shutterstock_677902591_1024_512_75_s_c1.jpg

Britský think-tank: Transgenderizmus má rozkladný účinok na spoločnosť

141
Milko Kostovič
Štúdia

Transgender ideológia je nedávny objav, ktorý má "rozkladný účinok" na spoločnosť, tvrdí jeden britský think-tank. 

Civitas, Inštitút pre štúdium občianskej spoločnosti, vydal v júni monografiu výskumníčky Joanny Williams, ktorá je riaditeľkou tamojšieho projektu Sloboda, demokracia a obeť. Monografia vyšla pod názvom Rozkladný účinok transgender ideológie (The Corrosive Impact of Transgender Ideology). 

"Táto správa skúma sociálny vplyv zmeneného chápania rodu a najmä vznik myšlienky transgenderizmu," napísala Williams. 

"Nová ortodoxia, podľa ktorej rodová identita vychádza z mozgu a je vrodená, teda predstavuje niečo, čo musíme objaviť pre seba a potom to odhaliť svetu, sa rýchlo začína presadzovať," pokračovala. 

"Tento zdanlivo priaznivý pohľad má dôsledky na to, akým spôsobom socializujeme deti a organizujeme spoločnosť. Spochybňuje sa tým sloboda združovania a práva na ochranu pohlavia. Existencia ženských väzníc, azylových domov, dievčenských škôl, ženských športov je v ohrození. Transgender aktivisti namiesto zapojenia sa do slobodnej a otvorenej diskusie tieto debaty obmedzujú. Dôsledky tohto a vplyv, ktorý to má na životy žien a detí, sú uvedené v tejto práci."

Táto krátka knižka elegantne zhrňuje nedávny posun v myslení o pohlaví a rode, o vplyve tejto zmeny na ženy a deti, najmä na dievčatá. Zároveň uvádza dôvody, prečo transgenderizmus, kedysi obmedzený na niekoľko mužov stredného veku a špecializovaných akademikov, v súčasnosti dominuje občianskemu diskurzu a marxistickým pochodom.

Správa Joanny Williams obsahuje niekoľko odporúčaní: moratórium na reformu Zákona o uznávaní pohlavia; objasnenie ochrany pohlavia, ako sa ustanovuje v Zákone o rovnosti 2010; zákaz blokátorov puberty a pohlavných hormónov pre kohokoľvek mladšieho ako 18 rokov; zákaz "tranzície" v školách bez súhlasu rodičov; a oddelenie vyučovania "LGB" od "T" v učebných osnovách sexuálnej výchovy.

V odporúčaniach sa tiež ustanovuje, že hodiny transgenderizmu nesmú byť v rozpore s tým, čo sa žiaci učia na hodinách biológie a na iných prírodných vedách. 

Monografia Joanny Williams, ktorá vychádza predovšetkým z britských skúseností s transgenderizmom, poskytuje dobrý prehľad o nedávnych pokusoch Britov o ochranu slobody prejavu pred cenzúrou transgenderizmu. Odpor Harryho Millera proti transgender kontrole polície, reklamná kampaň Posie Parker obhajujúca tradičnú definíciu ženy ako "dospelej príslušníčky ženského pohlavia", zatknutie Kate Scottow za anti-trans tweety a vyhadzov Mayi Forstater za svoj názor, že "muži sa nemôžu zmeniť na ženy"

Spomína sa tu aj rýchly nárast počtu britských dievčat, ktoré dúfajú, že uniknú svojej ženskej identite. 

"Dekáda 2008-2018 zaznamenala 4400% nárast počtu dievčat, ktorým sa odporúčala liečba," informuje Williams. 

"Tri štvrtiny všetkých detí, ktoré vyhľadávajú pomoc pri zmene pohlavia, sú momentálne dievčatá."

Williams tiež opisuje nebezpečenstvo, ktoré pre ženy predstavujú muži trvajúci na tom, že sú ženy. Ďalšou menovanou osobou je čitateľom známy David Thompson

... usvedčený pedofil a násilník, ktorý dostal doživotný trest začiatkom nového milénia. Bol tiež väznený kvôli ťažkému ublíženiu na zdraví, vlámaniu, mnohým znásilneniam a ďalším sexuálnym útokom na ženy. V septembri 2017 bol Thompson, ktorý sa dnes označuje ako žena s menom Karen White, presunutý do ženského väzenia. Keď sa tam dostal, tak sexuálne napadol niekoľko ženských väzenkýň. 

