Pán štát v štáte George Soros a analýza Georga Floyda (Film Nicka Alveara)

07.06.2020
0 0

(0:00:00)  Je zrejmé, že Trumpovu administratívu považujem za hrozbu pre svet.
(0:00:11)  Považujem ju však za čisto dočasný úkaz, ktorý v roku 2020,
(0:00:18)  alebo dokonca skôr, zmizne.
(0:00:27)  Myslím si, že nás delí už len 24 hodín od inaugurácie
(0:00:30)  45. prezidenta Spojených štátov.
(0:00:34)  Aký postoj má k nemu Otvorená spoločnosť?
(0:00:46)  Nuž označil by som ho za hochštaplera a podvodníka.
(0:00:54)  Ja osobne som presvedčený o tom, že pohorí.
(0:00:59)  Potrebujeme ľudí ako je George Soros,
(0:01:02)  ktorý je nebojácny a ochotný sa postaviť na odpor, keď ide do tuhého.
(0:01:09)  Takže sa pripojte ku mne, a spoločne privítajme Georga Sorosa.
(0:01:12)  Film Nicka Alveara: Pán Štát v štáte - George Soros.
(0:01:21)  Keď som si včera v noci líhal do postele,
(0:01:23)  zatiaľ čo bol Minneapolis v plameňoch, a niekde inde vypukali nepokoje,
(0:01:26)  nemohol som prestať myslieť na to, že to všetko som už predtým videl.
(0:01:32)  Je to oveľa závažnejšie, než si hocikto z nás uvedomuje, a nič z toho nie je prirodzené.
(0:01:38)  Ako prevažnú väčšinu z nás, ani mňa nezaujíma farba pleti,
(0:01:42)  to jediné, čo ma zaujíma, je spravodlivosť a nespravodlivosť.
(0:01:45)  V uplynulých týždňoch ste mohli vidieť, čo sa tu deje,
(0:01:48)  ako médiá pretláčajú naratív, ktorý je zameraný na farbu pleti,
(0:01:51)  ktorý napokon vyústil až v nezmyselné zabitie Georga Floyda.
(0:01:55)  Sami si však položte otázku prečo?
(0:01:57)  Je ľahké upriamiť svoju pozornosť na veci, ktoré nás majú odpútať:
(0:02:02)  ničomní policajti, agenti provokatéri, a maskovaní drancovatelia,
(0:02:06)  ale urobme si od toho odstup a pokúsme sa všetko vnímať v kontexte.
(0:02:11)  Úderné oddiely nevzdávajú úctu Georgovi Floydovi,
(0:02:15)  ale znesväcujú jeho pamiatku, aby rozsievali skazu.
(0:02:19)  Keď som ich nazval údernými oddielmi, tak som to myslel doslova.
(0:02:25)  Čo tu vidíme, sa ničím nelíši od Krištáľovej noci,
(0:02:29)  počas ktorej bolo nacistickým úderným oddielom prikázané
(0:02:31)  podpáliť židovské obchody a vraždiť nevinných občanov.
(0:02:36)  Pozrite si tento trojminútový klip z rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda:
(0:02:48)  Pred osemdesiatimi rokmi, v noci z 9-ho na 10-ho novembra 1938,
(0:02:52)  došlo ku koordinovaným útokom proti Židom v celom nacistickom Nemecku,
(0:02:56)  a na jeho anektovaných územiach.
(0:02:58)  Tisícky ľudí bolo zatknutých, židovské domovy a obchody boli zničené,
(0:03:02)  a synagógy vypálené.
(0:03:04)  Toto násilie vošlo do dejín ako Krištáľová noc,
(0:03:08)  alebo "Noc rozbitého skla" kvôli črepinám skla,
(0:03:11)  ktoré pokrývali ulice od rozbitých výkladov na obchodoch.
(0:03:16)  Keď nemecký kancelár Adolf Hitler začal v roku 1930 používať
(0:03:19)  extrémnu antisemitskú rétoriku, staval na storočiach protižidovských nálad.
(0:03:25)  Prvé formy takýchto predsudkov nájdeme už v staroveku,
(0:03:29)  a odvtedy prežívajú v mnohých krajinách.
(0:03:32)  Potom, ako Hitler Židov obvinil z ekonomických a spoločenských škôd,
(0:03:37)  ku ktorým došlo počas 1. svetovej vojny,
(0:03:38)  Nemecko prijalo protižidovské zákony, a na Židov začalo nazerať
(0:03:43)  ako na skupinu, ktorá sa nedokáže asimilovať do európskej spoločnosti.
(0:03:47)  Židia začali byť od zvyšného obyvateľstva postupne segregovaní,
(0:03:50)  a ich obchody boli bojkotované.
(0:03:54)  7. novembra 1938, mladý poľský Žid menom Herschel Grynszpan,
(0:03:59)  prišiel na nemeckú ambasádu v Paríži.
(0:04:02)  V pomste za svoju rodinu a tisícky ďalších Židov,
(0:04:05)  ktorí boli z Nemecka vyhnaní, zastrelil nacistického diplomata, Ernsta vom Ratha.
(0:04:12)  O dva dni neskôr, keď vom Rath svojim zraneniam podľahol,
(0:04:15)  nacistický minister propagandy Joseph Goebbels mal vášnivý prejav,
(0:04:19)  v ktorom túto vraždu použil ako zámienku na odvetný úder.
(0:04:23)  9. novembra 1938, nacistické paramilitárne jednotky a obyvateľstvo,
(0:04:28)  začalo v celom Nemecku a anektovaných územiach Rakúska a Československa,
(0:04:32)  demolovať židovské domovy a ďalšie budovy.
(0:04:36)  Počas 48-ich hodín bolo zničených 267 synagóg,
(0:04:40)  a poškodených vyše 7-tisíc obchodov.
(0:04:43)  Nemecké orgány sa tomu všetkému len nečinne prizerali.
(0:04:48)  Počas tohto besnenia prišlo o život vyše 90 Židov,
(0:04:50)  a ďalších 30-tisíc židovských mužov bolo zaistených,
(0:04:53)  keďže príkaz znel zatknúť toľko mladých a zdravých mužov,
(0:04:57)  koľko sa ich zmestí do miestnych väzníc.
(0:04:59)  Neskôr boli deportovaní do koncentračných táborov.
(0:05:03)  Okamžite po Krištáľovej noci boli Židia obvinení za nepokoje,
(0:05:06)  za čo im bola uložená pokuta vo výške jednej miliardy ríšskych mariek,
(0:05:09)  približne 400 miliónov dolárov.
(0:05:12)  Vláda im tiež skonfiškovala všetky vyplatené poistky za poškodený majetok
(0:05:16)  počas nepokojov.
(0:05:18)  Dnes sa Krištáľová noc považuje za začiatok Holocaustu,
(0:05:22)  počas ktorého nacistické Nemecko so svojimi kolaborantmi
(0:05:24)  zavraždilo asi tak 6 miliónov Židov.
(0:05:35)  Nikoho by nemalo prekvapiť to, že osoba, ktorá má v tom všetkom prsty,
(0:05:40)  je muž, ktorý neprejavil žiadnu ľútosť nad tým,
(0:05:43)  že nacistom pomáhal zatýkať svojich súkmeňovcov maďarských Židov.
