Vortex: Smrť jednej arcidiecézy

28.05.2020
0 0

(0:00:05)  Zdravím a vítam všetkých vo Vortexe, kde sú lži a podvody chytené a odhalené.
(0:00:09)  Som Michael Voris.
(0:00:10)  Detroitská arcidiecéza je vo svete bolesti -
(0:00:13)  svete, ktorý odkryl wu-chanský vírus.
(0:00:16)  Detroit sa v ničom neodlišuje od mnohých ďalších diecéz v Spojených štátoch.
(0:00:20)  Mnohé, možno dokonca väčšina, po celé desaťročia neboli ničím iným
(0:00:24)  ako papierovými tigrami.
(0:00:25)  Detroit aj so zvyškom idú na výpary niekdajšej mohutnej viery,
(0:00:31)  ale keď začiatkom 60-tych a 70-tych rokov všetko začalo upadať,
(0:00:36)  bolo to zlovestné znamenie.
(0:00:38)  Od jedného neschopného biskupa k druhému,
(0:00:40)  ktorí sa venovali všetkému ostatnému, len svojmu prvotnému poslaniu nie,
(0:00:45)  čo je spása duší, úpadok začal pomaly, a ďalších 20 rokov naberal na otáčkach.
(0:00:51)  A potom udrel Wu-chan, ktorý detroitskú arcidiecézu spolu s ďalšími hodil cez palubu.
(0:00:59)  Na najbližšiu Svätodušnú nedeľu - Cirkevné narodeniny,
(0:01:03)  detroitský arcibiskup Allen Vigneron v podstate ohlási
(0:01:07)  umieráčik pre Cirkev v tejto arcidiecéze.
(0:01:11)  Minulý týždeň sme dostali ďalšiu nahrávku
(0:01:14)  súkromného telefonického rozhovoru s jeho kňazmi,
(0:01:17)  ktorú sme získali od interných informátorov.
(0:01:19)  V podstate im oznámil, že kasa je prázdna:
(0:01:22)  Nastala pre nás doba veľkej neistoty.
(0:01:27)  Netreba hovoriť, že nám klesli príjmy.
(0:01:31)  Finančné zdroje, na ktoré sme sa mohli spoľahnúť, sú veľmi ohrozené.
(0:01:38)  Vedeli sme, že kňazov bude čoraz menej, ktorí by tento misijný projekt viedli.
(0:01:49)  Samotná táto skutočnosť celý proces ešte urýchlila,
(0:01:52)  pretože naši kňazi sú vo väčšom ohrození,
(0:01:55)  a tí, ktorí sú v mojom veku alebo trochu mladší,
(0:02:01)  sú v zraniteľnom postavení, lebo nie je jasné,
(0:02:09)  z čoho budeme mať prostriedky na Rozpútanie evanjelia.
(0:02:15)  Uvediem pár základných informácií o detroitskej arcidiecéze:
(0:02:17)  Odkedy začala pomaly upadať, čo sa stalo zhruba pred 40-mi rokmi,
(0:02:21)  farností konštantne ubúdalo, a zlučovali sa v postupe, ktorý nazvali "zoskupovaním".
(0:02:26)  V skratke, dve alebo tri prítomné farnosti prestanú existovať,
(0:02:32)  a "zoskupia sa" sa do jednej s novým názvom.
(0:02:38)  Napríklad Sv. Jozef, Sv. Mária a Sv. Izidor, ktoré sú blízko seba,
(0:02:44)  prestanú existovať ako jednotlivé farnosti s vlastnými farármi,
(0:02:49)  a zoskupia sa do jednej novej - Sv. Jána.
(0:02:53)  Jedna z budov bývalých farností sa stane sídlom novej,
(0:02:58)  a zvyšné dve sa nakoniec zavrú a predajú.
(0:03:01)  Robí to veľa diecéz.
(0:03:04)  Lenže u nás v Michigane k tomu došlo za posledné desaťročia už trikrát,
(0:03:08)  a arcibiskupa Allena Vignerona k tomu opäť núti finančná strata,
(0:03:11)  ktorú spôsobila Wu-chanská chrípka:
(0:03:14)  Počas nasledujúcich dvoch rokov sa naše farnosti
(0:03:17)  spoja s ďalšími farnosťami v novom zoskupení,
(0:03:21)  ktoré sa bude nazývať rodiny farností.
(0:03:25)  Rodiny farností budú skupiny farností, spravidla troch až šiestich,
(0:03:32)  ktoré budú mať spoločné zdroje, ale dôležitejšie sú,
(0:03:36)  samozrejme ľudské zdroje - ale aj hmotné zdroje,
(0:03:39)  ktoré nám umožnia pokračovať v misii rozpútania evanjelia.
(0:03:44)  Znamená to asi toľko, že počet farností v tejto arcidiecéze opäť poklesne.
(0:03:50)  Také dedičstvo po sebe Vigneron zanechá, keď o tri roky odíde -
(0:03:54)  masívny pokles farností.
