VM210620115936_0002.jpg

Pápež František: "Bez kríža niet pravej lásky"

87
Zuzana Smatanová
Kultúra života

"Bez kríža niet pravej lásky", povedal pápež František v nedeľu, 28.6., v príhovore na Anjel Pána.

Z okna, smerujúceho na Svätopeterské námestie sa pápež prihovoril ľudu a rozprával o evanjeliu, v ktorom Ježiš povedal svojim učeníkom: "Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden" (Mt 10,28). Podľa neoficiálneho prekladu Tlačovej kancelárie Svätej stolice Svätý otec povedal:

"To znamená nasledovať Ježiša po ceste, ktorou kráčal aj On sám bez toho, že by hľadal skratky. Bez kríža niet pravej lásky, čiže bez toho, že by za ňu človek osobne zaplatil nejakú cenu. Mnohé matky, otcovia sa pre svoje deti obetujú a znášajú kríže, len preto, lebo ich milujú. A keď ich nesú s Ježišom, už v nich nevzbudzujú hrôzu, pretože Ježiš je vždy na našej strane a pomáha nám v hodinách najťažších skúšok, dodáva nám silu a odvahu. 

Od svojich nasledovníkov žiada Ježiš náročnú vec - aby lásku k Nemu uprednostnili pred rodinnými zväzkami: "Kto miluje otca, matku ... syna, dcéru, viac ako mňa, nie je ma hoden" (Mt 10, 37). Ježiš v žiadnom prípade neznevažuje lásku k rodičom a deťom; vie však aj to, že ak sa rodinné zväzky a putá kladú na prvé miesto, môžeme sa odchýliť od pravého dobra."

Pápež František poznamenal, že uprednostňovanie rodinných zväzkov niekedy vedie k úpadku, skazenosti, úplatkárstvu: "Vidíme, že niektoré formy korupcie, napríklad vo vláde, vznikajú práve preto, lebo ´láska´ v rámci rodiny je mocnejšia, než niekoho láska k vlasti, k vlastnej krajine a tak zamestná rodinného príslušníka vo svojom úrade. To isté platí aj o Ježišovi - ak naša láska k čomukoľvek inému je väčšia než láska k Nemu, nie je to dobré". Pápež reagoval aj na ďalšie Ježišove slová v Matúšovom evanjeliu: "Kto nájde svoj život, stratí ho a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho" (Mt 10, 39). Túto vetu označuje za "evanjeliový paradox".

"Vidíme ako najmä v týchto dňoch, počas pandémie znášajú mnohí ľudia kríže, obetujú sa, len aby pomohli druhým, ktorí sa ocitli v núdzi ... Vždy sa to však dá dokázať len s Ježišom. Plnosť života a radosti nájdeme v tom, že sa úprimne otvoríme pre evanjelium a pre druhých."

Pápež pripomenul aj to, že Ježiš hovoril svojim učeníkom: "Kto podá pohár vody jednému z týchto najmenších ... nepríde o svoju odmenu" (Mt 10, 42). "Boh štedro a veľkoryso odmeňuje aj ten najmenší skutok lásky, ktorým poslúžime svojim bratom a sestrám. Istý kňaz mi rozprával, ako ho v týchto dňoch dojalo gesto malého dieťaťa z jeho farnosti, ktoré za ním prišlo a podávalo mu peniaze: "Otče, toto sú všetky moje úspory, nie je toho veľa. Sú pre chudobných, ktorí trpia kvôli pandémii." Na jednej strane síce málo, ale na druhej zároveň nesmierne veľa. Takáto ´nákazlivá´ vďačnosť nech pomôže každému z nás prejaviť vďačnosť Tomu, kto sa stará o všetky naše potreby. Pre kresťana je charakteristická práve vďačnosť, uznanie, slušnosť. Sú to síce jednoduché, ale pravé a nefalšované znaky Božieho kráľovstva, ktoré je kráľovstvom vďačnosti a ničím nezaslúženej lásky."  

Po modlitbe Anjel Pána pápež spomenul konferenciu EÚ a OSN o Sýrii, ktorá sa koná 30. júna, v utorok. Jej účastníci sa budú snažiť vytvoriť fond finančnej podpory pre 11 miliónov ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc v rámci Sýrie a ďalších 6 miliónov, ktorí boli zo Sýrie odsunutí. "Modlime sa za toto dôležité stretnutie, aby zlepšilo dramatickú situáciu sýrskeho ľudu a susedných národov, najmä Libanonu, v kontexte závažných sociálno-politických a ekonomických kríz, ktoré pandémia iba zhoršila. Pomyslime na malé deti, ktoré hladujú, ktoré nemajú čo jesť. Kiežby sa podarilo v týchto krajinách nastoliť pokoj a mier."

Pápež vyzval aj k modlitbám za Yemen, ktorý sa len ťažko spamätáva z 5-ročnej občianskej vojny, ako aj z následkov pandémie. V správe UNICEF sa uvádza, že do konca roka 2020 by malo trpieť hladom 2,4 milióna jemenských detí, čo je nárast o 20%. Vyzýva katolíkov k modlitbám za obete krutých povodní na západnej Ukrajine, ktoré postihli viac ako 200 miest a dedín. 

Pápež hovoril k pútnikom, ktorí sa na námestí zhromaždili nielen z Ríma a Talianska, ale aj z iných krajín - z Poľska, Nemecka. Stáli  v príslušnej vzdialenosti, mali na tvári rúška, aby bránili šíreniu vírusu. Zaželal všetkým dobrú chuť k obedu a oznámil, že sa znovu prihovorí ľudu v pondelok, na sviatok sv. Petra a Pavla. Zakýval pútnikom z Konga, ktorí držali svoju národnú vlajku a zvlášť pozdravil tých, ktorí sa v ten deň zúčastnili v Ríme na sv. omši v konžskom obrade. "Ľudia z Konga sú úžasní", povedal pápež.

 

DISKUSIA k článku