Transgenderizmus  je nedávny objav

Správa tiež vyvracia  niekoľko mýtov, ktoré vytvorili dychtiví transsexuáli okolo ich vyvolenej ideológie. Williams napríklad vysvetľuje, že transgenderizmus je "nedávny objav"

"Transsexuáli včerajška nepopierali realitu, že sa narodili ako muži alebo ženy, aj keď sa snažili zmeniť pohlavie. Nerobili to ani transvestiti, ktorí experimentovali a hrali sa so sexuálnymi zvyklosťami a stereotypmi," napísala Williams. 

"Pre porovnanie, dnešní transgender ľudia sú výsledkom rodovej teórie z akademických kruhov, ktorá sa spája s rozvojom v chirurgii a psychiatrii." 

Výskumníčka tvrdí, že koncept transgender detí existuje iba 30 rokov. Pre transgender teoretika je však tento koncept veľmi dôležitý, pretože prikladá váhu myšlienke, že dospelí, ktorí veria, že sú transgender, sa "takto narodili"

Ďalším mýtom je, že existuje veľa transgender osôb, ktoré podstúpili lekársky zásah. Podľa organizácie Fair Play for Women, advokátskej skupiny pre športovkyne, sa "k júnu 2018 udelilo iba 4 910 osvedčení o uznaní pohlavia," napísala Williams. 

"Tri štvrtiny z nich boli transgender ľudia, ktorí sa narodili ako muži a ktorí mali väčšinou nad 50," dodala. 

"Iba nepatrná časť (odhadom asi 0,01%) ľudí, ktorí sa identifikujú ako transgender, podstúpila lekárske zásahy, ako napr. chirurgický zákrok či hormónovú terapiu. To znamená, že veľká väčšina transgender ľudí sa tak proste sama identifikuje a uchováva si mužské alebo ženské telo podľa svojho pohlavia."

400 transgender ľudí pracuje pre BBC

Williams sa zaoberá aj dôsledkami toho, keď muži vyžadujú, aby boli legálne uznaní za ženy. Výskumníčka tiež odhaľuje zásadný dôvod, prečo sa zdá, že transgender ľudia sú všade a vždy sú predmetom konverzácie. Týmto dôvodom je ich neproporčné zastúpenie v určitých profesiách a pracoviskách, najmä vo verejnoprávnej BBC. Podľa Williams z interného prieskumu BBC vyplynulo, že pre organizáciu pracuje 400 transgender ľudí. 

"Inými slovami, transgender ľudia sú štyrikrát častejšie zamestnaní v BBC ako je to v prípade bežnej populácie," napísala. 

Williamsovej správa je vedecká, no dá sa k nej ľahko dostať a je napísaná pokojným a premysleným štýlom. Serióznosť materiálu a vkladov od ľudí, ktorí úprimne bojujú za slobodu prejavu a ochranu pre ženy, dodáva práci intenzitu a vášeň. 

Jedným z príkladov je horlivá výzva doktorky Nicoly Williams z organizácie Fair Play For Women, ktorá zhrnula, čo transgender ideológia v konečnom dôsledku znamená pre ženy medzi ženami: 

V priebehu rokov sa trans ideológia zmenila, zbavila sa potreby chirurgického zákroku, zbavila sa dokonca potreby diagnostiky rodovej dysfórie. Teraz čelíme budúcnosti, keď otvoríme celú kategóriu pohlavia pre ktoréhokoľvek muža, ktorý povie, že je žena. Ak ktorýkoľvek muž môže byť ženou, slovo žena sa potom stane bezcenné a rovnako tak aj práva žien. Je to krízová situácia, ktorú ženy nemôžu ignorovať či tolerovať. 

Redakcia LifeSiteNews sa pokúšala osloviť Joannu Williams s združenie Civitas, zatiaľ však nedostali odpoveď. 

Je na škodu, že správa Joanny Williams nezmieňuje neustále obťažovanie britskej katolíckej apolgétky Caroline Farrow zo strany Stephanie Hayden, Dr. Adriana Harropa a ich podporovateľov. Caroline Farrow je známou a jednou z prvých kritičiek snáh charitatívnej organizácie Mermaids o uľahčenie "zmeny pohlavia" pre deti. Farrow bola vylúčená zo všeobecného prehľadu britského odporu voči transgender ideológií. 

Avšak vzhľadom na dôkladné preskúmanie témy a šikovné rozbíjanie transgender mýtov, mnohí rodičia na oboch stranách Atlantiku privítajú prácu Rozkladný účinok transgender ideológie

 

 

DISKUSIA k článku