(0:03:57)  Ale ďalší problém predstavuje to, že tri až šesť farností,
(0:04:01)  ktoré už boli "zoskupené", budú opäť zoskupené.
(0:04:05)  A kňazi, ktorí kedysi v týchto jednotlivých farnostiach boli farármi,
(0:04:10)  už viac farármi nebudú, čo vyvolá medzi nimi vzburu.
(0:04:17)  Počas najbližších šiestich mesiacov vzniknú viaceré komisie vedené liberálmi,
(0:04:22)  ktorí rozhodnú o tom, ktoré farnosti sa zrušia, a ktorí farári dostanú padáka,
(0:04:26)  a ktorých zasa vymenujú do funkcie nových vedúcich značne zredukovanej arcidiecézy.
(0:04:31)  V komisii, ktorá rozhodne o tom, ktorí farári zostanú,
(0:04:35)  bude aj ústredná postava všetkých zvrátených vecí v arcidiecéze -
(0:04:40)  Msgr. John Zenz, popredný liberál, ak také niečo vôbec existuje.
(0:04:45)  Je pozostatkom idylických dní utajovania pohlavného zneužívania homopredátormi,
(0:04:50)  a teologickej drancovačky seminárov.
(0:04:54)  Mnohí ľudia zostali v šoku, keď ho Vigneron nechal vo funkcii,
(0:04:58)  keď sa pred dvanástimi rokmi ako arcibiskup vrátil do Detroitu,
(0:05:01)  až taká hrozná bola jeho reputácia.
(0:05:04)  Zenz bol sivou eminenciou v podstate neprítomného
(0:05:07)  bývalého arcibiskupa Adama Maidu,
(0:05:10)  ktorý takmer priviedol arcidiecézu do bankrotu,
(0:05:13)  a vykradol kňazský dôchodkový fond, aby neskončil pred súdom.
(0:05:18)  Zenz bol v tom všetkom významne zaangažovaný,
(0:05:21)  a finančnú krízu využil ako príležitosť na upevnenie svojej autority
(0:05:26)  nad všetkými kňazmi v arcidiecéze, ako generálny vikár
(0:05:30)  a predseda kúrie, spolu s ďalšími pozíciami.
(0:05:34)  Celé desaťročia sa výrazne podieľal na pochovávaní tejto arcidiecézy,
(0:05:39)  a teraz, na sklonku svojho života, bude prvý, kto hodí hrsť zeme na jej rakvu.
(0:05:45)  Jeho túžba stať sa biskupom, o ktorej dobre vedia všetci kňazi v Detroite,
(0:05:50)  bola jeho Polárkou, a všetky rozhodnutia, ktoré urobil,
(0:05:54)  vrátane zničenia detroitskej arcidiecézy,
(0:05:56)  mali tejto jeho ambícii poslúžiť.
(0:05:58)  Vigneron o tom všetkom vedel,
(0:06:00)  napriek tomu si Zenza držal ako dôveryhodného poradcu.
(0:06:04)  Hoci mu trochu pristrihol krídla, zďaleka to nebolo v miere,
(0:06:08)  v akej to dobrí kňazi od slabého Vignerona chceli.
(0:06:13)  Vigneron so svojou kancelárskou zberbou bol natoľko odhodlaný
(0:06:16)  to pred Church Militant zatajiť, že zmenili protokoly,
(0:06:20)  a zvýšili zabezpečenie konferenčného hovoru,
(0:06:24)  len aby si boli istí, že sa o ňom nedozvieme.
(0:06:27)  Ale ako ste sami počuli, tak im to nepomohlo.
(0:06:29)  Tak prečo celé to tajnostkárstvo?
(0:06:31)  Prečo toľké obavy z úniku informácií?
(0:06:33)  Pretože zmenšenie arcidiecézy v takom rozsahu sa blíži historickej úrovni -
(0:06:40)  popravde kolosálnej.
(0:06:41)  Len pred 30-mi rokmi, v roku 1990, mala táto arcidiecéza takmer 400 farností.
(0:06:48)  Dnes ich má približne 200.
(0:06:50)  A keď Vigneron skončí s ich rušením, zostane ich možno 70 alebo dokonca menej.
(0:06:58)  Počas telefonátu sa Vigneron snažil situáciu vykresliť ako dielo Ducha Svätého,
(0:07:03)  keď ju porovnal k stroskotaniu sv. Pavla na Malte.
(0:07:08)  Pokiaľ ide o stroskotanie, tak má pravdu,
(0:07:11)  ale v tom, že je to celé dielom Ducha Svätého, už tak veľmi nie.
(0:07:16)  Arcibiskup sám seba o tom presvedčil, ale nie je to pravda,
(0:07:21)  prinajmenšom nie v tom zmysle, ako si myslí.
(0:07:24)  Celé desaťročia, až po súčasnú generáciu pod Vigneronom,
(0:07:27)  bola táto arcidiecéza žumpou škandálov a propagácie homosexuality,
(0:07:33)  propagácie všetkých ľavicových záležitostí v Cirkvi,
(0:07:36)  a Vigneron ponechal všetkých hráčov na svojich pozíciách.
(0:07:39)  Pred šiestimi rokmi zvolal Vigneron arcidiecéznu synodu,
(0:07:44)  ktorá riešila úpadok Cirkvi v Motowne.
(0:07:48)  Po dvoch rokoch hatlanín Cirkvi pohody,
(0:07:50)  dopredu dohodnutých poradných zasadnutí,
(0:07:53)  milujem slová poradné zasadnutia,
(0:07:54)  vytvoril marketingový plán s názvom "Rozpútajte evanjelium",
(0:07:57)  ktorý bol okamžite zosmiešnený pre svoj plytký
(0:08:01)  a krátkozraký pokus o záchranu Detroitu.
(0:08:04)  Napriek tomu dodnes, ako Hitler v bunkri v 45-om,
(0:08:09)  si stále myslí, že existuje východisko, a naďalej trvá na tom,
(0:08:13)  že je všetko v poriadku a stojí za tým všetkým Duch Svätý.
(0:08:16)  Ako sme už povedali, pravdepodobne, ale nie tak, ako to on hovorí.
(0:08:20)  Takže nechcel, aby sa o tom niekto dopredu dozvedel,
(0:08:23)  pretože v hĺbke duše pozná pravdu a vie, že ľudia sa ju dozvedia.
(0:08:28)  Preto túto nedeľu, na Turíce, v katedrále vykreslí ten najkrajší obraz
(0:08:34)  katastrofálnej situácie, aký len dokáže,
(0:08:37)  a opíše ju ako ukladanie do hrobu so zaručeným vzkriesením.
(0:08:41)  Až na to, že to tak nie.
(0:08:43)  Táto arcidiecéza desiatky rokov zrádzala Krista a Jeho Cirkev.
(0:08:47)  Dokonca zradil aj "Rozpútanie evanjelia", svoj plán na vzkriesenie,
(0:08:51)  a urobil z neho zbierku na 200 miliónov dolárov, ktorá padla na hubu.
(0:08:58)  Naďalej umožňuje lživým kňazom, ktorí stoja po jeho pravici,
(0:09:03)  mohutne útočiť na otca Eduarda Perroneho,
(0:09:07)  ktorého očiernili v médiách po celom svete.
(0:09:11)  Aktívni gayovia, spolu so svojimi sympatizantmi,
(0:09:14)  tu stále slúžia ako farári s Vigneronovým vedomím.
(0:09:18)  Podľa všetkého, keď ľudia ako Zenz pripravujú pôdu,
(0:09:21)  je to tutovka, že farármi naďalej zostanú tí z homosexuálnej kliky,
(0:09:25)  ktorí budú mať na starosti bývalých farárov,
(0:09:28)  a slúžiť omše v novo zoskupených farnostiach,
(0:09:31)  komicky nazývaných "rodinami farností".
(0:09:36)  Títo chlapi nikdy nedokážu jednať na rovinu.
(0:09:39)  Zakaždým použijú nejakú reklamnú reč z Madison Avenue,
(0:09:42)  aby ľudí oklamali.
(0:09:44)  Tu je to, čo vám Vigneron na Turíce nepovie:
(0:09:48)  Ja a moji predchodcovia sme vás sklamali a zradili.
(0:09:52)  Snažili sme sa byť so svetom za dobre a zároveň sa držať viery -
(0:09:55)  aby bol vlk sýty aj ovca celá.
(0:09:58)  Nefungovalo to, a svet zvíťazil.
(0:10:01)  Neučili sme vieru, ale jej vyumelkovanú, zriedenú verziu,
(0:10:06)  ktorá bola politicky korektná a nikdy nikoho neurazila,
(0:10:09)  a dovolila vám naďalej používať antikoncepciu,
(0:10:12)  aby ste sa náhodou na nás nenahnevali.
(0:10:14)  Aby som obišiel podstatu problému,
(0:10:17)  dal som vám farárov, ktorých viac zaujímajú ich frajeri,
(0:10:21)  než vaša večná spása. A dnes za to musíme zaplatiť.
(0:10:26)  Arcidiecéza pod mojim dohľadom sa dostala z JIS-ky do stavu ohrozenia života.
(0:10:31)  V krátkosti, odpojíme ju od všetkých prístrojov, a prežije len zopár farností.
(0:10:37)  Posledné tri roky som strávil organizovaním jej pohrebu. Boh vás žehnaj.
(0:10:44)  Keď sem Vigneron nastúpil, zdedil stovky farností.
(0:10:49)  Keď odtiaľto bude odchádzať, svojmu nástupcovi ich zanechá niekoľko desiatok.
(0:10:53)  A to sa, dámy a páni, stane zakaždým,
(0:10:56)  keď pastier pochová vieru a odstrčí ju na bok.
(0:10:59)  V nasledujúcich mesiacoch čakajte v celom štáte oveľa väčšie zlučovanie.
(0:11:05)  Boh vás miluje.\NSom Michael Voris.
(0:11:08)  Pre www.lifenews.sk\Npreložil Miroslav Čonka