(0:05:47)  Európsky maďarský Žid, ktorý unikol Holocaustu vydávaním sa za kresťana.
(0:05:56)  Prizerali ste sa tomu, ako kopu ľudí odvážajú do táborov smrti.
(0:06:04)  Áno, mal som vtedy 14-násť rokov, a povedal by som,
(0:06:08)  že tá doba spravila zo mňa to, čím som dnes.
(0:06:10)  V akom zmysle?
(0:06:11)  Že človek musí myslieť dopredu, chápať, a predvídať udalosti,
(0:06:16)  a keď sa ocitne v ohrození, bola to obrovská hrozba zla,
(0:06:22)  bola to veľmi osobná skúsenosť so zlom.
(0:06:26)  Ja tomu chápem tak, že ste chodili s tým svojim opatrovateľom,
(0:06:29)  ktorý prisahal, že ste jeho adoptovaný krstný syn.
(0:06:35)  Áno.
(0:06:35)  Chodili ste s ním, a pravda je taká, že ste mu pomáhali
(0:06:38)  s konfiškáciou židovského majetku.
(0:06:40)  Presne tak.
(0:06:40)  Znie mi to ako skúsenosť, ktorá by veľa ľudí na dlhé roky
(0:06:47)  pripútala na gauč u psychiatra. Bolo to pre vás náročné?
(0:06:54)  Ale vôbec nie. Možno ako dieťa nevnímate tú spojitosť,
(0:07:01)  ale nemal som s tým vôbec žiadny problém.
(0:07:07)  Nemáte žiadne výčitky svedomia?
(0:07:09)  Nie.
(0:07:09)  Napríklad som Žid, a prizerám sa, ako iných Židov odvážajú?
(0:07:15)  Mohol som byť na ich mieste. Mal som byť na ich mieste. Nič z toho?
(0:07:18)  Nuž, samozrejme som mohol byť na ich mieste,
(0:07:24)  mohol som byť ten, komu berú majetok.
(0:07:28)  Ale nedáva to zmysel, že som mal byť na ich mieste,
(0:07:36)  pretože..., nuž vlastne, musím sa zasmiať, je to rovnaké ako s trhmi,
(0:07:47)  keby som tam nebol ja, a nerobil to, čo robil,
(0:07:53)  tak by bol na mojom mieste niekto iný, a tak či tak by im ho bral,
(0:07:57)  či už by som tam bol alebo nie, bol som len divák,
(0:07:59)  majetok bol konfiškovaný, a ja som sa na jeho konfiškácii nijako nepodieľal,
(0:08:06)  takže nemám žiadne výčitky svedomia.
(0:08:08)  V roku 2012 Soros predpovedal vypuknutie nepokojov a triednej vojny v Spojených štátoch.
(0:08:16)  Myslel to ako zlovestnú predpoveď toho, čo môže nastať,
(0:08:20)  alebo poukazoval na niečo, na čom aktívne pracoval, aby sa stalo?
(0:08:25)  V roku 2014, po smrti Michaela Browna,
(0:08:29)  Soros dal 33 miliónov na financovanie protestov a nepokojov vo Fergusone, štáte Missouri.
(0:08:37)  V roku 2015, po smrti Freddieho Graya, uniknutá Sorosova interná správa ukázala,
(0:08:42)  že Black Lives Matter daroval 650-tisíc,
(0:08:46)  a konkrétne sa pýtal, ako by mohol hnutie formovať, aby mu uľahčil protesty.
(0:08:54)  Zdá sa, že Soros uspel vo formovaní Black Lives Matter,
(0:08:58)  keď v roku 2017, bývalý šerif Milwaukee County, David Clarke,
(0:09:02)  preukázal jeho prevzatie nacistom pomáhajúcim miliardárom.
(0:09:07)  Za tým všetkým sú Sorosove peniaze.
(0:09:10)  Jeho hnutie, antikapitalistické hnutie, socialistické hnutie,
(0:09:14)  sa zmocnilo Black Lives Matter, a využíva ho ako svoje krytie.
(0:09:19)  Prišli na to, že v 60-tych rokoch, keď hnutie neuspelo,
(0:09:21)  že je príliš biele, a potrebuje zafarbiť, čo urobili teraz,
(0:09:27)  keď prebrali hnutie Black Lives Matter.
(0:09:31)  Všade nájdeme odtlačky Georga Sorosa,
(0:09:34)  a myslím si, že je to hanba, pretože problémy,
(0:09:37)  o ktorých hnutie Black Lives Matter vyhlasuje, že chce riešiť,
(0:09:40)  a možno by existoval priestor na diskusiu o nich,
(0:09:44)  ale ako hovorím, stalo sa z neho antikapitalistické socialistické hnutie,
(0:09:48)  ktoré čiernym ľuďom nijako nepomôže nájsť si prácu,
(0:09:51)  nepomôže ich deťom dostať sa na lepšie školy,
(0:09:54)  a tieto veci sú pre čiernych ľudí dôležité, a nie antikapitalizmus.
(0:10:00)  Podobá sa to podľa vás na niečo, čím by ste si uctili smrť nevinného človeka?
(0:10:09)  Toto sa dialo v Los Angeles a nie v Minneapolise.
(0:10:13)  To nie je spravodlivosť pre Georga Floyda, to je anarchia.
(0:11:24)  Doteraz som hovoril o svojich postrehoch z toho, čo som si prečítal a videl,
(0:11:28)  ale vypočujte si frustrované slová bývalej prezidentky
(0:11:31)  Národnej asociácie pre rozvoj farebných ľudí St. Paul,
(0:11:34)  ktorá chcela len lieky pre svoju dcéru:
(0:11:37)  Čakám tu celý deň. Musím tu čakať celý deň, kým mi dajú nejaké lieky, a preto som tu.
(0:11:42)  St. Paul nemá nič s tým, čo sa stalo. Nič s tým nemáme.
(0:11:50)  Týmto ľuďom je George Floyd úplne ukradnutý.
(0:11:55)  Toho policajta zatkli a pôjde do basy, keď sa vyšetrovanie skončí.
(0:12:01)  Títo skurvysynovia by mali ísť domov.
(0:12:09)  Vráťme sa k Sorosovi, ktorý nielenže financoval prevzatie Black Lives Matter,
(0:12:14)  ale aktívne financuje aj Antifu, presne tak, viete o koho ide.
(0:12:21)  Sú to tí s maskami na tvári, čo začali nepokoje,
(0:12:24)  ktorí útočia na nevinných ľudí, gauneri, ktorí pre každý prípad
(0:12:28)  nosia pri sebe zbraň a útočia na každého, kto je napravo od Karola Marxa,
(0:12:34)  tak túto Antifu.
(0:12:38)  Ten istý Soros financuje Antifu, ktorá dobila novinára, gaya vietnamského pôvodu,
(0:12:44)  a použila na neho slzný plyn za to, že sa opovážil o jej barbarizme napísať.
(0:13:17)  Soros však nemá svoje prsty len v Amerike.
(0:13:21)  V rozhovore pre CNN z roku 2014 priznal,
(0:13:24)  že financuje a riadi organizáciu, ktorá prispela k zvrhnutiu ukrajinského prezidenta.
