Pope_Francis_at_the_General_Audience_in_St_Peters_Square_on_June_7_2017_Credit_Daniel_Ibez_CNA.jpg

"Ak mám vieru šíriť, musím ju najprv žiť" - pápež na sviatok sv. Marka

103
Zuzana Smatanová
AltKAT

"Hovoriť, že sme kresťanmi, no nežiť ako oni, neukazuje ľuďom ten pravý a skutočný poklad viery, ktorý je našou povinnosťou šíriť", povedal Pápež František na sv. omši 25. marca. "Viera je buď misionárska, čiže sa rozdáva, alebo to potom nie je viera. Keď hovorím, že som kresťan, ale žijem ako pohan, vtedy to nefunguje! To nepresvedčí nikoho. Keď však poviem, že som kresťan, a aj žijem ako kresťan, to pritiahne každého. Je to svedectvo." 

Pri sv. omši v Dome sv. Marty na sviatok sv. Marka, evanjelistu, pápež František povedal, že šíriť vieru neznamená v prvom rade poskytnúť čo najlepší argument, alebo povedať to najlepšie, čím môžem niekoho presvedčiť, ale šíriť vieru znamená "ponúknuť poklad". Pápežova homília sa sústredila na Ježišov príkaz apoštolom "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvorenstvu". "Viera vždy človeka vedie k tomu, aby vyšiel zo seba. Choďte. Neste vieru ďalej; viera sa musí všade prenášať, ponúkať, a najmä prostredníctvom svedectva; takže choďte, nech ľudia vidia, ako žijete!"

Pápež kritizoval katolícku vieru, ktorá je primárne kultúrna - skôr záznam na identifikačnej karte, než rozdávajúca sa. Viera nás podľa jeho slov vyvádza z nás samých, aby sme ju dávali, pretože viera sa musí v prvom rade posúvať ďalej, prenášať. Svätý otec vysvetlil, že pri šírení viery nikdy nie sme sami, pretože "Pán je vždy ten, kto tú vieru so mnou šíri, kto ju posúva ďalej, pretože nám povedal, že "je s nami po všetky dni, až do skončenia sveta". Katolíkom pripomenul aj dôležitosť pokory, aby sa vyhli prozelytizmu. Citujúc z dnešného prvého čítania z 1 Pt 5 pápež povedal: "Zaodejte sa navzájom pokorou, pretože Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť". Ľuďom odporučil, aby si aspoň na sviatok sv. Marka prečítali jeho evanjelium, ak budú mať čas: "Nie je dlhé, ale je potešením vnímať jeho jednoduchosť pri Markových opisoch života Pána."  

Pred začiatkom sv. omše spomenul všetkých, ktorí vykonávajú pohrebné služby počas tejto pandémie: "To, čo robia, je veľmi bolestné, smutné; oni prežívajú bolesť tejto pandémie celkom zblízka. Modlime sa za nich."

Pápež mal po sv. omši Eucharistickú adoráciu a požehnanie.

 

DISKUSIA k článku