shutterstock_359243657.jpg

Biely dom konzultuje s biskupmi podmienky, za ktorých by sa mali kostoly znovu otvárať

116
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Biely dom konzultoval so štyrmi katolíckymi biskupmi smernice o opätovnom zavedení verejných bohoslužieb; o bezpečnom znovuotvorení kostolov a cirkevných služieb počas epidémie. Podľa CNA sa uskutočnil aj konferenčný hovor s Radou Bieleho domu pre domácu politiku a s Centrom pre kontrolu chorôb. Biskupi, ktorí sa zúčastnili rozhovoru boli z New Mexico, Texasu a z Montany.

Diskutovalo sa o mimoriadnych podmienkach, za akých by sa mohli slúžiť bohoslužby. Ide o požadovanú vzdialenosť medzi ľuďmi vo vnútri, aj vonku a o rozdávanie sv. prijímania. Biely dom zdôraznil biskupom aj zámer znovu otvoriť kostoly všade tam, kde je to bezpečné. 

Biskup Peter Baldacchino z Las Cruces v New Mexicu, ktorý bol prvým US biskupom, ktorý oznámil začiatok verejných bohoslužieb počas pandémie, vydal pre CNA vyhlásenie, že sa zúčastnil na konferenčnom hovore, ale odmietol o ňom diskutovať: "Kontaktovalo ma niekoľko funkcionárov z Bieleho domu a ja som im vďačný za to, že prejavili záujem o náboženskú slobodu a o zodpovedné sprístupnenie bohoslužieb. Som vždy vďačný za akýkoľvek dialóg s civilnými lídrami, a to bez ohľadu na stranu. Dúfam, že pochopia základnú podstatu viery a Božieho kultu. Modlím sa, aby Boh obdaril našich vládnych predstaviteľov darom rozumu a rozlišovania."

Podľa prítomných, ktorí sa zúčastnili rozhovorov, boli vládni funkcionári ústretoví a vyjadrili nádej, že spoločenstvá veriacich budú môcť podporiť ´citlivými smernicami´, a napomôžu čím skôr obnoviť verejné bohoslužby. Pýtali si informácie o usmerneniach, ktoré zatiaľ vydali miestni biskupi. Biskupi zdôraznili svoju ochotu prispôsobiť sa opatreniam orgánov, činným vo verejnom zdravotníctve, a podčiarkli potrebu chrániť rizikové skupiny obyvateľstva, najmä starších ľudí. Biskupi uviedli, že sú pripravení reagovať na duchovné potreby miestnych katolíkov. "Sme opatrní", hovorí biskup Warfel o svojej snahe obnoviť vysluhovanie sviatostí. "Máme protokoly a obmedzenia; tu nejde o to, že otočíme vo dverách kľúčom a pozveme celú farnosť znova do kostola. Stále existujú určité opatrenia."  

 

Počas konferenčného rozhovoru sa diskutovalo o ´podstatných´ a ´nepodstatných´ prvkoch, ktoré by v daných diecézach mali rozhodnúť o sprístupnení sv. omší verejnosti. Debatovalo sa aj o počte ľudí, ktorí by sa mohli naraz zúčastniť jednej sv. omše, vrátane presadenia potreby väčšieho priestoru z dôvodov dodržiavania nutnej vzdialenosti medzi ľuďmi, pričom rodiny by mohli sedieť spolu.

Biskup Warfel ďalej uviedol: "Aj naďalej vyhlasujem dišpenz pre veriacich na nedeľu a prikázané sviatky a bude to trvať až kým sa nedostaneme do tretej fázy (podľa guvernérovho plánu). Rizikové skupiny aj naďalej povzbudzujem, aby zostali doma a každý deň sledovali omšu, vysielanú prostredníctvom médií."

Miestni katolíci v diecézach berú absenciu pravidelného života farnosti zatiaľ dobre, aj napriek tomu, že priestor, kde sa môžu zdržiavať, majú ohradený šnúrami (kvôli nutnej vzdialenosti). Toto je pre nich najťažšie, pretože nemôžu sedieť pri svojich priateľoch a susedoch. Ľudia potrebujú ľudí, to je súčasť spoločenstva - stretnutie Cirkvi ako Tela Kristovho, aby prijali Telo Kristovo.

Okrem obnovenia verejných omší je dôležité myslieť aj na vysluhovanie sviatostí, ktoré sú pre život katolíkov nevyhnutné - spomenul biskup Warfel a pokračoval: "Napríklad také pohreby - v niektorých oblastiach sa ľudia po pohrebe nemohli spolu stretnúť, ani mať sv. omšu. Uvedomme si, že hovoríme a veľmi emotívnom a citlivom okamihu v živote rodiny. Keď sa nemôžete zúčastniť pohrebnej sv. omše, je to pre ľudí veľmi ťažké."

Počas konferenčného rozhovoru sa účastníci pýtali biskupov, či im pomôžu smernice od Centra kontroly chorôb aby skoordinovali so štátnymi nariadeniami svoju činnosť pri opätovnom otváraní kostolov. Podľa údajov AP sú spomínané smernice na posúdenie v Bielom dome. "Podľa mňa tie správne opatrenia ešte len hľadajú", povedal Warfel. "Neviem s kým všetkým sa rozprávali, ale pokiaľ bolo rozhodnutie na biskupoch, ja som vydal smernice, ktoré sme konzultovali s vlastnými kňazmi a miestnymi verejnými činiteľmi, na úrovni štátu, nie federálne. Konferenčné hovory s biskupmi nášho regiónu mávame pravidelne každý utorok, pretože každá oblasť je odlišná. Hľadáme riešenia, aby sme mohli obnoviť sviatostný život, ale musíme dbať na miestne podmienky a okolnosti."

Biskup porovnal skúsenosti zo svojej oblasti s najviac postihnutými oblasťami, ako bol New York, a poznamenal, že "v našej oblasti sme reálne nemali žiadne potvrdené prípady. Tu v Great Falls sme, môžme povedať, nemali žiadny prípad, ale my sme väčšinou vidiecka krajina, kde je pomaly viac kráv, než obyvateľov :)       

Funkcionári Bieleho domu informovali biskupov, že generálny prokurátor vydal memorandum o právomoci Ministerstva spravodlivosti, ktoré bude vo zvýšenej miere dozerať na možné porušovanie občianskych slobôd štátom a miestnymi vládnymi inštitúciami. Generálny prokurátor zasiahne v prípade dôkazu o "zbytočne agresívnom" presadzovaní opatrení na ochranu verejného zdravia proti spoločenstvám veriacich. 

 

DISKUSIA k článku