(0:13:32)  Pokiaľ ide o Ukrajinu, tak mnohí ľudia o vás vedia,
(0:13:36)  že počas revolúcií v roku 1989 ste financovali celú kopu disidentských činností,
(0:13:43)  zoskupení občianskej spoločnosti vo východnej Európe a Poľsku, Československu,
(0:13:47)  robíte podobné veci aj na Ukrajine?
(0:13:50)  Nuž na Ukrajine som založil nadáciu ešte predtým,
(0:13:53)  než sa stala nezávislou od Ruska, a odvtedy tam tá nadácia funguje,
(0:14:02)  a v súčasných udalostiach hrala významnú úlohu.
(0:14:07)  August 1961, Nemecká demokratická republika s podporou Sovietskeho zväzu
(0:14:16)  začala stavať berlínsky múr.
(0:14:18)  Viac než 25 rokov bol najviditeľnejšou a často smrtiacou súčasťou železnej opony
(0:14:24)  okolo komunistickej východnej Európy.
(0:14:27)  Ale v roku 1989 sa v opone začali objavovať prvé trhliny.
(0:14:30)  Vo februári toho roku Poľská komunistická vláda začala rokovania s Lechom Walesom,
(0:14:36)  vodcom odborovo nezávislej skupiny Solidarita,
(0:14:39)  a ďalšími opozičnými skupinami.
(0:14:41)  K tomuto kroku ju donútili narastajúce nepokoje,
(0:14:43)  ktoré pomohli legitimizovať a neskôr legalizovať Solidaritu
(0:14:46)  ako politickú stranu.
(0:14:47)  Protivládne demonštrácie pokračovali, a 4. júna bolo Solidarite umožnené
(0:14:51)  súťažiť o tretinu miest v dolnej komore parlamentu.
(0:14:55)  Len osem rokov potom, čo bola zakázaná,
(0:14:56)  Solidarita Lecha Walesu získala všetky miesta v dolnej komore, a 99 zo 100 v Senáte.
(0:15:02)  V auguste 1989 sa zápal po slobode začal šíriť.
(0:15:06)  Tisícky východných Nemcov sa kvôli vízam zoradilo
(0:15:08)  pred západonemeckou ambasádou v Budapešti potom,
(0:15:11)  čo Maďarsko vyhlásilo, že môžu cez neho prejsť na Západ.
(0:15:13)  Počas troch septembrových dní tak utieklo vyše 13-tisíc východných Nemcov.
(0:15:18)  To isté sa dialo na západonemeckej ambasáde v Prahe.
(0:15:21)  Hermann Huber, ktorý tam bol v tom čase veľvyslancom,
(0:15:24)  nedávno spomínal na chaos, keď sa pozemok ambasády
(0:15:27)  zmenil na utečenecký tábor.
(0:15:30)  Bolo to ťažké, keď čísla prekročili 600 alebo 700 ľudí.
(0:15:38)  Vtedy sme si uvedomili, že nie sme schopní všetko nakúpiť,
(0:15:43)  ako čerstvú zeleninu a podobne, a predovšetkým už nebolo možné,
(0:15:53)  aby si to utečenci sami varili.
(0:15:58)  Samozrejme, že v každom stane bolo miesto na varenie.
(0:16:02)  Koncom septembra tisícky utečencov žijúcich na ambasáde bolo slobodných.
(0:16:06)  Východonemecká vláda konečne súhlasila s ich emigráciou
(0:16:09)  na špeciálnych vlakoch do západného Nemecka.
(0:16:11)  V samotnom východnom Nemecku zaplavili protivládni demonštranti ulice,
(0:16:14)  a žiadali viac politickej slobody.
(0:16:16)  6. októbra, vodca Sovietskeho zväzu, Michail Gorbačov,
(0:16:19)  prišiel do východného Berlína, aby postrčil nekompromisného lídra
(0:16:22)  východného Nemecka, Ericha Honeckera, prijať reformy.
(0:16:24)  Neprešli ani dva týždne od Gorbačovovej návštevy,
(0:16:27)  keď Honecker zo zdravotných dôvodov rezignoval.
(0:16:29)  8. novembra 1989 vyzeral berlínsky múr rovnako nezdolne, ako po desaťročia.
(0:16:35)  Ale už 9. novembra neočakávane padol.
(0:16:38)  Zástupca vládnucej strany východného Nemecka, Günter Schabowski,
(0:16:42)  vyhlásil v živom vysielaní, že všetky pravidlá
(0:16:44)  pre cestovanie do zahraničia boli zrušené.
(0:16:46)  Súdruhovia, oznámili mi, že takéto vyhlásenie malo byť už dnes rozšírené,
(0:16:53)  vlastne by ste ho už mali mať.
(0:16:55)  Podľa mojich vedomostí má okamžitú platnosť.
(0:16:59)  Reakcia nenechala na seba dlho čakať.
(0:17:04)  Ihneď po oznámení vyšli tisícky východných aj západných Nemcov k múru.
(0:17:09)  Údery kladiva značili koniec berlínskeho múru,
(0:17:13)  a začiatok zjednotenia Nemecka, ktoré sa docielilo hneď budúci rok.
(0:17:17)  17. novembra v Prahe bol pokojný študentský protest
(0:17:20)  násilne potlačený poriadkovou políciou.
(0:17:22)  Udalosť vyburcovala Čechov a Slovákov,
(0:17:25)  a rozpútala stále väčšie a väčšie protivládne protesty za demokraciu.
(0:17:30)  Disidentský dramatik, Václav Havel, inšpiroval a neskôr stál na čele
(0:17:34)  niektorých protestov, ktoré priviedli komunistickú vládu k rezignácii.
(0:17:37)  Začiatkom roku by to bolo ešte nepredstaviteľné,
(0:17:40)  ale na jeho konci, Havel bol zvolený za prezidenta Československa.
(0:17:45)  V rozhovore pre RFE/RL Havel povedal, že nebolo zrejme kedy
(0:17:49)  príde revolúcia do Československa, ale otázka bola len ako príde.
(0:18:22)  Pomerne pokojný koniec komunizmu v Československu
(0:18:25)  vstúpil do dejín ako Nežná revolúcia,
(0:18:27)  ale na jednu z posledných revolúcií roku 1989 sa spomína pre jej násilnosť.
(0:18:31)  16. Decembra v rumunskom meste Temešvár vypukli protesty potom,
(0:18:35)  čo bol disidentský biskup zbavený funkcie.
(0:18:38)  Protivládne protesty sa šírili.
(0:18:40)  Rumunská armáda a štátne bezpečnostné sily známe ako Securitate
(0:18:44)  sa zúčastnili pouličných bojov proti demonštrantom,
(0:18:46)  ale niektoré armádne jednotky zakrátko prešli na ich stranu.
(0:18:49)  21. decembra rumunský diktátor Nicolae Ceaucescu
(0:18:53)  sa poslednýkrát prihovoril národu.
(0:18:55)  Vážne nepochopil náladu rozhnevaného davu,
(0:18:58)  ktorý sa na neho v Bukurešti vyvalil.
(0:19:00)  Nasledujúci deň utiekol so svojou ženou na vrtuľníku
(0:19:02)  z budovy Ústredného výboru komunistickej strany.
(0:19:05)  Krátko potom bol zatknutý.
