Evanjelická farárka: Kuffa je bohorúhač, naše cirkvi deformujú Kristov odkaz (podcast)

155
Neutral

Ak by sa dnes k nám Kristus vrátil, opäť by sme ho odsúdili. Ježiš by sa totiž vrátil napríklad ako gej či chudobná rómska žena, hovorí evanjelická farárka Anna Polcková.

Slovensko je vraj kresťanskou krajinou, ku kresťanským cirkvám sa formálne hlási väčšina obyvateľstva, cyrilometodský odkaz máme vpísaný priamo do ústavy a cirkevný klérus a kresťanská vierouka nám čoraz viac vstupujú aj do verejného života i do politiky.

Táto podoba kresťanstva – kresťanstva moci, majetkov, politického vplyvu, ako aj všemožných zákazov a vynucovania sa morálky je ale deformáciou Kristovho odkazu a s Ježišovým posolstvom nemá nič spoločné, hovorí pre Ráno Nahlas farárka evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Anna Polcková.

Podľa nej takáto podoba kresťanstva, reprezentovaná napríklad farárom Kuffom, nemôže prežiť. Keby sa totiž medzi nás dnes Ježiš vrátil, mal by zrejme podobu tých, ktorých takíto kresťania tak strašne radi súdia a ešte radšej odsudzujú.

 

DISKUSIA k článku