IMG_20200424_193640957_1024_512_75_s_c1.jpg

Chicago: katolíci urgujú kdl. Cupicha aby zmiernil štátne opatrenia a opäť otvoril kostoly

90
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Na Veľký piatok sa skupina katolíkov modlila pred Holy Name Cathedral v Chicagu, aby tak vyjadrili svoju túžbu po znovuotvorení kostolov aj počas pandémie.

Lisa Bergmanová, hlavná organizátorka tejto udalosti, ktorá vedie St. Augustine Academy Press, sa objavila pred katedrálou o 12 hodin napoludnie a začala sa modliť ruženec. Po čase sa k nej pridalo zo 30 katolíkov, medziiným aj dlhoroční pro-life aktivisti Joe Scheidler s manželkou Ann. Joe je prezidentom a viceprezidentom Pro-life Action League. Títo traja aktivisti napísali list arcibiskupovi Chicaga, kard. Blase Cupichovi s prosbou, aby požiadal demokratického guvernéra J. B. Pritzkera, aby zrušil nezmyselné obmedzenia, ktoré absolútne znemožňujú katolíkom praktizovať svoje náboženstvo počas korona-krízy; (plné znenie listu nižšie).

Na modlitbové stretnutie si jedna účastníčka doniesla plagát, na ktorom bolo napísané: ´Kardinál Cupich, vráťte nám prosím sviatosti´. Na schody pred katedrálu umiestnili sochu Preblahoslavenej Panny Márie; laici kľačali na kolenách a modlili sa. Okolo niekoľkokrát prešla polícia, no akciu nezastavila, ľudia s úsmevom prechádzali povedľa, mnohí z nich so zdvihnutými palcami.

Scheidler s manželkou informovali LifeSite, že dostali prísľub stretnutia s kardinálom za účelom prerokovania svojich podnetov. Uviedol, že ruženec, ktorý sa pred katedrálou modlili, nebol "protestom", ale "oslavou" očakávania, že guvernér Pritzker dovolí opätovné otvorenie kostolov za dôsledného dodržiavania bezpečnostných nariadení. Bergmanová uviedla, že "táto krajina stále ešte rozumne uvažuje ... ženy a muži si totiž želajú vzdať sa všetkého, len aby si mohli ctiť Boha spôsobom, o ktorom sú presvedčení, že si to želá." Dodáva, že ich viera je rovnako dôležitá ako vzduch, čo dýchajú a jedlo čo jedia.

 

List kard. Cupichovi:

22. apríla 2020, 

Vaša Eminencia Blase, kardinál Cupich,

už prešlo 6 týždňov odkedy sa v našej farnosti slúžila naposledy verejná omša a vysluhovali sviatosti. Vieme, že je to rovnako bolestné pre vás, ako aj pre nás. Sledovať obrady Kvetnej nedele a Veľkonočnej nedele v televízii alebo na počítači bolo mimoriadne smutné. Aj napriek tomu ďakujeme za tieto dostupné možnosti.  

My, katolíci, sa však potrebujeme vrátiť do reálu, sláviť omše a prijímať Najsvätejšiu sviatosť. V niektorých diecézach odobrili aj omše, ktoré sa dajú sledovať z parkoviska. Mnohé z našich kostolov je dosť veľkých na to, aby sa zabezpečila požadovaná vzdialenosť medzi ľuďmi. Možno už chystáte nejaký plán. Ďakujeme za zabezpečenie špeciálne vyškolených kňazov, ktorí zaopatrujú chorých a zomierajúcich. Prichádzame za vami ako za lídrom Cirkvi v Chicagu a prosíme o pomoc. Požiadajte guvernéra J. B. Pritzkera, aby uvoľnil opatrenia, aby Cirkev už skoro mohla slúžiť ľuďom akýmkoľvek bezpečným spôsobom. Koncom apríla je sviatok sv. Kataríny Sienskej, ktorá presvedčila pápeža Gregora XI, aby sa vrátil do Ríma, a ktorá sa prihovárala u svetských autorít za pokojné prejednávanie vecí. Kiežby sa na príhovor svätej Kataríny opäť otvorili naše kostoly.

Ocenili by sme možnosť pozhovárať sa s vami o týchto záležitostiach. Svoje telefónne čísla a e-mailové adresy prikladáme.

S úctou, v Kristovi ...

 

 

DISKUSIA k článku