(0:19:06)  Po zimprovizovanom súdnom procese boli obaja 25. decembra
(0:19:10)  okamžite popravený rumunskými vojakmi.
(0:19:13)  Pre rýchly priebeh revolúcií a slabnúci komunizmus v roku 1989
(0:19:17)  existuje dlhý zoznam príčin, ale niektorí priamo obvinili Michaila Gorbačova z toho,
(0:19:22)  že dovolil východnej Európe sa vymaniť z pod sovietskeho vplyvu.
(0:19:25)  V rozhovore pre RFE/RL Gorbačov odpovedá svojim kritikom:
(0:19:28)  Vedenie Sovietskeho zväzu a ja sme urobili všetko, čo sme mali urobiť.
(0:19:31)  Urobili sme tak v záujme Nemcov, Ruska, Európy a celého sveta.
(0:19:40)  Čo som rozdal?
(0:19:42)  Poľsko Poliakom, Československo Čechom a Slovákom.
(0:19:47)  Leninove sochy v Rumunsku a ďalších štátoch východného bloku
(0:19:49)  boli strhnuté krátko po páde komunistických vlád,
(0:19:52)  lenže hlad po slobode a zmene sa neskončil v roku 1989.
(0:19:56)  Netrvalo dlho, keď Sovietsky zväz, kedysi obávaná veľmoc,
(0:20:00)  čelil vlastnému koncu, a stal sa vecou minulosti.
(0:20:12)  Práve teraz jeho Quantum Group s hedžovými investičnými fondami
(0:20:15)  každý deň presúva 14 miliárd dolárov od bohatých investorov po celom svete,
(0:20:19)  za účelom dosiahnutia zisku a nezodpovedania sa nikomu.
(0:20:22)  Soros uzatvára stávky na celé krajiny a ekonomiky.
(0:20:26)  Minulý rok, keď zbadal praskliny na prudkom raste Ázie, začal v Thajsku predávať menu.
(0:20:32)  Makléri v Honkongu sa riadili jeho príkladom, čo vyvolalo finančnú krízu,
(0:20:36)  a tá uvrhla väčšinu Ázie do hospodarskej krízy.
(0:20:39)  Za uplynulé dva roky vás obvinili z finančného kolapsu Thajska, Malajzie,
(0:20:43)  Indonézie, Japonska a Ruska.
(0:20:45)  Tých všetkých?
(0:20:48)  Tých všetkých. Máte takú moc?
(0:20:50)  Nie, domnievam sa, že tu ide o veľké nedorozumenie.
(0:20:54)  Malajzíjsky premiér povedal, že 40 rokov sa pokúšali svoje hospodárstvo postaviť na nohy,
(0:21:01)  a potom sa zjaví debil s kopou peňazí ako je Soros, a hneď je po všetkom.
(0:21:08)  Nazval vás zločincom.
(0:21:09)  Je ľahšie pre neho obviniť niekoho z vonku, než si priznať,
(0:21:13)  že zle hospodáril a spravoval svoju menu.
(0:21:19)  Soros tvrdí, že ázijské meny by sa zrútili, aj keby nebol na trhu,
(0:21:24)  pretože boli nadhodnotené.
(0:21:25)  Hovorí, že ľudia majú sklon riadiť sa jeho príkladom, pretože je taký úspešný.
(0:21:30)  Myslím si, že hádžu na mňa vinu za všetko možné,
(0:21:33)  pričom ja som tam v podstate len preto, aby som zarobil.
(0:21:37)  Predsa nemôžem a ani nebudem prihliadať na spoločenské následky toho, čo robím.
(0:21:42)  Tento muž je prvotriedny mäsožravec.
(0:21:45)  Jim Grant je šéfredaktor Grant’s Interest Rate Observer (Grantov monitor úrokových sadzieb)
(0:21:48)  a jeden z najrešpektovanejších analytikov na Wall Street.
(0:21:51)  Nikdy ho neunaví pozorovať Sorosa, čiastočne kvôli obrovským stávkam,
(0:21:55)  na ktoré si je ochotný staviť na základe svojho tušenia.
(0:21:57)  Ľudia, ktorí s nim pracujú, sú zakaždým udivení jeho trúfalosťou,
(0:22:02)  a ochotou svoje záväzky kryť enormnými sumami peňazí,
(0:22:07)  z čoho bežným smrteľníkom blednú tváre závisťou.
(0:22:11)  Ako keď v Rusku riskoval dva miliardy dolárov,
(0:22:14)  keď ruský trh začal v auguste krachovať,
(0:22:17)  Soros bol jediným najväčším štátnym investorom.
(0:22:21)  Zavolal do pokladnice USA a požiadal strýčka Sama o 7 miliárd dolárov,
(0:22:25)  ktorým mal podporiť rubeľ.
(0:22:27)  Keď sa orgánom USA intervencia nepodarila,
(0:22:29)  Soros napísal list do Financial Times of London,
(0:22:31)  kde uviedol, že si myslí, že ruská mena by mala byť devalvovaná až o 25%.
(0:22:38)  Pár slov od Sorosa stačilo k vyvolaniu panického predávania,
(0:22:41)  ktoré krach urýchlilo.
(0:22:43)  Aký to je pocit urobiť vyhlásenie, ktoré má také závažné, tragické následky?
(0:22:50)  Zdá sa mi to tak, že v celom rade situácií ste schopný zaujať postoj proti mene,
(0:22:56)  alebo urobiť vyhlásenie, a celý štát sa rozpadne.
(0:23:00)  Vlastne musíte mať obrovský zmysel pre zodpovednosť,
(0:23:03)  a tiež ide o ponižujúcu skúsenosť, pretože som sa vlastne pokúšal urobiť správnu vec,
(0:23:12)  a niekedy to, čo urobím, má nezamýšlané negatívne následky,
(0:23:17)  ako to bolo v prípade Ruska.
(0:23:19)  Kto ďalší ešte podporoval puč na Ukrajine?
(0:23:22)  Nebol to nik iný, než Barack Obama.
(0:23:24)  Nejak sa mi to javí byť dôležité v súvislosti s Bidenovou korupciou na Ukrajine,
(0:23:29)  a skutočným škandálom quid pro quo (niečo za niečo).
(0:23:32)  Biden: „Zdravím pán prezident, tu je Joe Biden. Ako sa máte?“
(0:23:35)  Porošenko: „Vskutku výborne, ako vždy, keď vás počujem. Ďakujem za opýtanie.“
(0:23:40)  Biden: „Odviedli ste skvelú prácu, chcem vám zablahoželať
(0:23:42)  k novému generálnemu prokurátorovi. Viem, že je ešte veľa toho, čo treba urobiť,
(0:23:47)  ale naozaj si myslím, že je to skvelé. Dozvedel som sa, že v najbližších dňoch
(0:23:55)  budete s Radou pracovať na dodatočných zákonoch,
(0:23:58)  aby ste ubezpečili MMF. Ale blahoželám vám k vymenovaniu
(0:24:01)  nového generálneho prokurátora, bude rozhodujúce,
(0:24:04)  aby čím skôr napravil škody, ktoré Šokin spôsobil.
