plea_to_austrian_bishops_1024_512_75_s_c1.jpg

"Vráťte nám, prosím, sväté omše", prosia mladí rakúski katolíci svojich biskupov

365
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Veľa mladých katolíkov v Rakúsku prosí svojich biskupov, aby "im vrátili naspäť sväté omše".

V krátkom videu, adresovanom priamo biskupom, títo mladí ľudia pokorne prosia, aby mohli opäť chodiť na sväté omše, ktoré boli zakázané kvôli korona-pandémii. 

 

Mladí katolíci ponúkajú svoju pomoc aj pri praktickom zabezpečovaní priebehu omše: "Chceme podporiť našich pastierov a ponúkame pomoc. Budeme dávať pozor, aby boli dodržiavané rozostupy medzi ľuďmi zhruba 2 metre. Po svätej omši budeme v prípade potreby dezinfikovať lavice, zabezpečovať rúška, dezinfekciu rúk a rukavice", hovoria vo videu, ktoré sa neuverejňuje iba v origináli, v nemčine, ale má aj anglické, španielske a francúzske titulky. Mládežníci sú ochotní evidovať aj zoznam s povoleným počtom ľudí, ktorí by sa omše zúčastnili.

Video začína slovami: "Drahí rakúski biskupi, vieme, že je to pre každého ťažká doba; prosíme však o jedno - vráťte nám sväté omše! Ako aj v ostatných krajinách, aj tu zostali počas pandémie otvorené iba nevyhnutné prevádzky. Neskôr sa už mohli otvoriť aj iné menšie prevádzky. Čo môže byť pre náš život nevyhnutnejšie, ako svätá omša?"

11. marca vyhlásili rakúske diecézy dišpenz pre katolíkov od povinnej účasti na svätých omšiach v nedeľu a v prikázaný sviatok. Podľa vládneho nariadenia sa mohli vo vnútri konať akcie iba za prítomnosti 100 ľudí a vonku za prítomnosti 500 ľudí. Mnohé rakúske farnosti majú oveľa početnejšie spoločenstvá veriacich. 

Kardinál Christoph Schönborn, viedenský arcibiskup, oznámil: "Vo viedenskej arcidiecéze akceptujeme nariadenia federálnej vlády, ktoré vydala v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Platia pre všetky formy bohoslužieb a cirkevných akcií. Kňazi v jednotlivých farnostiach majú povinnosť zabezpečiť dodržiavanie týchto nariadení na miestnej úrovni." Sväté prijímanie sa nemá prijímať na jazyk, ale do ruky. Rakúski katolíci by nemali ani piť konsekrované víno z kalicha. Má sa vynechať prežehnanie so svätenou vodou a takisto aj znak pokoja.

Od 16. marca zakázali rakúski biskupi všetky omše, aj ostatné cirkevné úkony. Na pohreboch sa mohli zúčastniť iba najbližší príbuzní a zádušné sv. omše sa museli odložiť na neskôr. Generálny vikár viedenskej arcidiecézy povedal: "Som si vedomý toho, že tieto opatrenia nie sú ľahké pre nikoho. Slúžia však najmä na ochranu starých a chorých ľudí, ktorí sú v tomto prípade najrizikovejšou skupinou obyvateľstva. Prijatie a plnenie týchto opatrení je z našej strany vyjadrením správneho pochopenia kresťanskej lásky k sebe a k blížnemu. My tu ako Cirkev neprestávame zodpovedným spôsobom slúžiť ľuďom v nevyhnutných prípadoch, modlíme sa za všetkých a aj v tejto zložitej situácii slávime Eucharistiu."

"Aj napriek tomu, že malé prevádzky sa môžu otvoriť, stále platí nariadenie zostať doma. Okrem urgentných prípadov, nevyhnutného nákupu a cesty do práce, môžte ísť von iba ak idete sami alebo s ľuďmi, s ktorými žijete v spoločnej domácnosti, pričom treba od ostatných ľudí udržiavať vzdialenosť minimálne 1 meter", sumarizuje rakúska verejná televízia ORF. Do konca júna sa nemajú konať žiadne verejné akcie a do škôl by sa mali vrátiť v polovici mája. Rakúšania musia povinne nosiť rúška v obchodoch a vo verejnej doprave. V Rakúsku žije okolo 9 miliónov ľudí. 470 z nich zomrelo na koronavírus a zhruba 15.000 bolo na tento vírus pozitívne testovaných.

Rovnako ako mladí katolíci vo videu, tak aj niektorí členovia cirkevnej hierarchie poukazujú na to, že omše sú rovnako dôležité ako obchody a požiadavky na verejné hygienické opatrenia sa dajú dodržiavať aj v kostoloch. Kardinál Raymond Burke v tejto súvislosti zdôrazňuje: "Tak, ako si vieme zabezpečiť potraviny a lieky, pričom dodržujeme hygienické nariadenia, aby sme nešírili vírus, sme za rovnakých podmienok schopní v našich kostoloch a kaplnkách prijímať sviatosti, verejne sa modliť a konať zasväcujúce úkony, aby sme tak o to viac cítili Božiu blízkosť a zostali Bohu nablízku aj my, pričom Ho môžme neustále prosiť o pomoc. Bez Božej pomoci sme totiž úplne stratení." 

Arcibiskup Carlo Maria Viganò povedal: “Chápem starostlivosť, ktorú verejní činitelia venujú bezpečnosti a ochrane zdravia verejnosti. Rovnako však ako oni majú právo prijímať opatrenia na ochranu nášho tela, majú aj cirkevné autority právo a povinnosť starať sa o zdravie našich duší. Nemôžu odoprieť veriacim duchovnú posilu vo forme Eucharistie, nehovoriac o sviatostnej spovedi, svätej omši a viatiku (posila na ceste do večnosti)."

Biskup Athanasius Schneider zdôraznil, že "pokiaľ sú už otvorené supermarkety a ľudia majú prístup k verejnej doprave, nevidí dôvod, prečo zakazovať ľuďom účasť na svätej omši v kostole. V kostole sa dajú zaistiť rovnaké, ak nie lepšie hygienické opatrenia, lebo sa dajú lavice aj dvere dezinfikovať pred a po každej omši a každý kto vojde dnu, si môže vydezinfikovať ruky. Ľahko sa dá rátať aj prípustný počet ľudí, ktorý sa môže v priestore nachádzať a dá sa zvýšiť frekvencia omší."

 

DISKUSIA k článku