IMG_3168_1024_512_75_s_c1.jpg

22-ročná katolíčka vysvetľuje, prečo prijíma sv. prijímanie iba na jazyk

1,900
Zuzana Smatanová
AltKAT

Na konferencii o dôležitosti prijímať sv. príjímanie na jazyk svedčila mladá rakúska katolíčka o tom, ako v nej, vďaka tradičnej latinskej omši, vzrástla úcta k sv. prijímaniu. 

"Fakt, že som sa začala zúčastňovať tradičnej latinskej omše pre mňa znamená neuveriteľnú skúsenosť", povedala Theresa Habsburgová John-Henry Westenovi. Na konferencii, ktorej hostiteľom bol Voice of the Family (Hlas rodiny), sa zišli pro-life lídri a katolícki vedci, aby spoločne vysvetlili potrebu katolíkov prijímať sv. prijímanie na jazyk. Po kulminácii koronakrízy zorganizovala 22-ročná Theresa skupinu mladých katolíkov a spoločne vyzvali rakúskych biskupov, aby sa opäť vrátilo slúženie omší.  

Počas konferencie diskutovala Theresa s Westenom o svojom odhodlaní prijímať sv. prijímanie na jazyk. Spomenula, že ani ona neprijímala sv. prijímanie vždy na jazyk, no časom jej pochopenie a úcta k Najsvätejšej Eucharistii vzrástla. Poukázala na to, ako jej znemožnenie prístupu k sviatostiam počas pandémie, najmä k Eucharistii, pomohlo pochopiť dôležitosť sv. prijímania a to, aby sa to robilo náležitým spôsobom: "Uvedomila som si nerozdielne spojenie sv. omše a prijímania Eucharistie. Pochopila som, že existuje jeden správny spôsob prijímania Krista. Pretože ak veríme v to, čo hovoríme že veríme, neostáva žiadne miesto pre ´šedú zónu´. Jednoducho tam nemôže byť ... takže ak skutočne veríme, že prijímame pravé Kristovo Telo, ak v to skutočne veríme, potom je len jeden spôsob akým sa dá Kristovo Telo prijímať." 

Theresa teraz vníma prijímanie sv. prijímania na jazyk ako jediný možný spôsob sv. prijímania. Kristovo Telo totiž máme prijímať " s takou pokorou a milosťou, ako sa len dá alebo Ho prijímať tým najhodnejším spôsobom, ako sme schopní." Theresa napokon povzbudila aj ostatných mladých katolíkov, aby aj oni túžili po hlbšom pochopení a porozumení sv. prijímania. A špeciálne ich nabádala, aby sa skúsili zúčastňovať tradičných latinských omší. "Aj ja som bola spočiatku skeptická, no potom som si uvedomila jej veľký význam. V dnešnom svete je všetko iba o tebe, ale celá štruktúra latinskej omše je vzdialená ľudskému ´ja´ a smeruje predovšetkým k Bohu."      

Theresa povzbudzuje katolíkov - mladších aj starších - aby sa usilovali hlbšie ponoriť do svojej viery a v pravde prežívať svoje presvedčenie. K tomu im, a o tom je presvedčená, pomôže aj vnímanie prijímania sv. prijímania na jazyk ako nevyhnutnosť. "Je to otázka katechézy a správneho pochopenia v čo veríš."

 

DISKUSIA k článku