(0:24:09)  Som muž, ktorý si stojí za slovom, a teraz,
(0:24:11)  keď bol dosadený nový generálny prokurátor,
(0:24:13)  sme ochotní podpísať novú záruku pôžičky na jednu miliardu dolárov.“
(0:24:18)  Porošenko: „Skutočne som vám veľmi vďačný, presne toto som potreboval.
(0:24:21)  Ako druhé vám chcem poďakovať za to, že ste mi dali slovo,
(0:24:24)  že hneď ako zmeníme legislatívu a vymenujeme nového generálneho prokurátora,
(0:24:30)  a bude ním Juri Lučenko, ako sme sa dohodli na predošlom stretnutí vo Washingtone,
(0:24:35)  tak potom nám môžete dať záruku na pôžičku...“
(0:24:43)  Pamätám si, ako som náš tím, našich vodcov, presviedčal,
(0:24:47)  že máme poskytovať záruky na pôžičky,
(0:24:50)  a potom som šiel, odhadujem taký 12-ty až 13-ty krát do Kyjeva,
(0:24:55)  kde som im mal oznámiť, že čaká na nich ďalšia záruka pôžičky vo výške jednej miliardy dolárov,
(0:25:01)  na čo sa mi Porošenko s Jaceňukom sľúbili,
(0:25:07)  že podniknú kroky proti štátnemu prokurátorovi, čo neurobili.
(0:25:10)  Povedali mi, že to spravili, a odišli na tlačovú konferenciu.
(0:25:13)  Ja som im povedal, že nie, že tú miliardu nedostanú.
(0:25:16)  Povedali mi, že nemám žiadne právo o tom rozhodovať, že nie som prezident,
(0:25:20)  a povedal im to prezident. Povedal som, tak ho zavolajte.
(0:25:23)  Povedal som im: Hovorím vám, že tú miliardu nedostanete.
(0:25:25)  Povedal som vám, že tú milardu vám nedáme.
(0:25:27)  O šesť hodín odtiaľto odchádzam.
(0:25:31)  Ak dovtedy prokurátora nevyhodíte, nedáme vám ani vindru.
(0:25:34)  Dobre, ty sukyn syn!
(0:25:36)  Vyhodili ho, a dosadili tam niekoho, na koho sa v tom čase dalo spoľahnúť.
(0:25:41)  Samozrejme, že Soros je s demokratmi, a starou gardou štátom v štáte
(0:25:46)  vzájomne prepletený, keďže je jeden z najväčších finančných ovplyvňovateľov
(0:25:50)  krajne ľavicovej politiky.
(0:25:52)  Takže on tvrdí, že Šokin nebol skorumpovaný, a bol vyhodený preto,
(0:25:57)  lebo Sorosova mimovládka proti nemu protestovala,
(0:26:04)  a Soros tlačil na to, aby bol Šokin odstránený.
(0:26:08)  Počúvajte, čo povedal.
(0:26:10)  Chcem sa uistiť, že tomu správne rozumiem,
(0:26:12)  pretože ide o niečo, čo vám americké médiá v živote nepovedia,
(0:26:16)  a to je to, že práve organizácia Georga Sorosa
(0:26:19)  ho chcela od samého počiatku odstrániť.
(0:26:23)  Kvôli čomu ho tam nechcela mať?
(0:26:28)  Bola to ich agenda, prebiehalo vyšetrovanie Burismy,
(0:26:34)  ktorá prala peniaze, do čoho bol namočený Hunter Biden,
(0:26:41)  to bolo to hlavné, čo dnes považujú za svoj naratív,
(0:26:44)  lebo vtedy nikto nevedel, aký je naratív.
(0:26:48)  V Macedónsku vzniklo hnutie proti Sorosovi
(0:26:51)  na zneškodnenie hrozby suverenity potom,
(0:26:55)  ako tam financoval štátny prevrat konzervatívnej vlády, ktorý mu nevyšiel.
(0:27:01)  Sorosove rodné Maďarsko ho aktívne vyháňa aj s jeho organizáciami
(0:27:05)  aby si ochránilo svoju slobodu.
(0:27:08)  Podobne aj Rusko zakázalo Sorosove organizácie ako hrozbu pre štátnu bezpečnosť.
(0:27:15)  Sami si teda položte otázku prečo?
(0:27:20)  Prečo je tento človek v toľkých štátoch persona non grata?
(0:27:25)  Prečo nepretržite financuje aktivistické hnutie známe svojimi násilnými protestmi?
(0:27:30)  Analýza Georga Floyda
(0:27:35)  Vráťme sa k Floydovi.
(0:27:36)  Pozorne preskúmajme záznam z bezpečnostnej kamery pôvodného zatknutia.
(0:27:55)  Ako sa dostal z chodníka, kde stál, ku kolesám auta pod tromi chlapmi?
(0:28:01)  Nedávno zverejnené zábery z opačného uhla ukazujú na ňom kľačať viacerých policajtov,
(0:28:07)  a prepis telefonátu na 911, kde boli policajti zavolaní
(0:28:10)  pre falošné bankovky a opitosti na verejnosti.
(0:28:15)  Podľa všetkého pitva ukázala, že dostal infarkt,
(0:28:19)  a nezomrel na nedostatočný prítok krvi do mozgu.
(0:28:22)  Candace Owensová napísala: „Čo si teraz všetci myslia,
(0:28:27)  keď úrad súdneho lekára dospel k záveru, že George Floyd nezomrel
(0:28:32)  uškrtením alebo zadusením, ale na srdcovú chorobu skomplikovanú intoxikáciou?
(0:28:44)  Predbežná správa súdneho lekára hovorí,
(0:28:46)  že sa nezistili žiadne fyzické nálezy traumatickej asfyxie alebo zaškrtenia.
(0:28:49)  Za poslednú hodinu okres Hennepin aktualizoval príčinu smrti na vraždu.
(0:28:54)  Správy hovoria, že George Floyd mal zástavu dýchania a srdcovej činnosti počas toho,
(0:28:59)  ako bol policajtmi zadržaný,
(0:29:01)  pričom k nemu malo prispieť spútanie a tlak na krk.
(0:29:04)  Tiež sa spomína srdcová choroba, intoxikácia fentanylom,
(0:29:07)  a užitie metamfetamínu.
(0:29:09)  Bývalý policajt Derek Chauvin je v prípade Floydovej smrti
(0:29:12)  obvinený z vraždy alebo zabitia.
(0:29:15)  Zvyšní traja policajti, ktorých prepustili, obvinení neboli.
(0:29:18)  29. mája, bol bývalý policajt Derek Chauvin vzatý do väzby.
(0:29:25)  Predtým bol nezvestný.
(0:29:27)  Ide o najrýchlejšie zatknutie policajta, aké si štát pamätá?
(0:29:31)  Čo je nám o Derekovi Chauvinovi známe?
(0:29:35)  Nuž pre začiatok poviem, že Derek Chauvin sa s Georgom Floydom poznal.
(0:29:41)  Pravda je taká, že 17-násť rokov pracovali spolu.
(0:29:46)  Do uší sa nám dostalo nové šokujúce zistenie od bývalej majiteľky
(0:29:50)  Ródeo klubu v južnom Minneapolise, ktorá vyšetrovateľom prezradila,
(0:29:54)  že George Floyd a bývalý policajt Derek Chauvin
(0:29:56)  u nej robili ochrankárov v El Nuevo Rodeo na Lake Street.
