Odsúdenie Mexika za to, že nedovoľuje potrat

1,555
Kultúra smrti

11. júl 2012 (LifeSiteNews.com) - Skupina lobujúca za potraty „Human Rights Watch” (HRW) žiada Výbor OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), aby odsúdil Mexiko za zlyhanie pri odstraňovaní „prekážok” vykonávaniu potratov. HRW je financovaná aktivistom a miliardárom Georgeom Sorosom.

Podľa ľavicovo orientovanej tlačovej agentúry CIMAC sa HRW sťažuje, že miera potratov v štátoch Mexika je nízka, pretože štáty nemajú efektívne postupy na schvaľovanie potratov v prípadoch znásilnenia. Dôvodom je tiež neochota lekárov vykonávať tieto zákroky.

Potrat je vo všetkých 31 štátoch Mexika protizákonný. V určitých výnimočných prípadoch, vrátane znásilnenia, sa však upúšťa od potrestania. Smrtiaci zákrok je ale zriedka vykonaný z dôvodu širokého odporu k zabíjaniu nenarodených detí. Fakt, ktorý stále viac hnevá Amandu Klasingovú, výskumníčku odboru „práv žien” v HRW.

Ženy v mexických štátoch „sú vystavené príliš komplikovaným postupom, nezákonným odkladom, nedostatku, prípadne neobjektívnosti informácií alebo zastrašovaniu zo strany zdravotníckeho sektora,“ sťažuje sa Klasingová v dokumente predloženom CEDAW a citovanom CIMAC.

Klasingová tiež, podľa správ CIMAC, vyjadrila poľutovanie nad tým, že v posledných rokoch 17 štátov Mexika schválilo dodatky k svojim ústavám týkajúce sa práva na život. To podľa nej „ešte viac zhoršuje prekážky, s ktorými sa ženy a dievčatá stretávajú pri prístupe k legálnemu potratu.“

Podľa HRW sa Mexiko musí zbaviť stigmy” spájanej s potratom

Zoznam priestupkov proti vykonávaniu potratov v Mexiku, ktorý Klasingová zostavila, je prakticky totožný so správou HRW z roku 2006 nazvanou „Obeťami dvakrát: Prekážky legálnemu potratu z dôvodu znásilnenia v Mexiku”. HRW tiež naliehala na zefektívnenie schvaľovacieho procesu pri potratoch a sťažovala sa, že vláda nerobí nič pre elimináciu „stigmy” spojenej s potratom.

„Neschopnosť verejných funkcionárov zodpovedajúcim spôsobom riešiť stigmu spájanú s potratom a znásilnením prispela k pokračovaniu zastrašovania obetí znásilnení a zdravotníckeho personálu. Platí to dokonca aj na miestach, kde prístup k potratu z dôvodu znásilnenia je údajne garantovaný zákonnými postupmi“, píše HRW.

Ako príklad skupina citovala pro-potratovú aktivistku: „Vo verejnej nemocnici uvidíte, čo sa tam hovorí ženám ... ‘Ak plod po vykonaní potratu váži viac ako 500 gramov, budete potrebovať truhlu.’ ... Navyše ich nechajú čakať ... Dokonca sú tam začínajúci lekári, ktorí na lekárov vykonávajúcich potraty kričia: ‘Vrahovia’, atď.”

HRW taktiež vyjadrila znepokojenie nad tým, že všeobecné pro-life cítenie v Mexiku je natoľko silné, že lekári, potratári, museli skrývať svoju identitu. Rovnako sú nespokojní s tým, že ženy nemali možnosť usmrtiť svoje nenarodené bábätká, ak boli počaté pri sexuálnej aktivite neplnoletej osoby alebo pri inceste.

Vo svojich sťažnostiach adresovaných CEDAW organizácia HRW, za podpory vplyvných spojencov spomedzi medzinárodnej potratovej lobby, žiada zvýšiť nátlak na Mexiko, aby uvoľnilo obmedzenia ohľadom potratov.

CEDAW tvrdí, že Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý desiatky rokov dozadu podpísalo aj Mexiko, zaväzuje k legalizácii potratov.

Ako LifeSiteNews informovalo v posledných rokoch, rozličné krajiny pod tlakom CEDAW legalizovali alebo dekriminalizovali potraty, a to aj napriek tomu, že Dohovor neobsahuje žiadne splnomocnenie pre CEDAW na výkon dohľadu nad problematikou potratov. K takýmto krajinám patrí napríklad Dominikánska republika, Peru, Maurícius, Rwanda, Východný Timor, Severné Írsko, Líbia, Sýria a Burundi.

DISKUSIA k článku