2020-07-06-church_destroyed.jpg

Rumunsko si pripomína prenasledovaných kresťanov

98
Milko Kostovič
Kultúra života

Rumunsko zintenzívňuje úsilie zamerané na zvýšenie povedomia o prenasledovaní kresťanov - v súčasnosti na najvyššej historickej úrovni - na celom svete. 

Juhovýchodný európsky národ nedávno prijal opatrenie, ktorým vyhradil 16. august pre "Národný deň povedomia o násilia na kresťanoch"

Zákonodarca Daniel Gheorghe uviedol, že prišiel s návrhom zákona, aby posilnil úlohu kresťanstva v rumunských dejinách a zdôraznil rozsah dnešného utrpenia kresťanov.

Aby sa upozornilo na krv kresťanských mučeníkov, tak 16. augusta od 20:00 do polnoci sa úrady na kľúčových miestach v hlavnom meste krajiny a okolo neho sfarbia do červena. Medzi inými pôjde aj o rumunský parlament, Víťazný oblúk (Arcul de Triumf) a palác Mogoșoaia.

16. august bol vybraný ako spomienkový deň, pretože sa časovo zhoduje so sviatkom mučeníkov Brâncoveanu. Brâncoveanu boli rumunskí šľachtici, ktorí boli začiatkom 17. storočia zatknutí a vzatí do Konštantínopolu, kde ich popravili za to, že sa odmietli obrátiť na islam. 

Podpora z Maďarska

K rumunskému úsiliu ochrániť kresťanov pred prenasledovaním a podporiť náboženskú slobodu sa pridáva aj Maďarsko. 

András Stefanovszky, hlavný maďarský vládny poradca štátneho tajomníka pre pomoc prenasledovaným kresťanom, sa pre redakciu Church Militant vyjadril: 

Je povzbudivé vidieť, že rumunskí zákonodarcovia si uvedomili alarmujúci globálny fenomén prenasledovania kresťanov a rozhodli sa zvýšiť domáce povedomie o tomto probléme. Maďarsko za ostatné štyri roky neúnavne pracovalo, aby rozozvučalo zvony a zvýšilo povedomie o hrozbách, ktorým čelí vyše 250 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní pre svoju vieru. Mnohí z nich čelia vážnej humanitárnej katastrofe, ktorá vedie k ich nútenému vysídleniu a ku koncu ich spoločenstiev. 

"Považujeme za kľúčové, aby spolu s našimi proaktívnymi medzinárodnými partnermi aj krajiny strednej a východnej Európy uznali tento zásadný problém a zaujali k nemu postoj," pokračoval Stefanovszky. "Stredná a východná Európa má svoju vlastnú bolestivú históriu prenasledovania, naposledy v 20. storočí, preto dobre vieme, čo to znamená, keď je upieraná ľudská dôstojnosť a náboženská sloboda."

"Táto historická skúsenosť nám pomáha nielen porozumieť, ale aj podniknúť zmysluplné kroky na zvýšenie informovanosti, a čo je dôležitejšie, aj pomôcť našim prenasledovaným bratom a sestrám. Rumunské rozhodnutie je v tomto smere veľmi dôležitým krokom," dodal. 

Maďarsko zohralo významnú úlohu pri pomoci prenasledovaným kresťanom na celom svetu, poskytujúc milióny dolárov postihnutým komunitám. S menej ako 1% svetovej populácie, tento národ poskytol 40 miliónov dolárov na pomoc kresťanom, ktorí "v súčasnosti predstavujú minimálne 70 percent prípadov celosvetového náboženského prenasledovania," uviedla stanica Fox News začiatkom tohto roka. 

Európa však nie je sama, ktorá upozorňuje na náboženské prenasledovanie. 

Trump posilňuje náboženskú slobodu

Spojené štáty popri Rumunsku a Maďarsku prehlbujú svoju oddanosť medzinárodnej náboženskej slobode. 2. júna prezident Trump vydal nariadenie na podporu medzinárodnej náboženskej slobody, v ktorom sa deklaruje, že "Prvou slobodou Ameriky je imperatív morálky a národnej bezpečnosti". 

Prezident zdôraznil, že "náboženská sloboda pre všetkých ľudí na celom svete je prioritou zahraničnej politiky Spojených štátov a Spojené štáty túto slobodu budú rešpektovať a dôrazne ju podporovať."

Prakticky povedané, nariadenie "uprednostňuje medzinárodnú náboženskú slobodu pri plánovaní a realizácii zahraničnej politiky Spojených štátov a v programoch zahraničnej pomoci ministerstva zahraničných vecí a USAID," alokujúc "najmenej 50 miliónov dolárov každoročne" na programy, ktoré podporujú medzinárodnú náboženskú slobodu.

 

 

 

DISKUSIA k článku