Communion

Kraj v štáte Maryland zakazuje Sväté prijímanie pri opätovnom otváraní

573
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Baltimorská arcidiecéza vyjadrila svoje "vážne obavy" nad krajom Howard v štáte Maryland, ktorý zakázal udeľovanie Svätého prijímania kvôli pandémii koronavírusu. 

"Pre katolícku komunitu je prijímanie ústrednou súčasťou života viery a našej verejnej bohoslužby," uviedla arcidiecéza v stredu. 

"Od chvíle, keď sme sa dozvedeli o obavách predstaviteľov kraja Howard, zverejnili sme naše pokyny pre udelenie prijímania a vyjadrujeme naše vážne obavy nad ich novými pokynmi, ktoré bránia katolíckym zborom v kraji Howard udeľovať prijímanie."

V situácií, keď sa niekoľko štátov opätovne otvára po lockdowne, kraj Howard, ktorý sa nachádza medzi Baltimorom a Washingtonom D.C, vydal v utorok veľmi obmedzujúci exekutívny príkaz

"Nesmie sa konzumovať žiadne jedlo ani nápoje akéhokoľvek druhu pred, počas alebo po bohoslužbách, vrátane jedla alebo nápojov, ktoré by sa obvykle konzumovali ako súčasť náboženských služieb," nariadila miestna samospráva. 

Náboženské zhromaždenia sú obmedzené na desať ľudí, ale verejné vonkajšie omše môžu poňať až 250 veriacich, pokiaľ je zachovaný "primeraný sociálny odstup 2 metre". Dokonca aj vonku musia všetci "stále nosiť tvárové masky alebo rúška".

"Spievanie je povolené," zdôrazňuje exekutívny príkaz, "ale neodporúča sa. Ak sa spieva, tak spievať môže iba zbor alebo náboženský líder. Každá osoba, ktorá spieva bez masky, si musí udržiavať vzdialenosť 3,5 metra od iných osôb, vrátane náboženských lídrov, iných spevákov či kongregácií."

Anthony Fauci, riaditeľ Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby, ktorý je jedným z kľúčových členov krízového štábu Bieleho domu pre koronavírus, sa pre noviny America Magazine 26. mája vyjadril, že cirkvi by mali prijať opatrenia "zdravého rozumu" na ochranu veriacich. 

Pre Fauciho "zdravý rozum" zahŕňa zákaz prijímania Eucharistie. "Myslím si, že zatiaľ by ste tomu mali predchádzať."

"Ak sa kňaz nachádza pri oltári, oddelený 9, 12, 15 metrov, viete, nemyslím si, že je nevyhnutné (nosiť masky)," zdôraznil Fauci. "Ale ľudia, ktorí sú od seba vzdialení 2 až 3 metre, to skutočne potrebujú."

Fauci tiež odrádza od spievania. "Keď spievate, množstvo kvapiek a aerosólu, ktoré vyjde, je v niektorých ohľadoch strašidelné," uviedol. 

Fauci tiež vyzval na zrušenie podávania rúk, ale sex s cudzími ľuďmi z internetových zoznamiek je podľa neho fajn "ak ste ochotní riskovať."

Arcibiskup William E. Lori z Baltimoru práve v utorok oznámil, že "aspoň niektorí z nás sa budú môcť vrátiť na omšu na sviatok Turíc, hoci len jedna tretina miest na sedenie bude k dispozícii."

Lori už predtým varoval, že verejné omše "musia byť povolené každou lokálnou samosprávou, ktoré však majú odlišný časový plán z dôvodu nerovnomerného počtu prípadov a hospitalizácií COVID-19."

"Po druhé, každá farnosť musí vyhodnotiť, či je pripravená na otvorenie pre verejné omše," dodal. 

"Ak sa momentálne cítite ohrození, chorí alebo sa jednoducho obávate zo stretnutia s druhými, zvážte zostať doma," uviedol arcibiskup. "Výnimka z povinnosti zúčastniť sa na nedeľnej omši zostane v platnosti až po fázu II. nášho opätovného otvorenia. Mnoho miest bude dovtedy slúžiť omše prostredníctvom internetového vysielania."

Vo videu s názvom "Čo očakávať, keď sa vrátite na omšu" Baltimorská arcidiecéza spomína iba Sväté prijímanie na ruku, nie na jazyk. 

"Potom, čo ste dostali hostiu na ruku a umiestnili ste si ju do úst, prosím nasaďte si svoju masku opäť na ústa a nos, a následne sa vráťte do lavice," radí video veriacim. 

Oficiálne arcidiecézne "Usmernenia pre obnovenie verejných omší a iniciačných sviatostí" však umožňujú tradičný spôsob prijímania Eucharistie.

"Vysluhovateľ Svätého prijímania nesmie odmietnuť prijímanie pre tých, ktorí trvajú na prijímaní na jazyk," zdôrazňuje sa v usmernení. "Ak sa tak niekto rozhodne urobiť, musí si vysluhovateľ prijímania dezinfikovať ruky pred udelením prijímania ďalšej osobe."

Usmernenia vypracované Tomistickým inštitútom na opätovné spustenie verejných omší, ktoré odporučila Konferencia katolíckych biskupov USA, jasne vysvetľujú, že Sväté prijímanie priamo na jazyk je možné "bez vystavenia sa neprimeranému riziku"

"Názory na tento bod sa líšia v rámci lekárskej a vedeckej obce: niektorí si myslia, že prijímanie na jazyk predstavuje zvýšené a vo svetle všetkých okolností neprimerané riziko; iní nesúhlasia," zdôrazňuje dokument. "Ak je prijímanie na jazyk poskytované, môže sa zvážiť používanie dezinfekčného prostriedku na ruky po každom komunikantovi, ktorý prijíma na jazyk."

Usmernenia sa konkrétne odvolávajú na Redemptionis Sacramentum, pokyny vydané Kongregáciou pre boží kult a disciplínu sviatosti v roku 2004. Podľa tohto dokumentu "má každý veriaci vždy právo dostať Sväté prijímanie na jazyk."

 

 

 

DISKUSIA k článku