Kardinál Sarah: Cirkev trpí zákernou chorobou

26.05.2020
0 0

0:00:04.83-0:00:06.68: Ako už guvernér v stredu oznámil,
0:00:06.68-0:00:11.83: kostoly môžu byť otvorené od 1. júna s maximálnym počtom desať zúčastnených.
0:00:11.83-0:00:16.74: Niekoľko spoločenstiev veriacich oznámilo,
0:00:16.74-0:00:20.72: že ich otvoria 26. mája, pričom dali najavo,
0:00:20.72-0:00:23.31: že sa nebudú riadiť guvernérovými nariadeniami,
0:00:23.31-0:00:28.16: a predstavili vlastné návrhy, ako sa bezpečne zúčastniť omše.
0:00:28.16-0:00:31.94: Dovoľte mi teda, niečo vám vysvetliť.
0:00:31.94-0:00:34.89: Náplňou našej práce je presadzovať zákon,
0:00:34.89-0:00:37.73: a je jedno, či s ním súhlasíme alebo nie.
0:00:37.73-0:00:41.74: Nie som tu od toho, aby som tieto spoločenstvá súdila.
0:00:41.74-0:00:46.01: Dúfam, že guvernér, zákonodarný zbor alebo súdy,
0:00:46.01-0:00:49.10: dokážu zaujať v tejto veci jednotné stanovisko,
0:00:49.10-0:00:53.91: ale práve teraz musí váhu týchto rozhodnutí na chrbtoch niesť
0:00:53.91-0:00:58.05: Oddelenie verejnej bezpečnosti, ktoré si musí vynútiť ich dodržiavanie.
0:00:58.05-0:00:59.59: Taký je zákon.
0:00:59.59-0:01:03.79: Celý čas som vás prosila, aby ste poslúchali nariadenia štátu.
0:01:03.79-0:01:09.47: Požiadam vás o to ešte raz, a prosím, nestavajte naše milované
0:01:09.47-0:01:14.92: Oddelenie verejnej bezpečnosti do nepríjemnej a nezávideniahodnej situácie,
0:01:14.92-0:01:17.59: keď sa bude musieť rozhodnúť medzi presadzovaním zákona,
0:01:17.59-0:01:19.96: a potrebami veriacich.
0:01:20.17-0:01:22.17: Prosím vás, aby ste do kostola nechodili,
0:01:22.17-0:01:25.06: a naďalej uctievali Boha vo vašich domovoch.
0:01:25.06-0:01:29.04: Počkajte na povolenie, kým znovu pôjdete do kostola.
0:01:29.24-0:01:33.89: Dotknutí občania môžu kontaktovať starostku mesta New Brighton Val Johnsonovú
0:01:35.89-0:01:39.31: Už ste pravdepodobne počuli o tom, že minnesotskí biskupi
0:01:39.31-0:01:41.76: sa rozhodli opäť otvoriť svoje farnosti,
0:01:41.76-0:01:46.01: a to navzdory nezákonnej vyhláške guvernéra štátu Minnesota,
0:01:46.01-0:01:49.28: na obranu veriacich a viery.
0:01:49.28-0:01:50.94: Niečo také sa len tak nevidí.
0:01:50.94-0:01:54.80: Výnimočná ukážka odvahy a zdravého rozumu od biskupov Cirkvi.
0:01:54.80-0:02:00.14: Video som začal týmto klipom, pretože mám list od kardinála Saraha o tom,
0:02:00.14-0:02:02.61: čo sa stalo z Cirkvi počas súčasnej krízy,
0:02:02.61-0:02:05.95: ktorá sa stala servilnou voči štátu a jeho bezbožným predstaviteľom,
0:02:05.95-0:02:10.54: riadiaca sa jeho diktátom, napriek svojej úlohe priniesť evanjelium všetkým národom,
0:02:10.54-0:02:14.84: bez ohľadu na to, aké nebezpečné to môže byť.
0:02:14.84-0:02:18.59: Toto má Cirkev na starosť, a súčasná kríza ukázala,
0:02:18.59-0:02:24.17: že mnohí duchovní v Cirkvi sa nepovažujú za viac než členov akejsi mimovládky,
0:02:24.17-0:02:26.48: ktorá slúži svetským vládam.
0:02:26.48-0:02:29.74: Nechám kardinála Saraha, aby sa sám v tejto veci vyjadril.
0:02:29.74-0:02:35.00: Nasledujúce slová sú z jeho krátkeho listu:
0:02:37.46-0:02:43.03: Má Cirkev vo svete ešte stále svoje miesto v čase globálnej krízy v 21. storočí?
0:02:43.28-0:02:46.87: Na rozdiel od minulých storočí, väčšinu zdravotníckej starostlivosti
0:02:46.87-0:02:50.29: v súčasnosti poskytuje štát a zdravotnícky personál.
0:02:50.29-0:02:54.73: Modernosť má vlastných obdivuhodných svetských hrdinov v bielych plášťoch.
0:02:54.73-0:02:57.76: Už nepotrebuje charitatívne prápory kresťanov,
0:02:57.76-0:03:00.07: aby sa starali o chorých a pochovávali mŕtvych.
