California_Capitol_Building_Credit_Matthew_Thouvenin_CC_BY_NC_ND_20_filter_added_CNA.jpeg

Kalifornia nebude mať čas prejednávať zákony o utajovaní zákrokov u detí pred rodičmi

127
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Na prejednanie kalifornskou legislatúrou čaká niekoľko kontroverzných návrhov zákonov, vrátane dvoch, pretláčaných potratárskou organizáciou Planned Parenthood. Keď sa časom zákonodárny zbor stretne, však nie je takmer žiadna šanca, že by sa kvôli prebiehajúcej kríze prejednávali. 

Medzi návrhy zákonov, u ktorých sa očakáva, že sa ich prejednávanie oddiali, patrí aj návrh požadovať od poistných spoločností utajiť "háklivé" procedúry pred rodičmi, ako aj návrh na zabezpečenie informovanosti detí v pestúnskej starostlivosti, 10 a viac ročných, o ich legálnom práve na potrat a antikoncepciu. Steve Pehanich, riaditeľ komunikácie a obhajoby na Katolíckej konferencii Kalifornie, nekomentoval jednotlivé návrhy zákonov jednotlivo, len reagoval na obmedzenia, ktorým v súčasnosti kalifornská legislatíva čelí. Pre CNA uviedol:

"Kalifornským zákonodarcom bolo práve nariadené, aby výrazne zredukovali počet zákonov, ktoré treba zaviesť. Zákony sa musia týkať iba COVID-u, bezdomovcov a nekontrolovateľne sa šíriacich požiarov. Nič iné sa nebude prejednávať. Nevieme, či niektoré z týchto zákonov uvidia svetlo sveta, a ak aj áno, budú výrazne zmenené. Keď začne legislatíva po návrate fungovať, bude sa sústrediť najmä na štátny rozpočet. Podľa Ústavy sa vyžaduje, aby bol štátny rozpočet schválený a uzákonený každý rok do 15. júna, takže všetka energia sa bude nepochybne sústrediť týmto smerom."

 

Čaká sa, že by sa zákonodarcovia mali vrátiť do úradu v prvej polovici mája, avšak vzhľadom na ťažkosti, súvisiace s epidémiou, mnohí predpokladajú, že ide o "optimistický" dátum. Ako sme spomínali, medzi návrhy zákonov Kalifornie patrí aj návrh zákona senátu č. 1004, ktorý požaduje, aby zdravotné poisťovne utajovali "háklivé" medicínske procedúry, ktoré by mali podstúpiť dospelé a maloleté deti, za ktoré platia nemocenské poistenie ich rodičia. Medzi tieto procedúry patria: potraty, liečba pohlavne prenosných infekcií, drogová závislosť a psychické problémy, ošetrenie po znásilnení. V podstate to znamená, že štátny zákon povoľuje maloletým deťom súhlasiť s vyššie uvedeným ošetrením alebo liečbou bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov. Dospelé deti môžu bez vedomia rodičov užívať hormóny opačného pohlavia pred zamýšľanou operáciou zmeny pohlavia; tieto informácie by mali byť tiež utajené. 

Podľa California Family Council tento návrh zákona ´v preklade´ znamená, že ak ho schvália, rodičia budú povinní zaplatiť účty u lekára za všetkých, ktorých vyživujú, no nebudú mať právo vedieť, za čo vlastne platia. Poisťovacie spoločnosti, ktoré budú rodičov o týchto procedúrach informovať, môžu byť trestne stíhané a pokutované. Planned Parenthood Action považuje tento návrh zákona za legislatívnu prioritu. Na svojej webstránke sa nechajú počuť: "Ak si pacient/ka zažiada o háklivý zákrok, či ošetrenie, vrátane antikoncepcie a potratu, je najdôležitejšou vecou utajenosť. Má to zabrániť rodičom a násilníckym manželom dozvedieť sa o poskytovanej starostlivosti."

Návrh zákona 2035 vyžaduje od sociálnych pracovníkov, aby informovali deti v pestúnskej starostlivosti, ktoré majú 10 a viac rokov o ich legálnom práve brať antikoncepciu a podstupovať potraty bez vedomia  alebo súhlasu svojich náhradných rodičov. Okresní sociálni pracovníci budú musieť na súde pravidelne dokazovať, že deti v náhradnej starostlivosti o ich ´právach´ informovali. Od náhradných rodín bude zákon vyžadovať každoročné absolvovanie kurzu ako tieto práva dotyčným deťom vysvetliť.

"Žiadny z týchto návrhov zákonov sa ešte ani prvý raz nečítal a podľa mňa všetko nasvedčuje tomu, že sa ani nebude. Samozrejme, že California Catholic Conference je za uvedomenie a žiadosť o súhlas rodičov, ako aj proti legislatíve, ktorá podporuje a propaguje potraty", uviedol Steve Pehanich. 

Upúšťa sa aj od prejednávania návrhov na financovanie LGBT Transgender Wellness sumou 15 mil. USD. Týmito prostriedkami by sa podľa návrhu zákona 2218 mali financovať nemocnice, neziskovky, kliniky a iní poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti, ktorí zabezpečujú blokátory puberty a hormóny opačného pohlavia pre maloleté deti. Financovali by sa z nich aj operácie zmeny pohlavia dospelých.

 

 

DISKUSIA k článku