GettyImages-948191540_1024_512_75_s_c1.jpg

Kanadský premiér núti firmy a nadácie, aby "potvrdili", že "nediskriminujú"

104
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Liberálna vláda Justina Trudeaua núti firmy, neziskovky a registrované nadácie, aby pri uchádzaní sa o núdzovú bezúročnú pôžičku na prekonanie koronakrízy "potvrdili", že "nediskriminujú" na základe "genderu", "sexuálnej orientácie", "náboženstva" a ďalších iných vecí. 

Vypožičiavatelia, ktorí si neprajú potvrdiť klauzulu o "nediskriminácii" sú vylúčení z vládneho programu na základe tejto podmienky, ktorá je jedinečná pre Kanadský núdzový obchodný účet (CEBA). 

CEBA predstavuje bezúročnú pôžičku až do výšky 40000 dolárov pre firmy, neziskovky a registrované nadácie, ktoré generujú časť príjmov z predaju tovaru a služieb. CEBA je súčasťou vládneho balíčka pomoci pre Kanaďanov, ktorí trpia v dôsledku zatvárania ekonomiky, ktoré parlament schválil v marci

V programe CEBA sa výslovne uvádza, že uchádzač bude vylúčený, pokiaľ nepotvrdí, že "nepodporuje násilie, nevyvoláva nenávisť ani nediskriminuje na základe pohlavia, genderu, sexuálnej orientácie, rasy, etnicity, náboženstva, kultúry, regiónu, vzdelania, veku, mentálneho alebo fyzického postihnutia."

Tento krok liberálov je znepokojujúci, uvádza Marty Moore, právnik Justičného centra pre ústavné slobody so sídlom v Calgary. 

"Existuje tu legitímna obava, že federálna vláda, ktorá má skúsenosti s diskrimináciou presvedčenia, s ktorým nesúhlasí, použije CEBU na diskrimináciu náboženských subjektov," uviedol v emaily pre LifeSiteNews. 

V tejto súvislosti treba poznamenať, že liberáli zamietli granty Canada Summer Job (CSJ) zamestnávateľom, ktorí odmietli podpísať osvedčenie, že podporujú "reprodukčné" práva, tzn. potraty a transgender "práva". 

Hoci liberáli o rok vypustili toto kritizované osvedčenie čeliac masívnemu odporu, naďalej odmietajú poskytovať tieto granty náboženským skupinám kvôli ich viere, povedal Moore pre LifeSiteNews. Justičné centrum v súčasnosti žaluje liberálov v mene kresťanskej organizácie BCM International, ktorá prevádzkuje biblický tábor a útočisko v meste Peterborough, a ktorej bolo v lete 2019 zamietnuté financovanie prostredníctvom CSJ. 

"Vzhľadom na to, že federálna vláda využívala nediskriminačné pravidlo v prípade programu CSJ proti skupinám s tradičným náboženským presvedčením, existuje obava, že by toto nové pravidlo mohlo byť podobne zneužité," povedal. 

V prípade CEBA sa na webovej stránke vlády uvádza, že žiadateľ bude vylúčený, pokiaľ nepotvrdí, že:

  1. Nie je vládnou organizáciou alebo telesom, či subjektom vo vlastníctve vládnej organizácie alebo telesa; 
  2. Nie je odborovou, charitatívnou, náboženskou alebo bratskou organizáciou alebo subjektom vo vlastníctve takejto organizácie, alebo, ak je, tak sa jedná o registrovanú T2 (t.j. neziskovú) alebo T3010 (t.j. registrovanú nadáciu) korporáciu, ktorá generuje časť svojich príjmov z predaja tovaru alebo služieb; 
  3. Nie je subjektom vo vlastníctve jednotlivca alebo osôb zastávajúcich politický úrad; a
  4. Nepodporuje násilie, nepodnecuje nenávisť ani nediskriminuje na základe pohlavia, genderu, sexuálnej orientácie, rasy, etnicity, náboženstva, kultúry, náboženstva, vzdelania, veku, mentálneho alebo fyzického postihnutia.

Pro-life, pro-rodinné a rôzne náboženské skupiny sú už dlhšie znepokojené nálepkami o "diskriminácii" a "nenávisti", ktoré im pripisujú za ich prácu pri obrane rodiny, manželstva medzi mužom a ženou a prirodzenej rodiny. Tieto označenia ich môžu vylúčiť z práva na účasť vo verejnej sfére a na prístup k vládnym programom.

Jedným z problémov štvrtého kritéria je, že náboženské organizácie musia potvrdiť, že nediskriminujú na základe viery, a že v osvedčení "chýba zmienka o rozpore s platnými zákonmi," uviedol Moore. 

"Náboženské organizácie majú zákonné právo zamestnať tých ľudí, ktorí sú v súlade s ich presvedčením, aby vykonali ich náboženské účely," zdôraznil. "Zákon to umožňuje." 

Pri súčasnom znení "môže byť náboženská organizácia, ktorá zamestnáva v súlade so svojimi náboženskými presvedčeniami, vylúčená z potvrdenia tohto osvedčenia, pokiaľ nie je uvedené, že sa to týka iba diskriminácie, ktorá je v rozpore s platnými zákonmi," uvádza Moore. 

"Niektoré náboženské organizácie sa veľmi obozretne zaoberajú tým, čo podpisujú, ako sme si všimli pri programe CSJ; je možné, že sa samé vylúčia."

Ak by liberáli dodali "vhodné varovanie: v rozpore s platnými zákonmi ... do štvrtého osvedčenia, poskytlo by to korektný právny štandard a teoreticky by sa tým umožnil nediskriminačný prístup k CEBA," poznamenal Moore. 

Ale ak by to aj urobili, neexistovala by žiadna záruka, že nevylúčia náboženskú organizáciu, ktorá požiada o CEBA, pokiaľ vezmeme do úvahy spôsob, akým vláda spravovala CJS granty, uviedol Moore. 

Program CSJ v skutočnosti uvádza, že zamestnávateľovi budú zamietnuté granty CSJ, iba ak diskriminuje "v rozpore s platnými zákonmi", vysvetlil Moore. 

"Ale to nezabránilo federálnej vláde v diskriminácii náboženských organizácií, hoci ich činnosť nediskriminuje v rozpore s právom, oni majú jednoducho svoj vlastný systém viery."

"Federálna vláda mala v rámci programu CSJ v podstate napísané pravidlo, ktoré sa mohlo zdať legitímne, ale v praxi ignorovala práva náboženských organizácií zamestnávať v súlade s ich presvedčením a využívala toto pravidlo nezákonným spôsobom."

Moore tiež poznamenal, že program CEBA sa "zdá byť navrhnutý tak, aby poskytoval podporu firmám a neziskovkám, ktoré získavajú svoj príjem z predaja tovaru a služieb."

"Preto mnoho náboženských a charitatívnych organizácií pravdepodobne nebude mať nárok na účasť v programe CEBA z dôvodu, že nevytvárajú príjem z predaja tovaru a služieb."

Redakcia LifeSiteNews oslovila úrad ministra financií Billa Morneaua, aby sa opýtala, či vláda pridá spojenie "v rozpore s platnými zákonmi" do štvrtého kritéria vylúčenia v programe CEBA, a či minister môže ubezpečiť Kanaďanov, že vláda nezamietne program pre náboženské organizácie kvôli ich viere. 

Ministerstvo odpovedalo 17. apríla, že pracuje na odpovedi. K dnešnému dňu však nebolo predložené žiadne vyhlásenie.

 

 

DISKUSIA k článku