reakcia zbožných katolíkov na to bola veľmi jasná.
(0:09:04)  Katolícky diakon z Británie, Nick Donnelly, hovoril s Church Militant,
(0:09:08)  a uviedol, že „jedna z bunkových línií využívaných
(0:09:11)  pri výrobe vakcíny na COVID-19 na Oxfordskej univerzite,
(0:09:15)  pochádza od zdravého dievčatka zavraždeného pri potrate
(0:09:19)  v Holandsku v roku 1972.“
(0:09:22)  Ďalej pokračuje: „Odobrali jej bunky z obličiek na lekársky výskum,
(0:09:29)  a označili ich dehumanizujúcim označením HEK-293.
(0:09:35)  Dnes by z nej pravdepodobne bola 40-ročná matka s vlastnou rodinou,“ povedal Donnelly.
(0:09:41)  „Neviem, ako môže CBCEW,“ to je Konferencia katolíckych biskupov Anglicka a Walesu,
(0:09:47)  „povedať, že je v poriadku, aby katolíci používali vakcíny
(0:09:51)  obsahujúce bunkové línie od detí, ktoré boli zavraždené pri potrate.“
(0:09:55)  Donnelly hovorí: „Namiesto toho biskupi tvrdia,
(0:09:59)  že je nielen morálne prípustné mať prospech z jej vraždy potratom,
(0:10:04)  ale je to našou morálnou povinnosťou pre väčšie dobro.“
(0:10:08)  Taktiež v otvorenom liste, ktorý v máji uverejnili katolícki kňazi a laici
(0:10:13)  pod vedením bývalého pápežského nuncia USA, arcibiskupa Vigana,
(0:10:18)  a kardinálov Gerharda Ludwiga Muellera, Josepha Zena a Janisa Pujatsa, uviedli,
(0:10:24)  že „pre katolíkov je morálne neprijateľné vyvíjať alebo používať vakcíny
(0:10:30)  vyrobené z materiálu z potratených plodov.“
(0:10:33)  Tento víkend biskup Joseph Strickland z Tyleru v Texase nedávno zopakoval
(0:10:39)  svoj odmietavý postoj k vakcínám vytvoreným
(0:10:42)  pomocou bunkových línií potratených detí.
(0:10:45)  „Obnovujem svoju výzvu, že odmietame akúkoľvek vakcínu,
(0:10:49)  ktorá bola vyvinutá na potratených deťoch,“
(0:10:52)  a tento príspevok uverejnil na Twitteri hneď potom,
(0:10:54)  ako britskí biskupi povedali, že je povinnosťou katolíkov
(0:10:58)  dať sa takouto vakcínou zaočkovať.
(0:11:00)  Biskup Strickland pokračuje: „Aj keď sú staré desiatky rokov,
(0:11:05)  stále to znamená, že bol ukončený život dieťaťa pred narodením,
(0:11:10)  a potom sa jeho telo použilo ako náhradné diely.
(0:11:14)  Nikdy za potratmi nedáme bodku, ak neukončíme toto zlo!“
(0:11:18)  A toto sú praví biskupi!
(0:11:22)  Ďakujem, že ste si pozreli túto epizódu Šou Johna-Henryho Westena.
(0:11:26)  Ak sa vám tento program páčil, a znepokojujú vás spomínané záležitosti,
(0:11:30)  potešili by ste ma, keby ste urobili tri veci.
(0:11:33)  Po prvé, podpíšte dve petície, ktoré s nimi súvisia.
(0:11:36)  Jedna podporuje farárov, ktorí bojujú proti represívnym štátnym predpisom
(0:11:39)  ako je prijímanie na ruku, a tou druhou je naša petícia,
(0:11:43)  pod ktorú sa už podpísalo takmer milión ľudí,
(0:11:45)  ktorá je proti povinnému očkovaniu proti koronavírusu.
(0:11:49)  Odkazy na tieto petície nájdete v popise videa,
(0:11:51)  a na mojom blogu na Lifesite.
(0:11:54)  Ďalej, ak máte pocit, že by tieto šou niekomu pomohli,
(0:11:59)  povedzte im, aby sa prihlásili na odber tým,
(0:12:02)  že im ukážete odkaz uvedený pod videom.
(0:12:04)  A napokon, ak nám chcete pomôcť udržať túto šou nažive tým,
(0:12:07)  že nás finančne podporíte, kliknite na odkaz give.lifesitenews.com pod videom,
(0:12:11)  kde nám môžete prispieť.
(0:12:12)  Teším sa na vás nabudúce a Boh vás žehnaj!
(0:12:14)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka