outdoor_adoration_cover_1024_512_75_s_c1.jpg

Kreatívny kňaz premenil uzavretý kostol na kaplnku s celodennou adoráciou

1,372
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Keď sa kvôli nákaze koronavírusom prestali v arcidiecéze Washington, D.C., slúžiť verejné omše, miestny kňaz okamžite zmenil hlavný kostol na kaplnku celodennej adorácie. 

Potom, čo miestny vikár ochorel a kostol sa zatvoril, kňaz tejto farnosti sv. Johna Neumanna, Msgr. Robert Panke, nelenil a hneď požiadal o povolenie arcibiskupský úrad, aby mohol vystaviť Najsvätejšiu sviatosť za sklenenými vstupnými dvermi kostola, aby ju zvonka každý videl. Vďační farníci teraz adorujú zvonka, niektorí aj zo svojich áut. Iní v bezpečných rozostupoch stoja na malom námestí pred kostolom. Adorácia zvonka funguje už takmer dva týždne. Táto farnosť washingtonského predmestia má kaplnku nepretržitej adorácie už od septembra 2002. Podľa slov jedného z farníkov "teraz adorujú zvonku".

 

outdoor adoration

 

Veriaci adorujú Najsvätejšiu sviatosť zo svojich áut na otvorenom priestranstve pred kostolom vo farnosti sv. Johna Neumanna.

DISKUSIA k článku