Inštrukcia pre kňazov podávať Eucharistiu do rúk

1,191
Neutral

Prinášame internú inštrukciu pre kňazov ohľadom dočasného podávania svätého primania veriacim do ich rúk. Nariadenie je záväzné pre kňazov v Bratislavskej diecéze.

Súhrn

  1. primárny spôsob podávania prijímania je do rúk (závezné pre kňazov v Bratislavskej diecéze od 14.5.2020 do odvolania)
  2. kňaz má umožniť veriacemu riadnu formu prijímania, teda do úst, na vyžiadanie veriaceho. Má tak spraviť po svätej omši. Veriaceho má úctivo poučiť o možnosti prijímať do rúk
  3. Po každom podaní prijímania do úst si má kňaz dezinfikovať ruky

 

Dočasné nariadenie pre kňazov k podávaniu eucharistie do rúk

 

DISKUSIA k článku