0:03:00.07-0:03:02.52: Stala sa Cirkev pre spoločnosť zbytočnou?
0:03:02.52-0:03:06.59: Choroba privádza kresťanov späť k základom.
0:03:06.59-0:03:12.31: Skutočnosť je taká, že Cirkev je už dávno v naštrbenom vzťahu so svetom.
0:03:12.31-0:03:15.18: Kresťania v konfrontácii so spoločnosťou, ktorá sa tvári,
0:03:15.18-0:03:19.55: že ich nepotrebuje, sa jej prostredníctvom pedagogiky snažili dať najavo,
0:03:19.55-0:03:22.20: že pre ňu môžu byť užitoční.
0:03:22.20-0:03:26.01: Cirkev sa ukázala ako vychovávateľka, matka chudobných,
0:03:26.01-0:03:29.16: "odborníčka na ľudstvo", ako to o nej povedal Pavol VI.
0:03:29.16-0:03:32.85: A to oprávnene. Kresťania však postupom času začali zabúdať
0:03:32.85-0:03:35.06: na príčinu tejto odbornosti.
0:03:35.06-0:03:38.90: Nakoniec zabudli, že ak Cirkev môže ľuďom pomocť stať sa ľudskejšími,
0:03:38.90-0:03:43.36: je to v konečnom dôsledku preto, lebo od Boha dostala slová večného života.
0:03:43.36-0:03:46.81: Cirkev sa zaviazala bojovať za lepší svet.
0:03:46.81-0:03:50.78: Správne podporovala ekológiu, mier, dialóg, solidaritu
0:03:50.78-0:03:53.73: a spravodlivé prerozdelenie bohatstva.
0:03:53.73-0:03:55.56: Všetky tieto zápasy sú spravodlivé.
0:03:55.56-0:03:58.09: Mohli by sme však pre nich zabudnúť na Ježišove slová:
0:03:58.09-0:04:00.25: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.“
0:04:00.25-0:04:03.26: Cirkev má posolstvá pre tento svet, ale len preto,
0:04:03.26-0:04:05.50: lebo vlastní kľúče k tomu budúcemu.
0:04:05.50-0:04:10.05: Kresťania niekedy považovali Cirkev za pomoc danú od Boha,
0:04:10.05-0:04:13.31: ktorá im mala zlepšiť kvalitu života na zemi.
0:04:13.31-0:04:16.98: A nechýbali im k tomu dôvody, takže je pravda, že viera vo večný život
0:04:16.98-0:04:20.51: vrhá svetlo na správny spôsob života v tomto storočí.
0:04:20.51-0:04:23.18: Zomrieť v zúfalstve a osamote
0:04:23.18-0:04:28.22: Toto nešťastie prinieslo zákernú chorobu, ktorá Cirkev stravuje:
0:04:28.22-0:04:30.53: myslela si, že je "z tohto sveta".
0:04:30.53-0:04:35.06: Chcela sa cítiť legitímne vo svojich očiach a podľa vlastných kritérií.
0:04:35.06-0:04:37.77: Objavila sa však radikálne nová realita.
0:04:37.77-0:04:40.72: Víťazná modernosť sa zrútila, keď mala čeliť smrti.
0:04:40.72-0:04:45.13: Táto choroba odhalila, že napriek svojim ubezpečeniam a bezpečnosti,
0:04:45.13-0:04:48.21: je tento pozemský svet stále paralyzovaný strachom zo smrti.
0:04:48.21-0:04:52.90: Svet dokáže vyriešiť zdravotné krízy. Určite vyrieši aj ekonomickú krízu.
0:04:52.90-0:04:57.89: Nikdy však nevyrieši záhadu smrti. Jedine viera má na ňu odpoveď.
0:04:57.89-0:05:00.27: Uveďme si názorný príklad.
0:05:00.27-0:05:03.41: Vo Francúzsku, ako aj v Taliansku, tvoril problém domovov dôchodcov,
0:05:03.41-0:05:06.69: tzv. "EHPADov", kľúčový bod.
0:05:06.69-0:05:10.86: Prečo je to tak? Pretože bezprostredne nastoľoval otázku smrti.
0:05:10.86-0:05:14.06: Mali by byť starí ľudia zatvorení vo svojich izbách za cenu rizika,
0:05:14.06-0:05:16.62: že zomrú zo zúfalstva a samoty?
0:05:16.62-0:05:18.46: Alebo by mali zostať v kontakte so svojimi rodinami,
0:05:18.46-0:05:20.86: riskujúc tak, že ochorejú a zomrú?
0:05:20.86-0:05:22.59: Nevieme, ako na to odpovedať.
0:05:22.59-0:05:27.05: Štát, zajatý v sekularizme, ktorý sa z princípu rozhodol ignorovať nádej,
0:05:27.05-0:05:31.67: a kulty vytesnil do súkromnej sféry, bol odsúdený mlčať.
0:05:31.67-0:05:35.96: Pre štát bolo jediným riešením sa za každú cenu vyhnúť fyzickej smrti,
0:05:35.96-0:05:38.54: aj keď to znamenalo odsúdiť morálnu smrť.
