conversion therapy ban

Kanadská vyhláška prakticky zakazuje tradičné názory na sexualitu a vzťahuje sa na cirkev

197
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Všimlo si to iba veľmi málo kresťanov, no vývoj v kanadskom meste Calgary predstavuje jedno z najväčších ohrození pre náboženskú slobodu za posledné desaťročia. 

Výbor mestskej rady jednomyseľne schválil vyhlášku o zákaze tzv. "konverznej terapie" po dvojdňovom verejnom vypočúvaní, ktorého sa zúčastnilo 121 rečníkov a dokopy zaznelo 1 800 príspevkov. Táto vyhláška je rozsiahlym útokom na rodičovské práva, náboženskú slobodu a práva osôb s rodovou dysfóriou a s nechcenou príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. 

LGBT skupiny už dnes na Twitteri špekulujú, že ak by zákaz prešiel posledným hlasovaním v mestskej rade 25. mája, mohlo by to vydláždiť cestu pre podobnú legislatívu platiacu pre celý štát. 

Graeme Lauber je výkonný riaditeľ organizácie Free to Care, ktorá sa snaží stavať mosty medzi kresťanmi a inými skupinami v kanadskej spoločnosti a usiluje sa chrániť práva jednotlivcov, aby si mohli určiť vlastné chápanie svojej sexuality a rodovej identity. Pre Laubera je to osobné - on si sám uvedomil, že ho priťahovali iní muži, keď bol na strednej škole, ale tiež pochopil, že vzťah s mužom nebol tým, čo od neho Boh chcel. Ako dospelý človek sa oddal manželstvu so ženou, vzťahu, ktorý opisuje ako "ten najdôležitejší a životodarný"

Kľúčovou súčasťou úspechu jeho manželstva je podľa neho "schopnosť prístupu k láske a podpore iných kresťanov pri jeho rozhodnutí nasledovať Ježiša v svojich vzťahoch a sexualite" - podpora, ktorú momentálne považuje za ohrozenú súčasnými vyhláškami o "konverznej terapii". Lauber sa stal otvoreným aktivistom, ktorý je proti tejto vyhláške, a vyzýva kresťanov, aby sa proti tomu tiež postavili. Bol taký láskavý, že súhlasil s rozhovorom začiatkom tohto týždňa. 

LifeSiteNews: Aké je pozadie tejto vyhlášky? 

Graeme Lauber: Vyhláška je súčasťou širšieho trendu, ktorý vidíme v Kanade. Niektoré samosprávy schválili podobné vyhlášky už pred niekoľkými rokmi, tie sa však veľmi zameriavali na jurisdikciu samosprávy (obchodné licencie) a prijímali opatrenia, aby ľudia súhlasili s pomocou, ktorú vyhľadávali, a aby ľudia mohli praktizovať svoju vieru. Boli tiež viac zamerané na terapeutické postupy, ktoré by zmenili sexuálnu orientáciu.

V posledných rokoch sme boli svedkami, že znenie vyhlášok sa "sprísnilo" v tom zmysle, že ustanovenia umožňujúce dospelým súhlasiť s poradenstvom alebo podporujúce ich rozhodnutie boli odstránené a tolerovanie náboženskej praxe vymizlo. Namiesto zákazu úsilia o zmenu sexuálnej orientácie sa vyhlášky snažia obmedzovať tradičné názory na sexualitu, aby sa mohlo zakázať poradenstvo ľuďom alebo organizovanie udalostí, kde sa hovorí o definícii manželstva ako manželstva medzi mužom a ženou. 

Kto to presadzuje?

Na MacEwan University v Edmontone pôsobí akademik Kristopher Wells, ktorý pretláčal posledné zákazy. Vytvoril literatúru a konzultoval so samosprávami, aby presadili prísnejšie zákazy ako napr. v Edmontone či Fort McMurray. Bol prítomný počas celého konania na mestskej rade v Calgary.

Samozrejme, že sú tu aj ďalší LGBTQ aktivisti, ktorí zohrávajú úlohu pri presadzovaní týchto zákazov a sú schopní zapojiť niektorých svojich ľudí. Nakoniec sú tu politici, ktorí sa snažia vymedziť a chcú presadiť tieto zákazy. 

Čo to všetko zahŕňa?