(0:30:01)  Náš investigatívny reportér Eric Rasmussen pred chvíľou s touto ženou hovoril,
(0:30:05)  ktorá už je v našom štúdiu, aby nám toho prezradila viac.
(0:30:07)  Takže Derek bol niekoľko dní nezvestný,
(0:30:10)  ale zatkli ho potom v rovnakej štvrti?
(0:30:15)  Jeho susedia ani len netušili, že bol policajt.
(0:30:19)  Mysleli si o ňom, že je realitný maklér.
(0:30:20)  Poznáte sa s Chauvinovými?
(0:30:22)  Viete čo, ani nie. Vôbec sme nevedeli, že bol policajt.
(0:30:26)  Sme z Daily Mail, mali nejakých priateľov?
(0:30:30)  Nie, práve dnes ráno sme sa o tom rozprávali.
(0:30:32)  Všetci susedia ich neznášali.
(0:30:34)  To je smutné.
(0:30:35)  Nikto ich nemal rád?
(0:30:36)  Toto popoludnie sme o tom debatovali.
(0:30:42)  Takže ste ho nikdy nevideli v uniforme?
(0:30:46)  Nie, nešpehovali sme ich čo robia.
(0:30:51)  Rozoberme si udalosť, ktorá odštartovala domino efekt.
(0:30:56)  Lindsey, pozri si naše veľké vydanie mimoriadnych správ z dnešnej noci.
(0:30:58)  Toto sú protesty vyvolané smrťou čierneho muža v Minnesote,
(0:31:01)  ktorého zabil policajt, a tieto protesty sa teraz z Minnesoty
(0:31:06)  rozšírili do Tennessee.
(0:31:08)  A tieto protesty sa teraz z Minnesoty rozšírili do Tennessee.
(0:31:13)  A tieto protesty sa teraz z Minnesoty rozšírili do Tennessee.
(0:31:18)  Všimli ste si, ako hovorí, že nepokoje sa rozšírili do Tennessee?
(0:31:22)  Rozšírili? Veď nejde o susedné štáty.
(0:31:25)  Tiež si všimnite značky Black Lives Matter.
(0:31:30)  Krátko potom bol zverejnený nový videozáznam,
(0:31:32)  ktorý ukazoval, že na Georgovi kľačali dvaja ľudia, nielen spomínaný policajt,
(0:31:36)  zatiaľčo tretí dáva pozor a nepúšťa tam ľudí.
(0:31:40)  Na celej záležitosti mi čosi smrdí.
(0:31:43)  Pozrime sa na začiatok protestov v Los Angeles.
(0:31:47)  Opäť tam nájdeme Black Lives Matter.
(0:31:50)  Demonštranti jazdia na kapote policajných áut?
(0:32:03)  Tiež sa pozrite na toto.
(0:32:05)  Viacerí členovia Black Lives Matter sú na ceste z New Yorku do Minnesoty.
(0:32:10)  Skupina odišla dnes ráno z južného Bronxu.
(0:32:13)  Plánuje sa zúčastniť demonštrácií žiadajúcich spravodlivosť
(0:32:16)  za smrť Georga Floyda.
(0:32:19)  Aktivisti Black Lives Matter idú z mesta New York do Minneapolisu?
(0:32:23)  Tu máte dôkaz, že všetko je skoordinované.
(0:32:28)  Pozrite sa na zoznam demonštrácií Black Lives Matter za uplynulé dni.
(0:32:34)  Štvrtok bol naplánovaný zásah v celej krajine.
(0:32:38)  Protesty o Georgovi Floydovi sa konali v koloradskom Denveri,
(0:32:41)  Columbuse v Ohiu, meste New York, Oakdali, minneapoliskom Duluthe,
(0:32:46)  St. Paul v Minnesote, to nie je prirodzené.
(0:32:54)  Nedávno zverejnený záznam z opačného uhla ukazuje viacerých kľačiacich policajtov,
(0:33:00)  a prepis telefonátu na 911 ukazujúci, že policajti boli privolaní
(0:33:04)  kvôli falošným bankovkám a opitosti na verejnosti?
(0:33:09)  Nikto z vás nemá pocit, akoby pozeral reprízu prípadov s Rodneym Kingom,
(0:33:12)  Erikom Garnerom a Freddiem Grayom?
(0:33:15)  A títo policajti vyviazli z toho len so záznamom v registri?
(0:33:19)  A okresný prokurátor Mike Freeman nám bude tvrdiť,
(0:33:22)  že máme dôkaz viny, ktorý nepotrebuje zatykač?
(0:33:27)  Nedáva mi to žiadny zmysel.
(0:33:31)  Pripomeniem vám, čo sa stalo s Erikom Garnerom:
(0:33:34)  Je reakciou na to, že bieli policajti, ktorých tu vidíte,
(0:33:37)  nečelia žiadnym obvineniam za to, že neozbrojeného černocha Erika Garnera
(0:33:42)  držali na zemi v zjavnom škrtiacom úchope, ktorý sa mu nakoniec stal osudný.
(0:33:49)  Policajti sú ľudia.
(0:33:50)  Nájdeme medzi nimi dobrých aj podliakov.
(0:33:53)  Všimnite si tohto policajta, ktorého videli rozbíjať okná pre rabovačov.
(0:34:02)  Poviete si, že čo to má dopekla znamenať?
(0:34:07)  Sledujte ako tento náhodný divák pôjde za ním.
(0:34:31)  Videla som ho, ako rozbíjal okná kladivom.
(0:34:34)  To si len tak chceš odísť?
(0:34:47)  Si skurvený fízel.
(0:34:48)  No a čo?
(0:35:05)  Ešte sa k tomuto náhodnému divákovi v ružovom tričku vrátime.
(0:35:08)  A teraz späť k Floydovi.
(0:35:20)  Keď nájdete nereagujúceho pacienta s možným poranením krku,
(0:35:24)  v žiadnom prípade mu nestabilizujte krčnú chrbticu,
(0:35:27)  alebo ho nezačnite resuscitovať, či mu nedajte kyslík.
(0:35:30)  Skutočnosť, že majú na sebe nepriestreľné vesty, nám celú vec značne objasňuje.
(0:35:37)  A tu to začína byť divné.
(0:35:39)  Pozrite sa na toto.
(0:35:41)  To je predsa Ilhan Omarová na nepokojoch.
(0:35:48)  Jej dcéra žiadala na Twitteri o zdravotnícky materiál prvej pomoci pre výtržníkov,
(0:35:53)  a varovala ich, aby odtiaľ tiež vypadli.
(0:35:56)  A čo tie fotky? Chlapík v ružovom tričku s chlapíkom rozbíjajúcim okná
(0:36:01)  spolu odchádzajú a rozprávajú sa?
(0:36:05)  Pán ružové tričko - podržte mi jointa nesie škatuľu od pizze?
(0:36:11)  Je to nejaká rekvizita?
(0:36:13)  Nosí so sebou škatuľu od pizze ako knihu, pretože si myslí,
(0:36:16)  že si ho takto nikto nevšimne?
(0:36:18)  Ak je prázdna, tak prečo ju jednoducho nevyhodí?