0:05:38.54-0:05:44.34: Odpoveď na to má jedine viera: sprevádzať starých k predpokladanej smrti,
0:05:44.34-0:05:47.59: v dôstojnosti a predovšetkým v nádeji na večný život.
0:05:47.59-0:05:51.99: Kríza zasiahla západné spoločnosti v ich najzraniteľnejšom mieste.
0:05:51.99-0:05:56.60: Boli organizované, aby popierali smrť, skrývali ju, nevšímali si ju.
0:05:56.60-0:05:58.69: Preto prišla hlavným vchodom!
0:05:58.69-0:06:03.34: Kto nevidel tie obrovské márnice v Bergame alebo Madride?
0:06:03.34-0:06:06.28: Toto je obraz spoločnosti, ktorá ešte nedávno sľubovala
0:06:06.28-0:06:08.69: nesmrteľného nadčloveka.
0:06:08.69-0:06:11.90: Zabudnutie na strach
0:06:11.90-0:06:16.99: Sľubné technológie nám na chvíľu umožnili zabudnúť na strach,
0:06:16.99-0:06:20.61: ale napokon, keď smrť začala kosiť, sa ukázali ako iluzórne.
0:06:20.61-0:06:24.19: Dokonca aj filozofia len z časti navráti dôstojnosť ľudskému rozumu,
0:06:24.19-0:06:27.35: keď je ohromená absurditou smrti.
0:06:27.59-0:06:29.41: Nedokáže však poskytnúť ľudskému srdcu útechu,
0:06:29.41-0:06:32.71: a dať zmysel niečomu, čo zdanlivo žiadny zmysel nemá.
0:06:32.71-0:06:36.22: Tvárou v tvár smrti neobstojí žiadna odpoveď človeka.
0:06:36.22-0:06:39.63: Jedine nádej na večný život dokáže prekonať škandál smrti.
0:06:39.63-0:06:42.31: Ale ktorý človek nájde v sebe odvahu kázať nádej?
0:06:42.31-0:06:44.52: Je k tomu potrebné zjavené Božie Slovo,
0:06:44.52-0:06:46.49: aby sa odvážil veriť v život bez konca.
0:06:46.49-0:06:51.35: Je potrebné slovo viery, aby sa človek odvážil dúfať za seba a svoju rodinu.
0:06:51.35-0:06:55.25: Preto je Katolícka cirkev povolaná späť k svojej primárnej zodpovednosti.
0:06:55.25-0:06:59.82: Svet od nej očakáva slovo viery, ktoré mu umožní prekonať traumu
0:06:59.82-0:07:03.79: osobného stretnutia so smrťou, ktoré práve zažil.
0:07:03.79-0:07:09.07: Bez jasného slova viery a nádeje, svet môže upadnúť do chorobnej viny,
0:07:09.07-0:07:11.94: alebo bezmocného hnevu pri absurdite svojho stavu.
0:07:11.94-0:07:15.38: Jedine Cirkev môže dať smrti milovaných zmysel,
0:07:15.38-0:07:18.18: ktorí zomreli opustení a narýchlo boli pochovaní.
0:07:18.18-0:07:21.69: Ale ak je to tak, potom sa Cirkev musí zmeniť.
0:07:21.69-0:07:25.62: Musí sa prestať báť vyvolania šoku a plávania proti prúdu.
0:07:25.62-0:07:28.86: Musí prestať o sebe zmýšľať ako o svetskej inštitúcii.
0:07:28.86-0:07:32.50: Musí sa vrátiť k pôvodnej príčine svojej existencie: k viere.
0:07:32.50-0:07:37.32: Cirkev je tu na to, aby hlásala, že Ježiš premohol smrť svojim zmŕtvychvstaním.
0:07:37.32-0:07:41.70: Toto je jadrom jej posolstva: Ale ak nebol Kristus vzkriesený,
0:07:41.70-0:07:44.88: potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera...
0:07:44.88-0:07:50.91: sme najúbohejší zo všetkých ľudí. (1. Korinťanom 15;14-19)
0:07:50.91-0:07:55.12: Všetko ostatné je len toho dôsledkom.
0:07:55.12-0:07:58.57: Naše spoločnosti z tejto krízy vyjdú oslabené.
0:07:58.57-0:08:01.03: Budú potrebovať psychológov, aby prekonali traumu,
0:08:01.03-0:08:04.71: že nedokázali sprevádzať starých a umierajúcich až po hrob,
0:08:04.71-0:08:09.45: ale ešte viac budú potrebovať kňazov, aby ich naučili modliť sa a dúfať.
0:08:09.45-0:08:12.96: Táto kríza odhalila, že naše spoločnosti bez toho, aby o tom vedeli,
0:08:12.96-0:08:17.46: sú ťažko postihnuté duchovným zlom: nevedia, ako dať zmysel utrpeniu, konečnosti a smrti.
0:08:17.46-0:08:19.39: Pre www.lifenews.sk\Npreložil Miroslav Čonka