Jedným z najzávažnejších aspektov tejto vyhlášky je to, že obsahuje akúkoľvek "prax, liečbu či službu", ktorá má "obmedziť ne-heterosexuálne správanie" - to znamená všetko, vrátane modlitby a pastoračného poradenstva, čo sa robí v snahe obmedziť určité typy sexuálneho správania u jednotlivcov. To znamená, že túto vyhlášku je možné interpretovať tak, že je možné posudzovať aj snahu pomôcť ľuďom prekonať sexuálnu závislosť, ak je ne-heterosexuálna. 

Počas otvoreného zasadnutia výboru sa mestský radca Gian-Carlo Carra vyjadril, že vyhláška "sa absolútne vzťahuje na cirkvi" a jasne sa povedalo, ktoré aktivity by mohli byť potrestané pokutou 10 000 dolárov: 

  • pastoračné poradenstvo, najmä to priebežné
  • podujatia, kde sa spochybňuje homosexuálne správanie (postavenie kázania nebolo jasné) 
  • zákaz propagácie vo vyhláške by sa vzťahoval na ústne podanie, hoci pripustili, že by to bolo ťažké dokázať. To v skutočnosti znamená, že ak by som ako osoba s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu považovala pastoračnú podporu za užitočnú v mojom heterosexuálnom manželstve a povedal o tom priateľovi, mohol by som dostať pokutu
  • dary pre cirkvi a inštitúcie, ktoré podporujú tradičné chápanie sexuality, sa budú považovať za "dôkaz o transakcii", vďaka čomu to bude môcť mesto regulovať mimo bežnú jurisdikciu regulácie podnikania

Prečo je to také nebezpečné?

Najväčšou obavou je to, že pôjde o taktiku návnady a chytenia sa. V mysliach ľudí je "konverzná terapia" praxou hanby a zneužívania ľudí z dôvodu ich sexuálnej orientácie. Táto vyhláška však zakazuje viac než len jednoduchý nátlak - snaží sa zakázať šírenie názoru alebo presvedčenia o definícii manželstva a tým zastavuje podporu pre každého, kto niečo cíti k rovnakému pohlaviu, ale nechce konať na základe týchto pocitov. 

Napokon platí, že táto vyhláška je zakorenená v presvedčení, že naše sexuálne pocity sú tým, "kým sme" - že naša príťažlivosť nás nejako definuje. Realita je taká, že nie každý sa vníma tak, že ho definuje jeho sexualita, ale títo ľudia nevedia získať pomoc a podporu - tá im nebude k dispozícií podľa spomínanej vyhlášky. 

Ľudia by sa však mali najviac obávať toho, že táto vyhláška zasahuje do najintímnejších častí života - do duchovnosti a sexuality ľudí. Snaží sa diktovať, ako by si ľudia mali nastavovať priority, pokiaľ ide o sex, vzťahy a gender, a to jednoducho nie je úloha, ktorú by mal zohrávať štát. Ako povedal bývalý minister spravodlivosti Pierre Trudeau, štát by sa nemal starať do toho, čo sa odohráva v spálňach národa. 

Je to test podobného zákona na federálnej úrovni?

Veríme tomu. Zákon C-8 je návrh zákona o konverznej terapii, ktorý je v súčasnosti na federálnej úrovni, a myslíme si, že federálna vláda pozorne sleduje, ako sa veci vyvíjajú v Calgary.

Ako môžu kresťania reagovať?

Najdôležitejšie je, aby boli naše hlasy vypočuté. Naša webová stránka freetocare.ca má ľuďom pomôcť pochopiť, čo sa deje, a sú tam odkazy na dôležité zdroje. Obyvatelia Calgary môžu napísať svojmu mestskému radcovi a oboznámiť ho o svojich obavách. Návod nájdu na našich stránkach. 

Všetci Kanaďania môžu podpísať našu petíciu, ktorá je na webovej stránke a informovať tak mestskú radu o našich obavách.

Kresťania, ktorí sa obávajú federálneho zákona, môžu ísť na fixededefinition.ca a podpísať petíciu o návrhu zákona C-8.

Poznámka editora: Podpíšte petíciu Kampane koalície za život s názvom "Pomoc LGBT osobám zmeniť sa nie je zločin"! na tomto mieste

 

 

DISKUSIA k článku