(0:36:21)  True reporting analyzuje časovú os tejto rasovej vojny,
(0:36:26)  ktorú sa ani nesnažia skrývať. Pozrite sa:
(0:36:30)  Len sa na to pozrite, je to časová os, o ktorej som predtým hovoril.
(0:36:32)  21.5.2020 sme videli video v ktorom tento černoch mláti ľudí v domove dôchodcov.
(0:36:38)  Dostal peniaze a bol zatknutý.
(0:36:40)  22.5.2020 Počujeme chlapíka počas rozhovoru s Joeom Bidenom hovoriť,
(0:36:45)  že ak volíte Trumpa, tak nie ste čierny.
(0:36:48)  Média začali z toho šalieť, šírilo sa to všade, stalo sa to virálnym,
(0:36:51)  pretože teraz sa Joe Biden stal demokratickým nominantom,
(0:36:56)  tak toto tu mať predsa nemôžeme, čo s tým teda urobíme?
(0:36:59)  Nuž, budeme točiť videá, ktoré sa stanú virálnymi.
(0:37:02)  Pravdepodobne to tiež bolo všetko dopredu dohodnuté.
(0:37:04)  25.5. o tri dni neskôr tu dolu vidíte Karen, ktorá to ťahá s černochom,
(0:37:10)  on hovorí, že ich pes nebol na vodítku, niečo neskutočné, tak toto sme videli,
(0:37:13)  a potom nám ukážu Chauvina ako zabije nevinného černocha.
(0:37:18)  Netuším, či ten muž vôbec je policajt.
(0:37:21)  A potom tu máme toto.
(0:37:22)  Pamätáte si, kedy sa to stalo?
(0:37:23)  Všetko k tomu viedlo.
(0:37:25)  Prípad Ahmauda Arberyho, keď na neho vyskočili dvaja bieli.
(0:37:29)  Šlo aj v tomto prípade o OPCV? Veľmi pravdepodobne áno.
(0:37:31)  MSM toto video zverejnila 5.5.2020, a to napriek tomu,
(0:37:37)  že k incidentu došlo vo februári 2020.
(0:37:40)  Takže ho zverejníte o tri mesiace neskôr?
(0:37:42)  Snažia sa situáciu vyhecovať čoraz viac.
(0:37:44)  Presne toto robia, a je to choré, hoci to patrí k scenáru.
(0:37:49)  Čo je to OPCV (Operácia pod cudzou vlajkou)?
(0:37:51)  Politický alebo vojenský akt zorganizovaný takým spôsobom,
(0:37:54)  že sa zdá, že ho vykonala strana, ktorá v skutočnosti za nič nemôže.
(0:37:59)  Čo znamená OPCV útok?
(0:38:01)  Je to útok alebo iný nepriateľský čin, ktorý zakrýva totožnosť účastníkov,
(0:38:06)  ktorí ho vykonávajú, zatiaľ čo ako páchateľa obviňuje inú skupinu alebo národ
(0:38:11)  (často ako prívlastok): Dôkazy naznačujú, že tajná operácia bola pod cudzou vlajkou.
(0:38:18)  Teroristický útok pod cudzou vlajkou dohnal armádu k unáhlenej reakcii.
(0:38:23)  Čo sa stalo? Zomrel černoch.
(0:38:25)  Čo je tá OPCV?
(0:38:26)  Privedenie všetkých tých ľudí, vrátane Black Lives Matters, a tiež Antifu,
(0:38:32)  ktorí rozrušia viac a viac ľudí, zomrú ďalší ľudia,
(0:38:36)  neustále sa to bude navonok zhoršovať,
(0:38:38)  až nakoniec budete mať obrovské nepokoje v hlavných mestách,
(0:38:42)  a PS: budú v modrých štátoch (kde väčšina volí Demokratickú stranu).
(0:38:47)  Takže tu to máte.
(0:38:48)  Sorosove peniaze nás zaviedli priamo do tretieho okrsku.
(0:38:51)  Billy Ayers a George Soros platia výtržníkom 20-tisíc dolárov.
(0:38:58)  Inštitút otvorenej spoločnosti Georga Sorosa
(0:39:00)  považoval baltimorské nepokoje v roku 2015,
(0:39:03)  ku ktorým došlo po smrti Freddieho Graya,
(0:39:05)  za naskytnutie sa jedinečnej príležitosti pre vzbudenie "zodpovednosti"
(0:39:09)  u baltimoreskej polície, kým pomáhal aktivistom s reformou mesta,
(0:39:14)  uvádzajú hacknuté dokumenty, ktoré preskúmal Breitbart Jerusalem.
(0:39:18)  Dokumenty ďalej potvrdzujú, že Otvorená spoločnosť minulý rok
(0:39:22)  schválila 650-tisíc dolárov na "investovanie do technickej pomoci a podpory skupín
(0:39:29)  v jadre rozrastajúceho hnutia Black Lives Matter.
(0:39:33)  Správa priamo uvádza, že Otvorená spoločnosť vníma
(0:39:37)  minuloročné nepokoje v Baltimore ako krízu,
(0:39:39)  ktorú možno využiť na presadzovanie agendy organizácie.
(0:39:46)  Všetkých vás zdravím, som Lisa Havenová,
(0:39:48)  a nebudete mi veriť, keď vám poviem, koho sme našli na daňovom priznaní Antify,
(0:39:54)  alebo skôr daňovom priznaní organizácie, ktorá je priamo prepojená na Antifu.
(0:39:58)  Tak či onak, o akú organizáciu to teda ide?
(0:40:01)  Nuž jej názov je Center for community change for action. (Centrum pre zmenu komunity a akciu)
(0:40:05)  Ide o neziskovku so sídlom vo Washingtone,
(0:40:10)  ktorá je priamo prepojená na členov Antify, majú väzby na seba,
(0:40:15)  sú na jednej lodi s Antifou, takže existuje tam priama súvislosť.
(0:40:19)  Ešte predtým, než prejdem k samotnému daňovému priznaniu,
(0:40:21)  chcem povedať, že zvyčajne politici, globalisti alebo špičky,
(0:40:27)  väčšinou používajú jednu organizáciu k financovaniu druhej,
(0:40:30)  a robia to z toho dôvodu, že nechcú, aby existovalo priame prepojenie
(0:40:34)  medzi nimi a dotyčnou skupinou alebo organizáciou.
(0:40:38)  A toto je ukážkový prípad toho, ale počkajte,
(0:40:42)  kým vám neukážem tieto reálne správy.
(0:40:44)  Samotné Centrum pre zmenu komunity je komunitná skupina,
(0:40:48)  ktorá sa priamo podieľala na útokoch, kampaniach a reklamách proti Donaldovi Trumpovi,
(0:40:52)  keď v novembri 2016 kandidoval na prezidenta,
(0:40:55)  ale aj krátko predtým a potom, ide o veľmi veľkú, progresívnu,
(0:41:01)  osobne by som ju označila za určitý typ socialistickej, komunistickej skupiny ak chcete,
(0:41:05)  možno som to už trošku prehnala, ale niekde tam by som ju zaradila,
(0:41:08)  lebo toto znamená byť progresívny.
