PopeFrancisEasterVaticanMedia.jpg

Pápež pred požehnaním ´Urbi et Orbi´: Nech Kristus rozptýli temnotu utrpenia ľudstva

72
Zuzana Smatanová
AltKAT

Vo svojom príhovore pred Veľkonočným požehnaním vyzval pápež František k jednote v solidarite a k vyprosovaniu si nádeje od vzkrieseného Krista uprostred pandémie koronavírusu.

"Dnes Cirkev ohlasuje celému svetu: ´Ježiš Kristus vstal z mŕtvych!´ - ´Naozaj vstal z mŕtvych´", povedal pápež 12. apríla v takmer úplne prázdnej Svätopeterskej bazilike. "Zmŕtvychvstalým Pánom je Ukrižovaný Pán, a nikto iný. Na svojom oslávenom tele nesie nezmazateľné rany: rany, ktoré sa stali priezormi nádeje. Na neho obráťme svoj pohľad, aby uzdravil rany uboleného ľudstva."  

Tradičné požehnanie ´Urbi et Orbi´ (mestu Rímu a svetu) udelil pápež zvnútra baziliky hneď po Veľkonočnej nedeľnej sv. omši. Toto požehnanie je špecifické a pápež ho udeľuje každý rok na Vianoce a Veľkú noc, ako aj pri iných mimoriadnych príležitostiach.

"Moje myšlienky dnes smerujú predovšetkým k tým, ktorí sú zasiahnutí priamo koronavírusom: ku chorým, k tým, čo zomreli, a k príbuzným, ktorí oplakávajú odchod svojich milovaných, s ktorými sa im v niektorých prípadoch ani nepodarilo naposledy rozlúčiť. Pán života nech prijme k sebe do svojho kráľovstva zosnulých a nech udelí útechu a nádej tým, čo ešte stále trpia, najmä seniorom a tým, čo sú sami."

Pápež sa modlil za tých najzraniteľnejších v domoch opatrovateľskej služby a vo väzniciach, za osamelých, a za tých, čo trpia finančnými problémami. Svätý otec si je vedomý toho, že veľa katolíkov ostalo tento rok bez útechy, ktorá plynie zo sviatostí. Je však dôležité, ako povedal, mať na pamäti, že Kristus neopustí nikoho; jeho slová platia pre každého: "Vstal som z mŕtvych a som stále s tebou."

"Kiežby Kristus, ktorý už zvíťazil nad smrťou a vydláždil nám cestu do večnej spásy, rozptýlil temnotu trpiaceho ľudstva a priviedol nás do svetla svojho slávneho dňa; dňa, ktorý nepozná konca."

Pred požehnaním celebroval pápež slávnostnú svätú omšu z nedele Zmŕtvychvstalého Krista v bazilike bez účasti veriacich. Nemal ani homíliu; tento rok ju nahradil chvíľou ticha na rozjímanie po evanjeliu, ktoré sa tento rok čítalo v gréčtine. 

"V posledných týždňoch sa náhle zmenil život miliónom ľudí. Teraz nie je čas na nevšímavosť, pretože celý svet sa musí zjednotiť tvárou v tvár epidémii. Nech vzkriesený Ježiš udelí nádej všetkým biednym, tým, čo žijú na predmestiach, utečencom a bezdomovcom."

Svätý otec vyzval politických lídrov, aby pracovali pre spoločné dobro a zabezpečili prostriedky pre všetkých ľudí, aby mohli viesť dôstojný život. Apeloval na krajiny, žijúce v konflikte, aby podporili výzvu ku globálnemu prímeriu a uvoľneniu medzinárodných sankcií.

"Toto nie je čas, aby sa pokračovalo vo výrobe a predaji zbraní, míňajúc obrovské sumy, ktoré by mali byť použité na liečenie ľudí a záchranu životov. Nech je to, naopak, čas, v ktorom sa konečne ukončí dlhá vojna, ktorá zapríčinila veľké krviprelievanie v Sýrii, konflikt v Jemene a prejavy krutosti v Iraku, ako aj v Libanone."

Pápež poukázal na to, že je potrebné zredukovať, ak nie celkom odpustiť dlhy, čo veľmi pomôže chudobným krajinám v podpore ich obyvateľov, ktorí sú v núdzi a modlil sa: "Nech Pán umožní vo Venezuele dospieť ku konkrétnym a bezodkladným riešeniam, zameraným na umožnenie medzinárodnej pomoci obyvateľstvu, ktoré trpí pre ťažkú politickú, sociálno-ekonomickú a zdravotnú situáciu."

"Nie je čas na sebeckosť, pretože tejto obrovskej výzve čelia všetci bez rozdielu medzi jednotlivými osobami. Dnes Európska únia stojí pred epochálnou výzvou, od ktorej bude závisieť nielen jej budúcnosť, ale aj budúcnosť celého sveta. Nech nepremešká príležitosť dať ďalší dôkaz solidarity aj hľadaním inovatívnych riešení. Alternatívou je iba egoizmus čiastkových záujmov a pokušenie návratu do minulosti, s rizikom vystaviť tvrdej skúške pokojné spolunažívanie a rozvoj budúcich generácií. Nech je to čas, v ktorom Izraelčania a Palestínčania obnovia dialóg, aby našli stabilné a trvalé riešenie, ktoré by umožnilo obom nažívať v pokoji. Nech prestane utrpenie obyvateľstva, ktoré žije vo východných oblastiach Ukrajiny a nech skončí utrpenie ľudí, čeliacim humanitárnej kríze v Afrike a Ázii. 

Zmŕtvychvstanie Krista je "víťazstvom lásky nad zakoreneným zlom, víťazstvom, ktoré sa „nevyhýba“ utrpeniu a smrti, ale nimi prechádza tým, že uprostred priepasti otvára cestu, premieňajúc zlo na dobro - toto je jedinečný znak a znamenie Božej moci."

 

S týmito myšlienkami chcem zaželať všetkým vám požehnanú Veľkú noc.

 

DISKUSIA k článku