communion_on_tongue_1024_512_75_s_c1.jpg

21 lekárov dosvedčuje biskupom, že prijímanie na jazyk je ´bezpečnejšie´ než na ruku

1,825
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Dvadsaťjeden rakúskych lekárov sa podpísalo pod list s výzvou Biskupskej konferencii, aby odstránila zákaz prijímať sväté prijímanie na jazyk, ktorý platí odvtedy, čo sa presadilo výlučné prijímanie konsekrovanej hostie na ruku.

Po rozšírení obmedzujúcich podmienok z dôvodu Covid-19 a potom, čo sa postupne opäť sprístupňovali sv. omše sa biskupské konferencie krajín, ako sú Taliansko a Rakúsko rozhodli kňazom uložiť ako povinnosť rozdávať sv. prijímanie iba na ruku, hoci tradičnou formou v Katolíckej cirkvi je rozdávanie na jazyk a pokľačiačky. Pre tradične zmýšľajúcich katolíkov sa tento príkaz rovná úplnému zákazu prijímať sv. prijímanie. Nedostatok rešpektu a riziko znesvätenia malých čiastočiek konsekrovanej hostie pri jej prijímaní na ruku je pre nich neprijateľné.

Dvadsaťjeden rakúskych katolíckych lekárov, ktorí podpísali nižšieuvedený list, citovalo profesionálny názor profesora Filippa Mariu Boscia, predsedu Asociácie katolíckych lekárov Talianska, ktorý v máji vyhlásil, že "prijímať sv. prijímanie na jazyk je bezpečnejšie než na ruku". Poukázali na to, že v tradičnej katolíckej liturgii - pri tridentskom obrade - sa ešte väčšmi zabraňuje šíreniu koronavírusu než pri Novus Ordo, keďže kňaz má držať palec a ukazovák spojený už od obradu konsekrovania chleba a vína, pričom ich môže použiť iba keď sa dotýka hostie; trvá to až do okamihu, keď si opäť purifikuje ruky. Lekári skonštatovali, že "kňazi, ktorí slúžia omše v tradičnom obrade, majú s rozdávaním sv. prijímania na jazyk dlhoročnú skúsenosť a prakticky nikdy neprídu do kontaktu s ústami prijímajúceho. Ak by sa to stalo, kňaza viaže zodpovednosť vo svedomí počas tejto mimoriadnej situácie rozdávanie prijímania prerušiť a umyť si ruky. Ak veriaci pri prijímaní kľačí, kontaminácia kvapôčkami je ešte menej pravdepodobnejšia, pretože tvár kňaza nie je na rovnakej úrovni ako tvár prijímajúceho."

Lekári ďalej píšu: "Z hľadiska hygieny je pre nás absolútne nepochopiteľné, prečo je v Rakúsku zakázané prijímanie na jazyk. Túto formu rozdávania sv. prijímania považujeme aj my za bezpečnejšiu než na ruku." Zdôrazňujú, že nákaza sa najviac šíri prostredníctvom špinavých rúk a citujú Dr. Boscia, ktorý v máji napísal: "Jedno je isté - ruky sú časťou tela, ktorá je najviac vystavená pôsobeniu patogénov." Katolícki lekári Rakúska končia svoj list výzvou, aby Kongregácia pre Boží kult verejne vyhlásila "právo" veriacich prijímať sv. prijímanie na jazyk, a to bez výnimky.

 

                                                               * * * * *

Celý list: Komentáre a poznámky katolíckych lekárov Rakúska

 

Vo Všeobecných nariadeniach Biskupskej konferencie Rakúska, súvisiacich s opätovným zahájením verejných bohoslužieb od 15. mája 2020, bolo dohodnuté, že rozdávanie sv. prijímania počas sv. omše je povolené iba na ruku. Toto nariadenie bolo potvrdené v dodatkovej verzii 27. mája 2020.

