St_Cajetan_1024_512_75_s_c1.jpg

Sv. Kajetán - patrón tých, čo hľadajú prácu. Svätec ako stvorený pre našu dobu!

312
Zuzana Smatanová
AltKAT

"Zamestnanosť, stabilita, zmysluplná práca - ak chcete pomôcť ľuďom, aby prežili túto krízu; najmä tú, čo ešte len teraz príde, zachovajte im prácu. To je absolútne jasné." - Tucker Carlson, 16. marca 2020.

Tieto slová mi pripomenuli novénu, ktorú som sa pri viacerých príležitostiach modlil k sv. Kajetánovi, patrónovi tých, čo hľadajú prácu. Popri založení Kongregácie klerikov Božskej prozreteľnosti (Theatine order), založil sv. Kajetán (žil v 16. storočí) aj banku na pomoc chudobným a ponúkol tak alternatívu k veriteľom, ktorí požičiavali za vysoký úrok. Jeho banka sa neskôr stala The Bank of Naples (Banka mesta Neapol). CatholicCulture.org poznamenáva, že práve "starostlivosť sv. Kajetána o nezamestnaných a nevyhnutná finančná výpomoc pre nich v čase núdze, z neho spravila ich patróna".

 

Ponúkam vám niekoľko myšlienok, ktoré ma pri modlitbe novény vždy oslovia. Sú podobné tým, ktoré vyslovil aj Tucker Carlson:

Z 1. dňa novény: "Ty si bol pravým duchovným pastierom a vždy si sa zaujímal o spásu duší. Napriek tomu si si uvedomoval, že človek s prázdnym žalúdkom len veľmi ťažko pochopí Božie slovo. Preto si im pomáhal nielen tým, že si im poskytol jedlo, ale najmä tým, že si im pomohol zohnať prácu, ktorá im zabezpečovala živobytie." 

Z 3. dňa novény: "Od tvojej smrti, drahý svätý Kajetán, vyhľadávajú nezamestnaní ľudia tvoju pomoc, tvoj príhovor. Práca je kľúčom k spokojnému a šťastnému životu. Zľutuj sa nad miliónmi ľudí v našej krajine, ktorí sa každé ráno prebúdzajú do neistoty, či zoženú nejaké jedlo, pretože nemajú prácu." 

 

Spolu s ostatnými katolíkmi, ktorí dôverujú príhovoru svätých, môžem povedať, že už som sa túto novénu modlil pri rozličných príležitostiach a vždy ma prekvapila veľkorysosť Božej odpovede. Poprosil som dvoch priateľov, ktorí tiež zakúsili plody tejto novény, aby svojím svedectvom prispeli do tohto článku. Ten prvý ma zoznámil s novénou k sv. Kajetánovi a porozprával mi o tom, ako mu pomohol v čase núdze:

"V roku 2011 som pracoval ako obchodník (na komisiu) pre neveľmi zásadovú firmu, dostal som sa do finančných problémov a priam zúfalo som potreboval novú prácu. Na vieru som sa obrátil len nedávno predtým a nemal som žiadnu skúsenosť s hľadaním práce; aj tak som sa rozhodol pri hľadaní vhodnej alternatívy vsadiť všetko na Božiu milosť. Na internete som objavil svätého Kajetána, patróna tých, čo hľadajú prácu. Vzhľadom k tomu, že som zástancom distributizmu a pretože sociálne dogmy Cirkvi hrali veľkú úlohu pri mojom obrátení, uvedomil som si, že som našiel svätého, ktorý bol vždy blízky môjmu srdcu! Tento veľký svätec nielenže založil niekoľko nemocníc na pomoc chorým a núdznym, ale založil aj bezúročné banky, čím sa postavil proti lakomcom, čo požičiavali peniaze za nehorázne úroky a profitovali tak z mizérie chudobných! Akého vhodnejšieho svätého by sme mohli vzývať v tejto dnešnej situácii? Začal som sa teda modliť túto novénu. Očakával som, že budem prácu hľadať týždne alebo mesiace, no na moje veľké prekvapenie som už v druhý deň novény dostal pozvanie na pohovor a ešte v ten istý deň ma pozvali aj do druhého kola a o týždeň som nastupoval do novej práce. Nemohlo to prísť vo vhodnejšiu dobu! Odvtedy som už účinky tejto novény k sv. Kajetánovi pocítil veľa ráz. Šírim úctu k tomuto svätému a videl som už mnoho zázrakov na jeho príhovor. Vybral som si ho za svojho birmovného patróna a navyše som zistil, že má sviatok v deň, kedy aj môj starý otec z Írska, o ktorom dúfam, že sa už za mňa prihovára v nebi. Svätý Kajetán, sľubujem, že jedného dňa navštívim San Paolo Maggiore."

 

Druhý priateľ mi poslal nasledovné svedectvo:

"Svätého Kajetána mi pred rokmi odporučil jeden priateľ. Odvtedy som sa k nemu modlil vždy, keď som potreboval novú prácu a on ma nikdy nesklamal. Len nedávno som v tomto roku pracoval v nešťastnom prostredí a aj po mojej profesionálnej stránke sa to tam vyvíjalo veľmi zle, modlil som sa jednu novénu za druhou, k sv. Kajetánovi, ako aj k svätému Jozefovi. Napokon som z jedného pohovoru vyšiel s najlepšou prácou, akú som kedy robil, v spoločnosti, v ktorej mám pozíciu, kde sa môžem plne uplatniť. ´Choďte za Jozefom´ zostáva bojovým pokrikom pracujúceho človeka, no ja k tomu pridávam aj radu ´choďte aj za Kajetánom´.

 

Nikto z nás nevie, ako sa súčasná globálna kríza vyvinie a aký dopad bude mať na naše životy. Je však zrejmé, že mnohí z nás budú zápasiť so stratou zamestnania a naliehavo budú potrebovať nové. Mnohí ľudia zažívajú úzkosť, strach a ekonomický tlak. Sympatizujem s nimi a modlím sa za všetkých, čo sa ocitnú v takejto situácii. Je však isté, že Boh nám chce pomôcť vo všetkých našich potrebách a z vlastnej skúsenosti viem, že naozaj stojí za to, obrátiť sa v takejto situácii na Boha aj prostredníctvom prosby o príhovor svätého Kajetána.

 

DISKUSIA k článku