Vortex - Pocity nadradené pravde

01.07.2020
0 0

(0:00:05)  Zdravím a vítam všetkých vo Vortexe, kde sú lži a podvody chytené a odhalené.
(0:00:09)  Som Michael Voris.
(0:00:10)  Z väčšiny katolíckych laikov sa stal dav ufňukaných padaviek.
(0:00:15)  Chlapskosť u katolíkov sa v podstate vyparila,
(0:00:18)  obetovali ju na oltári príšerného radikálneho feminizmu.
(0:00:22)  Katolícke učenie sa vždy zameriavalo na pravdu,
(0:00:26)  a vždy vychádzalo z preukázateľnej pravdy.
(0:00:29)  Veľkolepí cirkevní myslitelia boli po stáročia schopní preniknúť
(0:00:33)  do hlbín Božích tajomstiev, dejín spásy a Písma,
(0:00:37)  a dospieť ešte k hlbším pravdám - k viacerým pravdám,
(0:00:41)  aby pohli pocitmi a dušou.
(0:00:43)  Ale zhruba za posledných 50 až 60 rokov,
(0:00:46)  bolo toto poradie kompletne postavené na hlavu:
(0:00:49)  Pravda bola nahradená pocitmi, ktoré zvyknú pravdu ignorovať
(0:00:55)  a odsúvať ju nabok.
(0:00:57)  Priveľa ľuďom na učení Cirkvi už nezáleží,
(0:01:00)  jediným ich meradlom je emocionálna odozva,
(0:01:03)  ktorú v nich učenie Cirkvi vyvolá.
(0:01:05)  Pravda je tak degradovaná na pocity
(0:01:08)  (v skutočnosti podlieha vašim pocitom).
(0:01:11)  Záleží jedine na tom, či vo vás vyvolá pocity vrúcnosti a nežnosti.
(0:01:16)  V skutočnosti je to však ešte horšie:
(0:01:18)  samotná predstava o pravde, ktorá je zo svojej podstaty objektívna,
(0:01:22)  bola zničená. Nič také neexistuje.
(0:01:25)  Opakujem, záleží len na vašich pocitoch.
(0:01:28)  V rajskej záhrade Eden, boli vášne podriadené intelektu.
(0:01:32)  Intelekt sám zodpovedá pravde.
(0:01:35)  Rozhoduje sa na základe informácií, ktoré mu boli predložené,
(0:01:38)  a posudzuje ich na poli správnosti alebo nesprávnosti,
(0:01:43)  výlučne založenom na pravde.
(0:01:46)  Vášne spadajú do kompetencie vôle.
(0:01:49)  Keď sa vášne zmocnia intelektu a ovládnu ho, duša upadá do záhuby.
(0:01:55)  To, že toľko duší upadlo do záhuby, je zásadný morálny zločin hierarchie,
(0:02:02)  ktorého sa za posledné desaťročia dopúšťala.
(0:02:04)  Duše v úpadku nie sú schopné pravdu vidieť.
(0:02:07)  Aj keď ich s ňou konfrontujete, odmietajú ju vidieť,
(0:02:10)  až v takom silnom zovretí vášne držia intelekt.
(0:02:15)  Všimnite si, že som povedal "odmietajú ju vidieť",
(0:02:18)  a nie "nedokážu ju vidieť".
(0:02:20)  Možno v určitom okamihu v budúcnosti sa voči nej stávajú úplne slepí,
(0:02:24)  ale spočiatku nie a rozhodne nie v priebehu procesu.
(0:02:28)  Dochádza k tomu až na samom konci.
(0:02:31)  Pýtam sa, ako môže byť spasená duša človeka,
(0:02:33)  ktorý odmieta pravdu, a robí to tak pravidelne,
(0:02:36)  že ju už nie je schopný ani rozpoznať?
(0:02:41)  Pravda je osoba: sám Kristus.
(0:02:44)  Prečo by duša, ktorá odmieta pravdu,
(0:02:47)  chcela stráviť večnosť s osobou, o ktorej nič nevie?