(0:41:10)  Ale rovnako tiež robila útočné reklamy proti Republikánskej strane,
(0:41:14)  opakujem, že má priame väzby na Antifu,
(0:41:17)  a je na jednej lodi s rôznymi liberálnymi aktivistickými skupinami,
(0:41:22)  takže v stručnosti by som ju takto opísala.
(0:41:24)  Dám vám to na obrazovku, nemusíte mi veriť,
(0:41:28)  ale ide o skutočné daňové priznanie tejto skupiny,
(0:41:32)  ktorá, opakujem, má priame väzby na Antifu.
(0:41:34)  Keď prejdete na stranu 24, tak tam uvidíte nadácie,
(0:41:39)  ktoré týmto skupinám finančne prispievajú.
(0:41:41)  Poviem vám, že si od nich už v živote nič nekúpim.
(0:41:44)  Hneď prvou je nadácia W. K. Kellogg, presne tak,
(0:41:49)  Kellogg’s ako vaše cereálie a pod., tá dala tri milióny dolárov.
(0:41:56)  Fordova nadácia, Ford, neviem, či mám byť šokovaná,
(0:42:00)  im dala 2 milióny 350-tisíc.
(0:42:03)  A skupina Georga Sorosa, všetci sme vedeli, že ho medzi nimi nájdeme.
(0:42:07)  Suma, ktorú som spomínala v predošlých videách bola ničím
(0:42:12)  oproti tomu, čo sa dočítame v daňovom priznaní.
(0:42:14)  On prispel cez svoju Open Society Foundation
(0:42:18)  jednym miliónom a 750-mi tisícami dolárov.
(0:42:23)  Tu to máte, George Soros to pomáhal financovať.
(0:42:26)  California Endowment dala 524-tisíc dolárov.
(0:42:30)  Caseyovej nadácia dala 515-tisíc,
(0:42:34)  a Fidelity Charitable Gift prispela 505-tisícami,
(0:42:38)  a National Immigration Law Center, pretože títo ľudia naozaj pomáhajú,
(0:42:43)  dalo 316-tisíc dolárov.
(0:42:48)  Ukážem vám tiež ďalšiu sekciu daňového priznania,
(0:42:53)  v ktorej sú spomenuté niektoré ďalšie skupiny,
(0:42:56)  ktoré tiež prispeli, je to daňové priznanie z roku 2015,
(0:43:00)  ale tu v ďalšom dokumente na strane 15 uvidíte,
(0:43:06)  že Every citizen counts (Každý občan sa počíta) dala jeden milión 750-tisíc dolárov.
(0:43:14)  A kto je to tá Every citizen counts?
(0:43:16)  Predstavte si, ide o skupinu vytvorenú spojencami samotnej Hillary Clintonovej.
(0:43:23)  Vytvorili ju za účelom mobilizovania hispánskych a afroamerických voličov. Úžasné.
(0:43:28)  Máme ďalšiu skupinu, ktorá prispela 1 750 000-mi dolárov,
(0:43:33)  na ktorej je Hillarino meno.
(0:43:36)  Spojenec Hillary Rodham,
(0:43:39)  presne tak to najradšej vyslovujem, Clintonovej.
(0:43:42)  Potom tu opäť máme ďalšiu Open Society Policy Foundation,
(0:43:46)  zasa George Soros zanecháva svoje odtlačky,
(0:43:49)  a tentoraz je to 1 475 000 dolárov.
(0:43:51)  Sixteen thirty fund 610-tisíc.
(0:43:55)  Center for community change 150-tisíc.
(0:43:59)  SEIU, to je mi prekvapenie, 150-tisíc,
(0:44:02)  a Atlantic philanthropies 75-tisíc,
(0:44:06)  Tides, urobili veľa vecí v Tides foundation 50-tisíc,
(0:44:11)  Henry van Ameringen 35-tisíc,
(0:44:13)  United auto workers 25-tisíc,
(0:44:15)  Sandor Straus 25-tisíc,
(0:44:17)  Margot a Roger 20-tisíc,
(0:44:19)  Scott Wallace 20-tisíc, tipujem, že ide o jednotlivých darcov.
(0:44:25)  United food and commercial workers 15-tisíc,
(0:44:28)  Lee Halprin, Ed Booth, Planned Parenthood Federation Of America,
(0:44:34)  Rebecca Liebman a Voqal Fund dali po 5-tisíc dolárov.
(0:44:41)  Takže tu to máte.
(0:44:42)  Títo ľudia, Killary Clintonová, alebo jej organizácie,
(0:44:47)  skupiny Georga Sorosa alebo spojenecké organizácie Hillary Clintonovej,
(0:44:50)  skupiny financované Georgom Sorosom, všetky dávajú peniaze,
(0:44:54)  Fordova nadácia, Kellogg’s, dávajú peniaze Antife,
(0:44:57)  a presúvajú ich od jednej organizácie k druhej, aby sa k nej dostali.
(0:45:02)  My vieme pán Soros, pani Clintonová, Kellogg’s a Ford ako to funguje.
(0:45:06)  A presne toto oni robia, tu máte 100%-ný dôkaz o tom, že to tak je.
(0:45:14)  Videozáznam ukazujúci pripravené tehly naskladané v oblastiach nepokojov
(0:45:19)  tiež ukazujú, že ide o zorganizovanú udalosť.
(0:45:23)  Pravda je tam vonku.
(0:45:26)  Každý si vie spočítať dva a dva.
(0:45:30)  Nejde tu o rasovú vojnu, ale o plán ako rozdeliť spoločnosť.
(0:45:36)  Naplánovali si to, aby z toho obvinili Trumpa,
(0:45:39)  a demokrati spolu so štátom v štáte si mohli udržať kontrolu
(0:45:46)  nad blížiacimi sa tohtoročnými voľbami,
(0:45:49)  keď sa zdá, že štátu v štáte bezprostredne hrozí smrť.
(0:45:54)  Vyžaduje si to silu ducha byť zobudený,
(0:45:57)  a silu mysle preskúmať všetky tie sprostosti,
(0:46:00)  pričom sa nenechať uniesť pocitmi.
(0:46:04)  Vyžaduje si to mať chrbtovú kosť pozerať sa na priebeh týchto udalostí,
(0:46:09)  a všimnúť si chyby, o ktorých si myslia, že ich nevidíme.
(0:46:12)  Ako sa hovorí, osloboď svoju myseľ a tvoj zadok ju bude nasledovať.
(0:46:19)  A pokiaľ ide o Sorosa, tak platí,  že zadok je šéf.
(0:46:28)  Keď sa situácia v Minneapolise upokojí,
(0:46:33)  plne očakávam, že na všetkom uvidím Sorosove odtlačky prstov.
(0:46:38)  Nevšímajte si veci, ktoré odvádzajú vašu pozornosť,
(0:46:41)  sme uprostred oveľa väčšej a nebezpečnejšej hry.
(0:46:44)  Chcú nás rozdelených, chcú aby sme medzi sebou bojovali,
(0:46:48)  lenže zjednotení sme silní. Boh zvíťazí.
(0:46:56)  Pre www.lifenews.sk\Npreložil Miroslav Čonka
(0:47:10)  Prečo ma zatýkaš?
(0:47:11)  Prídeš o prácu. Prídeš o prácu. Dochádza vám to?
(0:47:18)  Prídete o prácu, lebo ma zatýkate pre nič.