joseraulquintana-190x116.png

Potratár, ktorý sexuálne napadol ženu počas potratu, naďalej zabíja deti.

220
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Jedna vec je byť zlým potratárom. Pri nevydarených potratoch sú ženám pravidelne spôsobované zranenia. Neschopnosť je v rámci potratového kartelu takmer daná vec. Ale niečo iné je byť zlým potratárom a zároveň sexuálnym predátorom v prostredí, ktoré predstiera, že sa stará o ženy a potom odvracia zrak, keď dôjde k zneužívaniu. 

Sexuálne násilie páchané potratármi nie je také zriedkavé, ako by ste si mohli myslieť. Potratové odvetvie je zahalené rúškom tajomstva a to vytvára perfektné prostredie pre podobné zneužívania, o čom opakovane informovala organizácia Operation Rescue (Operácia záchrana). 

Nové súdne dokumenty získané spomínanou organizáciou šokujúco odhaľujú, ako jeden potratár z Floridy spôsobil desivé traumatické zranenia ženám a dopustil sa minimálne jedného prípadu sexuálneho zneužitia v miestnosti na vykonanie potratov - pričom všetky jeho prehrešky boli opomenuté v jeho lekárskom zázname, kde by sa o tom verejnosť mohla ľahko dozvedieť.  

Berra v. Quintana

9. februára 2017 slúžil potratár Jose Raul Quintana v ženskom centre Hyde Park v meste Tampa na Floride, v potratovej klinike s väzbami na zdiskreditovaného potratára Jamesa Scotta Pendergrafta IV. Táto klinika je v súčasnosti zatvorená. 

V ten deň sa Ashley Berra ohlásila na tejto klinike pre svoj osudový potratový termín. 

Podľa súdnej žaloby podanej o dva mesiace neskôr bola pacientka počas svojho termínu sexuálne napadnutá Quintanom. 

V žalobe sa uvádza:

Zatiaľ čo pani Berra bola sama v zákrokovej sále, pristúpil k nej Dr. Quintana a začal ju bozkávať a niekoľkokrát vložil jazyk do jej úst. Po čine opísanom vyššie Dr. Quintana chytil ruku pacientky a položil na ňu svoj penis, až kým sa Dr. Quintana nevzrušil a nestoporil. Po fyzickom napadnutí odovzdal Dr. Quintana pacientke kus papiera so svojim súkromným telefónnym číslom. 

Po stretnutí pacientka okamžite poslala správu svojej priateľke, ktorá ju sprevádzala na potratovú kliniku. Vydesená priateľka vstúpila na kliniku a snažila sa nájsť Berru a pomôcť jej. 

Neskôr Berra povedala svojej priateľke o detailoch "nechceného a agresívneho" sexuálneho postupu. 

Berra vo svojej žalobe uviedla, že k tomuto správaniu mohlo dôjsť, pretože ženské centrum malo normy, ktoré oprávňovali Quintanu, aby bol sám s pacientkami "a mal k nim neobmedzený a nekontrolovaný prístup." 

"Tento škandalózny nedostatok zdravého rozumu zo strany potratovej kliniky vytvoril dokonalé prostredie pre sexuálne zneužívanie," uviedol Troy Newman, predseda organizácie Operation Rescue. "Musíme si položiť otázku, koľko ďalších žien bolo Quintanom zneužitých a mali strach to nahlásiť."

Berra v sťažnosti poznamenáva, že táto perfídnosť bola znásobená nasledujúcim oznámením, ktoré je stále uvedené na stránke ženského centra: 

Zostávame neochvejní v našom záväzku zabezpečiť, aby ku každej žene, ktorá dostane lekársku starostlivosť na ktorejkoľvek z našich floridských potratových kliník, bolo pristupované s maximálnou úctou a ohľaduplnosťou. Zaväzujeme sa poskytovať služby našim pacientkam v atmosfére srdečnosti a láskavosti, bez hodnotenia alebo predsudkov, a kde ich bezpečnosť a pohoda bude vždy našou prvou prioritou. 

Prípad Ashley Berra bol zamietnutý na základe spoločnej dohody oboch strán 29. augusta 2017, len sedem mesiacov po podaní sťažnosti. Dohoda o spoločnom odvolaní vo všeobecnosti znamená, že prípad bol urovnaný mimosúdnou cestou, kde sa podmienky urovnania nezverejňujú. 

Rýchle prípady súdnych vyrovnaní sú u Quintanu časté.

Iba zmienka o disciplíne

O sedemnásť rokov skôr bol Quintana žalovaný za odstránenie nesprávneho vajcovodu ženy, ktorej bolo diagnostikované mimomaternicové tehotenstvo v rámci ľavého vajcovodu. Potom, čo Quintana chirurgicky odstránil pravú vajcovodnú trubicu ženy, došlo k prasknutiu tehotenstva v jej ľavej trubici, kvôli čomu sa pacientka dostala do ťažkej zdravotnej situácie, po ktorej už nemohla rodiť deti. 

Quintanova poisťovňa vyplatila 245 000 dolárov na vyriešenie tohto sporu, a to menej ako desať mesiacov po spôsobení ujmy. 