(0:02:51)  Keď sa náš požehnaný Pán podíval na Pontského Piláta a povedal:
(0:02:54)  „Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas,“
(0:02:57)  tak to myslel doslova. On sám je pravda.
(0:03:01)  Všetka pravda pochádza z Najsvätejšej Trojice.
(0:03:05)  Je to tak preto, lebo pravda má rada poriadok a harmóniu.
(0:03:09)  Po páde človeka sa vášne stali nepriateľom intelektu, a teda pravdy.
(0:03:15)  Konečným cieľom katolíckeho života je pomocou milostí obnoviť poriadok,
(0:03:21)  vrátiť sa do bodu víťazstva vášní nad intelektom, zvrátiť ho
(0:03:25)  a dať ho do poriadku, aký bol v záhrade pred pádom.
(0:03:30)  Ešte raz opakujem, vášne podriadiť intelektu.
(0:03:34)  Takýto muž neopustí svoju rodinu pre sexuálny exces s niekým,
(0:03:39)  kto nie je jeho manželka.
(0:03:41)  Takáto žena nebude ponúkať svoje telo výmenou za popularitu.
(0:03:45)  Ale za posledné polstoročie, nebola väčšine katolíkov povedaná pravda,
(0:03:48)  ba dokonca ani predložená.
(0:03:50)  V najlepšom prípade dostali od kňazov a biskupov len jej veľmi lacnú napodobeninu.
(0:03:56)  Všetky kázania, liturgia, štúdium Biblie, vzdelávanie
(0:04:00)  sa zameriavalo len na vaše pocity, nie na pravdu.
(0:04:05)  V súlade s tým, celé generácie katolíckej mládeže,
(0:04:08)  z ktorých v prvej nájdeme už rodičov aj starých rodičov,
(0:04:11)  si myslia, že záleží len na ich pocitoch, ako skúsenosť Cirkvi ukázala.
(0:04:17)  Sú duchovne rozmaznaní - katolícky ekvivalent "medaily za účasť" pre deti.
(0:04:23)  Nevedia nič alebo takmer nič, za to však dokážu
(0:04:27)  prejavovať svoje emócie ako len málokto.
(0:04:30)  Dospelí muži a ženy sú duchovnými imbecilmi.
(0:04:33)  Sú emocionálne narušení a vycvičení kňazmi,
(0:04:37)  ktorí ich naučili, že byť milým je tým najvyšším a jediným prikázaním.
(0:04:42)  A veľmi voľná definícia "milého" je, že sa to má páčiť všetkým,
(0:04:47)  a nezraniť nikoho city.
(0:04:48)  Obetavá láska, tvrdá pravda, spása, kríž, nebo a peklo -
(0:04:54)  o ničom z tohto sa nehovorí, okrem toho, že všetci pôjdeme do neba,
(0:04:58)  vďaka biskupovi Barronovi.
(0:05:00)  Nič z toho sa samozrejme nestalo náhodou.
(0:05:02)  Bolo to, a stále je, súčasťou satanovho plánu
(0:05:05)  vymazať pravdu z ľudských myslí.
(0:05:08)  Ľudia zakladajúci si na pocitoch pochodujú priamo do pekla,
(0:05:13)  pretože v určitom momente, každý takýto človek v živote prepadne svojim vášňam,
(0:05:23)  a pôda je pripravená aby mu ďalej zhasli svetlá.
(0:05:29)  Ak postupom času obetujete príliš veľa, prehráte vojnu.
(0:05:33)  Do tej miery, že mnohí klerici podporujú všetky druhy hriechu
(0:05:37)  (pod zámienkou, aby nezranili city iných ľudí),
(0:05:39)  a do tej miery, do akej to robili, budú ich pekelné plamene najhorúcejšie zo všetkých.
(0:05:44)  Narodili sme sa, aby sme milovali pravdu.
(0:05:47)  Nikto sa nedostane do neba, nebude zachránený pred peklom,
(0:05:51)  kto predtým nadovšetko nemiloval pravdu - bez ohľadu na vaše pocity.
(0:05:58)  Boh vás miluje.\NSom Michael Voris.
(0:06:01)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka