Eucharist

Úcta k Eucharistii

319
Zuzana Smatanová
AltKAT

Predstavte si, že idete na osobnú audienciu - nie však k prezidentovi, ani k výkonnému riaditeľovi úspešnej spoločnosti, ani k laureátovi Nobelovej ceny, či k ospevovanému autorovi bestselerov - idete sa totiž stretnúť so samotným Ježišom, Božím Synom. Aké úžasné a veľkolepé privilégium! Už nemôže byť nič lepšie. Toto privilégium prežívame vždy v prítomnosti Najsvätejšej Sviatosti alebo keď ideme na sväté prijímanie. Ak si osobu na vysokom poste máme náležite uctiť, o čo viac to platí o vážnosti a úcte, ktoré máme prejavovať Ježišovi v Eucharistii. Tu je návod, ako takúto úctu prejavovať:

Náležitá príprava. Keď sa ideme stretnúť s dôležitou osobou, vzrušene sa na toto stretnutie pripravujeme - chceme si obliecť niečo mimoriadne a čo najlepšie sa správať. Podobne by sme sa mali tešiť a pripravovať aj na sv. omšu, či Eucharistickú adoráciu - slušne a dôstojne sa obliecť a náležite sa správať.

Bdelosť a pozornosť. Predstavte si, že na návšteve u celebrity vyzeráte, že vás to vôbec nezaujíma, tvárite sa unudene, očami blúdite kde-kade a nezapájate sa do konverzácie. V živote by ste si to u takej hviezdy nedovolili a o to viac je to nemysliteľné u Ježiša. Eucharistiu si uctievame, keď nás nesmierne blaží byť v Ježišovej prítomnosti, naplno sa naňho sústredíme a venujeme mu absolútnu a ničím nerušenú pozornosť, keď sa s ním prostredníctvom modlitby osobne zhovárame, počúvame čo nám hovorí On a prihovárame sa Mu z hĺbky svojho srdca.  

Postoj. Eucharistiu si uctievame aj rozličnými postojmi počas sv. omše: zbožným pokľaknutím pri príchode a odchode z kostola, kľačaním pri eucharistickej modlitbe, pri premenení, po modlitbe Baránok Boží pri pozdvihovaní a počas meditácie po prijatí svätého prijímania; úctivým státím všade tam, kde je to liturgicky predpísané; mali by sme mať stále zopäté ruky ako pri modlitbe.

Gestá. Spôsob, akým kňaz, mimoriadny vysluhovateľ sv. prijímania, či veriaci, prijímajúci Eucharistiu, zaobchádzajú s Eucharistiou, má veľmi mocnú výpovednú hodnotu. Hostia sa má pomaly, milostivo a úctivo pozdvihnúť, znížiť, povedať: ´Telo Kristovo´ a veriaci ju má tým istým spôsobom prijať. Sväté prijímanie sa nerozdáva v náhlivosti, náhodilo, neopatrne a nepremyslene. V rade na sv. príjímanie sa plne sústredíme na Toho, koho ideme prijať a s radosťou v srdci Ho očakávame. Tesne pred Eucharistiou sa môžme na znak úcty zľahka ukloniť a s úprimnou vierou povedať ´Amen´.  

Spev. Máme množstvo tradičných hymnov a piesní, ktorými si uctievame Eucharistiu. Okrem oslavného hymnu "Tantum Ergo - Ctime túto Sviatosť slávnu" existuje aj mnoho ďalších. V našom Jednotnom katolíckom spevníku sú to napríklad piesne: Pokľakni na kolená; Ach vítaj, vítaj nám, anjelský chlebe; Buď vždy pozdravená, čistá hostia; Hostiu vítajme; Klaniam sa Ti vrúcne; Na kolená padáme; Nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo; Ó láska, nádej, spása; Pred Tebou, Ježišu, padám na zem; Z neba stúpte anjeli; Tebe žijem, Ježiš môj; a podobne.

Modlitby a obrady. Eucharistii vyjadrujeme úctu aj tým, že sa zbožne prežehnáme, keď nás Ňou kňaz požehnáva, príslušnými oslavnými modlitbami, kadidlom, recitovaním "Duša Kristova posväť ma...", rôznymi procesiami, ako napríklad na Zelený štvrtok alebo na Božie Telo, zasväteniami, deviatnikmi, modlitbami pred a po sv. omši a zbožnou návštevou kostola/chrámu.  

Rúcha, nádoby a ďalšie príslušenstvo. Úcta k Eucharistii sa vyjadruje aj umiestnením a vkusnou, peknou výzdobou oltára a Svätostánku. Správne umiestnenie sviec a svietnikov, večného svetla; používanie príslušných bohoslužobných rúch, ornátov  a dalmatík, rúcha pri adorácii - všetky môžu byť dekorované eucharistickými symbolmi, ako sú hostia a kalich, pšeničné klasy a strapce hrozna, bochníky chleba a ryby; ďalej sem patria prenosné prístrešky pre procesie, a najlepšie možné dostupné posvätné nádoby - kalichy a patény, cibóriá, nádobky na rozdávanie sv. prijímania, monštrancie; všetko má byť vyrobené zo vzácnych kovov, hodných veľkosti a úcty nášho Pána. 

 

DISKUSIA k článku