My, katolícki lekári Rakúska, by sme radi potvrdili nasledovné:

1., Katolícki lekári Talianska, čiže krajiny, ktorú vírus najviac postihol, sa pod vedením svojho predsedu profesora Filippa Mariu Boscia k tejto téme jasne vyjadrili: "Ako lekári sme presvedčení, že prijímanie na ruku je menej hygienické, a preto aj menej bezpečné, než prijímanie na jazyk. Jedno je isté - ruky sú časťou tela, ktorá je najviac vystavená pôsobeniu patogénov."

 

2., Súhlasíme s týmto názorom. Súčasťou tradičného obradu totiž je, že kňaz si bezprostredne pred začiatkom sv. omše umýva v sakristii ruky. Dotýka sa iba kalicha a cibória. Spojenými prstami - palcom a ukazovákom - sa dotýka iba premenenej hostie. Kňazi, ktorí slúžia omše v tradičnom obrade, majú s rozdávaním sv. prijímania na jazyk dlhoročnú skúsenosť a prakticky nikdy neprídu do kontaktu s ústami prijímajúceho. Ak by sa to stalo, kňaza viaže zodpovednosť vo svedomí počas tejto mimoriadnej situácie rozdávanie prijímania prerušiť a umyť si ruky. Ak veriaci pri prijímaní kľačí, kontaminácia kvapôčkami je ešte menej pravdepodobnejšia, pretože tvár kňaza nie je na rovnakej úrovni ako tvár prijímajúceho. Z hľadiska hygieny je pre nás absolútne nepochopiteľné, prečo je v Rakúsku zakázané prijímanie na jazyk. Túto formu rozdávania sv. prijímania považujeme aj my za bezpečnejšiu než na ruku. 

 

3., Cirkev je pri rozdávaní prijímania na jazyk okrem náboženského hľadiska motivovaná aj hygienickými požiadavkami - a to už dlhú dobu - minimálne 1.400 rokov, ak nie viac. Všeobecne sa totiž vedelo, že prenášačmi chorôb sú ľudia a keďže kedysi nebolo mydlo a voda tak dostupné ako dnes, predpokladá sa, že ľudia chodili do kostola s neumytými rukami. Prijímaním na jazyk sa teda predchádzalo aj hrozbe nákazy.

 

4., Biskupská konferencia Švajčiarska vo svojich pravidlách o znovusprístupnení verejných bohoslužieb od 26. mája nekomentuje formu rozdávania sv. prijímania a preto všetci pokračujú v prijímaní na jazyk.

 

5., Radi by sme podotkli, že nebol zaznamenaný ani jeden prípad infikovania Covid-19 znečistenou slinou.

 

6., V záverečnej správe Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Rímskokatolíckej cirkvi zo dňa 3. apríla 1985 čítame: "Apoštolská stolica trvá na dodržiavaní tradičnej metódy rozdávania sv. prijímania v Cirkvi ..." Tá istá Kongregácia v roku 2009 potvrdzuje, že veriaci majú vždy právo prijímať prijímanie na jazyk a nikto im to nesmie odmietnuť. Nespomína sa tu žiadna výnimka (ako pandémia).

 

Dekrét Biskupskej konferencie Rakúska spôsobil mnohým kňazom a veriacim vážny konflikt vo svedomí. Podľa platných noriem Cirkvi je totiž prijímanie na ruku založené na povolení pápeža, zatiaľ čo prijímanie na jazyk je stále platnou a zákonitou formou rozdávania sv. prijímania. Veriaci, ktorí majú eminentný záujem na prijímaní na jazyk preto neporušujú cirkevné normy, no v tejto súvislosti ich môžu vylúčiť z rozdávania, čím sa však vytvorí závažný precedens.

My, katolícki lekári Rakúska preto žiadame členov Biskupskej konferencie, aby na základe spomenutých argumentov opravili svoje nariadenia v zmysle, že prijímanie na jazyk je opäť povolené, aby tak všetci katolíci mali príležitosť prijímať Telo Pána Ježiša a tak byť účastní na všetkých milostiach, plynúcich zo sv. omše. Nepokladáme za ospravedlnenie vylúčiť túto možnosť z hygienických dôvodov."

 

DISKUSIA k článku