Disciplinárne konanie lekárskej komisie trvalo dlhšie. 17. februára 2004 Quintana dosiahol dohodu s Floridskou lekárskou komisiou, keď musel zaplatiť pokuty a náklady v celkovej výške 7 034 dolárov a odslúžiť 50 hodín verejných služieb. Do jeho spisu bol vložený "list o znepokojení". 

Keď sa dnes pozrieme na jeho online profil lekárskej licencie, zdalo by sa, že to bol jediný nepriaznivý incident v jeho lekárskej kariére.

"Keď sú ženy zranené alebo zneužité potratárom, je pre nich dôležité podať sťažnosť lekárskym komisiám v štátoch, kde došlo k zraneniu alebo zneužitiu," povedal Newman. "Disciplinárne konanie lekárskej komisie je vecou verejného záznamu a to dáva iným ženám prístup k informáciám, ktoré ich môžu zbaviť utrpenia."

Taylor v. Quintana

V roku 2011 žalovala Jessica Taylor Quintanu a kliniku All Women’s za neuveriteľne zbabraný potrat v druhom trimestri. Taylor bola v tom čase tehotná 16-20 týždňov

Podľa súdnych záznamov viedol Quintana chirurgický potrat na pacientke 12. augusta 2010, ale nepodarilo sa mu odstrániť niektoré časti tela, vrátane lebky dieťaťa. Kvôli bolesti a krvácaniu sa pacientka čoskoro vrátila na druhý potrat, keď Quintana znova nedokázal odstrániť všetky tkanivá, ktoré zostali z prvého potratu. 

Keď sa pacientkin stav viac zhoršil, zavolala na potratovú kliniku ešte dvakrát. 14. augusta jej Quintana predpísal lieky, nikdy ju však nepoučil, aby išla do nemocnice. Nasledujúci deň, keď pacientka trpela bolesťou a inými problémami, sama sa rozhodla vydať do nemocnice. 

Toto rozhodnutie jej zachránilo život. 

V nemocnici jej diagnostikovali septický šok, akútne zlyhanie obličiek, sepsu, dychovú nedostatočnosť, hypovolemický šok, zápal podbrušnice. A to všetko kvôli perforácii maternice a čriev. Zistilo sa, že lebka jej dieťaťa bola zaseknutá v jej brušnej dutine. Chirurgovia boli nútení odstrániť 55 cm jej čreva. 

Quintanova poisťovňa vyriešila tento prípad mimosúdnou cestou a vyplatila 250 000 dolárov šesť mesiacov po podaní žaloby. V profile lekárskej licencie Quintanu o tom nebola ani zmienka. 

Bradley v. Quintana

21. januára 2011 si maloletá osoba s iniciálkami K.M naplánovala termín na klinike All Women’s Health Center v Gainesville na Floride, kde podstúpila potrat, ktorý vykonal Jose Quintana. 

Podľa žaloby, ktorú podala matka dotknutej 20. apríla 2012, Quintana nedokázal náležitým spôsobom diletovať cervix, aby sa tak prispôsobil potratovým nástrojom. Quintana zároveň nedokázal náležite preskúmať zvyšky potrateného dieťaťa K. M. 

Pacientka podstúpila nedokončený potrat, čo jej spôsobovalo bolesti a ďalšie zdravotné komplikácie, vrátane zhoršenia už existujúceho zdravotného stavu.

Prípad bol urovnaný vyplatením obvyklej sumy 250 000 dolárov o sedem mesiacov neskôr.

Ďalšie vyrovnania pri zanedbaní starostlivosti 

Zranenia ostatných žien, ktorým bola vyplatená poistka v dôsledku zranení spôsobených Quintanou, boli zaznamenané v Správe o uzatvorených nárokoch kvôli zanedbaniu lekárskej starostlivosti. Túto evidenciu vedie Floridský úrad regulácie poistenia. 

  • 27. apríla 2006: Poistenie $65,000 vyplatené žene, ktorá  roku 2003 podstúpila nevydarenú operáciu prolapsu maternice. Pacientka utrpela zranenie močovodu a musela ísť na hysterektómiu.
  • 14. marca 2011: Quintanova poisťovňa vyplatila 175 000 dolárov na urovnanie sporu o zanedbaní povinnej starostlivosti. Zranenia boli spôsobené počas prieskumnej laparotómii. Quintana spôsobil perforáciu čreva, ktorá si vyžadovala chirurgický zákrok a dočasnú kolostómiu.
  • 11. apríla 2013: Poistenie nebolo vyplatené v prípade voči Quintanovi, prípad bol zabudnutý. Žalujúca strana tvrdila, že si vytrpela nedbalý potrat, pri ktorom bola jej maternica roztrhnutá, čo viedlo k hysterektómii. 

"Quintana je buldozérom v živote toľkých žien. Vzhľadom na trvalé ujmy a celkové ľudské utrpenie, ktoré spôsobil, je škandalózne, že má stále povolené praktizovať na Floride," uviedol Newman. "Jeho profil lekárskej licencie je mylný a zaujímalo by ma, koľko žien by sa odhlásilo zo svojich termínov, keby poznali skutočný rozsah jeho nekompetentnosti a zvráteného konania. Niet pochýb o tom, že Quintana naďalej predstavuje nebezpečenstvo pre verejnosť."

 

 

DISKUSIA k článku