Apotheosis_of_St_Louis_Designed_by_Charles_Henry_Niehaus_Credit_Ryan_Ashelin_via_Wikimedia_CC_BY_30_.jpg

Katolícky kňaz medzi obrancami sochy v St. Louis

228
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Otec Stephen Schumacher, kňaz Arcidiecézy St. Louis, sa zapojil do obrany významnej sochy nesúcej názov mesta v situácii, keď demonštranti vyzývali na jej odstránenie. 

Umar Lee,  organizátor protestov, 27. júna vyhlásil, že socha "pôjde dole", informoval o tom Joel Currier z novín St. Louis Post-Dispatch. "Tento chlapík reprezentuje nenávisť a my sa snažíme vytvoriť mesto lásky. Snažíme sa vytvoriť mesto, kde na čiernych životoch záleží. Snažíme sa vytvoriť mesto, v ktorom neexistuje antisemitizmus alebo islamofóbia ...  toto nie je symbol nášho mesta v roku 2020."

Otec Schumacher, ktorého vysvätili za kňaza v máji 2019, oslovil kričiaci dav a pokúšal sa ich informovať o živote sv. Ľudovíta: "Sv. Ľudovít bol človek, ktorý chcel využiť svoj majestát pre dobro svojho ľudu."

Moji Sidiqi z organizácie Regional Muslim Action Network a ďalšia organizátorka protestov uviedla: "Je to revolúcia. Je čas na zmenu ... práve teraz, naším poslaním je zboriť túto vec a sadnúť si s ľuďmi, ktorí chcú vidieť pozitívnu zmenu a naďalej uzdravovať našu krajinu."

Sidiqi si zároveň myslí, že by sa malo mesto premenovať.

Socha Apoteóza sv. Ľudovíta stojí v mestskom lesoparku pred Múzeom umenia Saint Louis. Bola vztýčená v roku 1906 a zobrazuje Ľudovíta IX., po ktorom je mesto pomenované. 

Podľa reportáže novín St. Louis Post-Dispatch sa na proteste zišlo asi 200 ľudí. Katolíci, ktorí bránili sochu, sa modlili ruženec a spievali. Policajti oddeľovali Katolíkov od demonštrantov. 

Maria Miloscia sa pre noviny vyjadrila, že sv. Ľudovít "symbolizuje hlbokú vieru a presvedčenie. Stojím za ním. A stojím za tými katolíckymi cnosťami, ktoré považujem za dôležité, ako je odvaha, viera a láska. Napokon som tu však kvôli Kristovi Kráľovi."

Sv. Ľudovíť bol kráľom Francúzska od roku 1226 do roku 1270 a zúčastnil sa na siedmej a ôsmej krížovej výprave. Obmedzil úžeru, zakladal nemocnice a osobne sa staral o chudobných a malomocných. Bol kanonizovaný v roku 1297.

Počas nedávnych celoštátnych protestov a nepokojov bolo odstránených množstvo sôch historických osobností. Zatiaľ čo niektoré protesty zborili sochy osobností Konfederácie ako súčasť výzvy na ukončenie systémového rasizmu, iné sochy boli odstránené aj z prominentných miest, vrátane jednej Georga Washingtona. 

Terčom demonštrantov sa stali aj mnohé sochy sv. Junípera Serru. 

V liste z 23. júna biskup Donald Hying z Madisonu napísal: "Ak dovolíme, aby náhodné skupiny v súčasnej situácii hnevu ničili pamätné a vizuálne dejiny nášho národa, ako sa z tejto histórie niekedy poučíme? Slúži zvrhnutie a zničenie sochy Georga Washingtona, pretože vlastnil otrokov, skutočne našej krajine a našej kolektívnej pamäti?"

"Svetské ikonoborectvo súčasného okamihu neprinesie zmierenie, mier a uzdravenie. Takéto násilie iba posilní predsudky a nenávisť, ktorú sa zdanlivo snaží ukončiť ... Iba Kristova láska dokáže uzdraviť zranené srdce, nie zničený kus kovu," dodal biskup. 

 

 

DISKUSIA k článku